Dyslexie definitief in basispakket zorgverzekering

Vergoedingsregeling stapsgewijs ingevoerd
De vergoeding voor diagnostiek en behandeling van leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt op 1 januari 2009 in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen.

De vergoedingsregeling wordt stapsgewijs ingevoerd in de periode tot en met 2013. De vergoede zorg in verband met ernstige dyslexie geldt in principe voor leerlingen van 7 jaar en ouder in het primair onderwijs en leerlingen van 7 tot en met 13 jaar in het speciaal onderwijs. Stapsgewijze invoering betekent concreet dat ouders in 2009 aanspraak kunnen maken op vergoeding van de zorg, als deze zorg aanvangt vóór de negende verjaardag van hun kind. Elk kalenderjaar wordt deze leeftijdsgrens met één jaar opgetrokken, totdat in 2013 de zorg wordt vergoed voor alle leerlingen in het primair onderwijs van 7 jaar en ouder en leerlingen in het speciaal onderwijs van 7 tot en met 13 jaar.

Handreikingen voor scholen
Voor scholen is een belangrijke rol weggelegd in het signaleren van en begeleiden bij dyslexie. In de `Protocollen Leesproblemen en Dyslexie en het Organisatorisch Continuüm van Zorg´ worden hiervoor handreikingen gedaan aan scholen. Aanmelding voor diagnostiek geschiedt door de ouders op basis van een leerlingdossier dat door de school wordt gemaakt. De gezondheidszorg beslist op basis van de schoolgegevens en eigen onderzoek of de leerling voor de vergoede dyslexiebehandeling in aanmerking komt. Om scholen goed voor te bereiden is een flyer gestuurd vanuit het Masterplan Dyslexie. Ook heeft het Masterplan Dyslexie een digitale vraagbaak ingericht waar scholen met vragen rond de vergoedingen terecht kunnen. In december ontvangen alle scholen in primair en voortgezet onderwijs de `Wegwijzer Onderwijs- Gezondheidszorg´, waarin inhoudelijk wordt ingegaan op de rol van het onderwijs bij het verwijzen van leerlingen met een vermoeden van ernstige dyslexie. In het huidige schooljaar 2008/2009 kunnen samenwerkingsverbanden WSNS met hulp van het Masterplan Dyslexie regionale conferenties organiseren over de rol van het onderwijs en de vergoedingsregeling.

Meer informatie: www.masterplandyslexie.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.