Kort na de invoering van de CAO PO 2016 – 2017 zijn er beroepen ingesteld door werknemers die meenden recht te hebben op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het argument hiervoor was dat de CAO PO 2014 – 2015 door de vakbonden was opgezegd en daardoor vanaf 1 juli 2015 niet meer geldend was. Twee gerechtshoven hebben nu in hoger beroep bepaald dat de nieuwe ketenregeling in het po pa op 1 juli 2016 in werking is getreden.

In de Wet werk en zekerheid (Wwz, ingevoerd in 2015) is een overgangsregeling opgenomen met als uitgangspunt dat zolang de cao in stand blijft de ketenregeling nog niet van toepassing was. Omdat was besloten de CAO PO 2014 – 2015 door te laten lopen, werd de ketenbepaling voor het primair onderwijs pas op 1 juli 2016 van toepassing. Voor de periode 1 juli 2015 – 1 juli 2016 was sprake van overgangsrecht. In de praktijk betekende dat de cao-bepalingen gedurende deze periode in stand bleven.

Een aantal personeelsleden was van mening dat de Wwz al vanaf 1 juli 2015 van toepassing was en dat zij daardoor recht hadden op een dienstverband voor onbepaalde tijd als ze aan een vierde contract toe waren. Zij hebben beroep aangetekend. Naar aanleiding van de ingediende beroepszaken kwam naar voren dat de kantonrechters tot verschillende uitspraken kwamen over de vraag of het overgangsrecht wel of niet van toepassing was. Vervolgens is tegen de uitspraken hoger beroep ingesteld.
In hoger beroep zijn door twee gerechtshoven inmiddels uitspraken gedaan, namelijk door het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Arnhem-Leeuwarden. In beide uitspraken wordt bevestigd dat het overgangsrecht geldig was en de nieuwe ketenregeling in het primair onderwijs pas in werking getreden is op 1 juli 2016.

Links

Gerelateerd nieuws