De minister van OCW heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat overblijfvrijwilligers onder de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers blijven vallen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

Algemene regel voor de vergoeding:
– per maand niet meer dan 150 euro
– op jaarbasis niet meer dan 1500 euro
– de vergoeding mag geen marktconforme beloning zijn

De minister heeft nu aangegeven dat een uurvergoeding van maximaal 4,50 euro niet als marktconform wordt beschouwt. In geval van hogere vergoedingen moet de overblijforganisatie aantonen dat er toch geen sprake is van een marktconforme beloning.

Bijvoorbeeld als de vrijwilliger een specifieke beroepsopleiding heeft gevolgd. Deze situaties kunnen desgewenst worden voorgelegd aan de Belastingdienst .

Bron
VOS/ABB

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws