In de nieuwe leerweg voor het vmbo – GTL: een samenvoeging van de theoretische en gemengde leerweg – moet de zogenoemde ‘praktijkgerichte component’ een stevige plek hebben in het curriculum. Het nieuwe vak moet bijvoorbeeld meetellen bij het examen. Dat staat in het advies ‘Op weg naar een nieuwe leerweg: advies over de praktijkgerichte component’, dat de VO-raad in januari heeft aangeboden aan het ministerie van OCW.

De nieuwe leerweg (GTL) is een samenvoeging van de theoretische leerweg (TL) en de gemengde leerweg (GL). Doel is de versterking van het beroepsonderwijs. Leerlingen binnen de leerweg GTL volgen een praktijkgerichte component. Op deze manier leren alle vmbo-leerlingen kennis en vaardigheden die van pas komen in hun latere beroepspraktijk, terwijl zij zich tegelijkertijd kunnen oriënteren op verschillende sectoren en beroepen.

De VO-raad heeft op verzoek van OCW samen met Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform-TL en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) een advies uitgebrachte over de invulling van de praktijkgerichte component voor de nieuwe leerweg van het vmbo. Dit nieuwe ‘vak’ is bedoeld om vmbo-leerlingen kennis te laten maken met verschillende beroepen en sectoren. De belangrijkste punten uit het advies:

  • Stel in de praktijkgerichte component algemene vaardigheden centraal en ontwikkel die binnen praktijkgerichte, beroepsgerichte en daarmee levensechte contexten
  • Bied in de praktijkgerichte component keuzes en maatwerk voor scholen en leerlingen en zorg voor verbinding met Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
  • Geef de praktijkgerichte component een stevige plek in het curriculum, bij voorkeur als onderdeel van het profieldeel
  • Sluit de praktijkgerichte component af met een schoolexamen dat meetelt binnen de uitslagbepaling
  • Laat de nieuwe leerweg uit zeven vakken bestaan. Het praktijkgerichte vak komt erbij voor minimaal een dagdeel per week
  • Ontwikkel een vergelijkbare component voor het havo

Het advies is samengesteld op basis van consultatie van stakeholders in het vmbo en tijdens vier conferenties voor leidinggevenden en docenten eind 2018. Daarmee geeft het advies inzicht in de visie van docenten, schoolleiders en bestuurders.

OCW komt in het voorjaar met een beleidsreactie op het advies.

Links

Gerelateerd nieuws