Voorstel Alliantie School en Sport opgepikt door staatssecretaris Bussemaker

Staatssecretaris Jet Bussemaker Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat sporttrainers ook aan de slag gaan als gymnastiekleerkrachten in het onderwijs.

Dit sluit goed aan bij de ambities van onder andere de Alliantie Onderwijs en Sport, waarbinnen ook de AVS activiteiten onderneemt. De deelnemers aan de Alliantie zijn er van overtuigd dat sport een onmisbaar element is in de ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor de lichamelijke gezondheid, maar dat niet alleen: door het beoefenen van sport leren kinderen om te gaan met regels, met elkaar en met andermans normen en waarden. Daar ligt een taak voor het onderwijs en voor de sportverenigingen. De Alliantie heeft als uitgangspunt dat sport en onderwijs elkaar kunnen versterken. Dat betekent ook dat het bewegingsonderwijs op scholen van goede kwaliteit moet zijn.

Dit sluit goed aan bij de ambities van onder andere de Alliantie Onderwijs en Sport, waarbinnen ook de AVS activiteiten onderneemt. De deelnemers aan de Alliantie zijn er van overtuigd dat sport een onmisbaar element is in de ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor de lichamelijke gezondheid, maar dat niet alleen: door het beoefenen van sport leren kinderen om te gaan met regels, met elkaar en met andermans normen en waarden. Daar ligt een taak voor het onderwijs en voor de sportverenigingen. De Alliantie heeft als uitgangspunt dat sport en onderwijs elkaar kunnen versterken. Dat betekent ook dat het bewegingsonderwijs op scholen van goede kwaliteit moet zijn.

CNVO wil dat de Tweede Kamer de wet ongedaan maakt. Dat is volgens de AVS niet nodig, laat staan wenselijk. Al langer leeft binnen de organisaties die bij de Alliantie zijn betrokken het idee om zogenaamde dubbelfuncties, of combinatiefuncties, in te voeren. Staatssecretaris Bussemaker heeft inmiddels toegezegd dat zij in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs gaat onderzoeken hoe het idee in de praktijk qua bevoegdheid moet worden uitgewerkt.

Ook het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding KVLO is het Staatssecretaris Jet Bussemaker Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat sporttrainers ook aan de slag gaan als gymnastiekleerkrachten in het onderwijs. oneens met het voornemen van CNVO. “Iedereen bevoegd maken? Dan zijn we weer terug bij af”, zo vindt het KVLO-bestuur. “Het is een kwestie van nu doorzetten en inzetten op kwaliteit en veiligheid, in plaats van het willen oplossen van de organisatorische problemen door het terugdraaien van deze regeling. Deze wet is destijds unaniem door de Kamer aangenomen.”

Volgens de AVS is bevoegdheid niet het enige wat telt. Het aanstellen van vakleerkrachten, al dan niet in een dubbelfunctie, vraagt om extra middelen voor scholen. Komen die er niet, dan is er bij het stimuleren van het aanstellen van vakleerkrachten bewegingsonderwijs sprake van een heilloze exercitie. De AVS zet daarom in op extra middelen. Ook zal ze na de zomervakantie de mening van schoolleiders over dit onderwerp peilen. AVS-leden worden hierover nader bericht.

Bron
Kadernieuws 10 – juni 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders