Druk? Ik zit goed in mijn werk!

Vrijdag 27 november 2009 organiseerde School for Leadership van de AVS samen met de adviesgroep van de alumnivereniging de derde Alumnidag. Na de eerste alumnidag in 2007 met Thijs Homan rond het thema veranderen en op de tweede alumnidag in 2008 Patrick van Veen over apenmanagement, beide in Burgers Bush te Arnhem, waren de leden van de Alumnivereniging in 2009 uitgenodigd bij het software bedrijf AFAS in Leusden. Daar zijn wij ontvangen door gastheer Directeur Customer Operations Herman Zondag , die tot ver in de middag zijn agenda had vrijgemaakt voor het bezoek van de alumnivereniging. AFAS is een jong, dynamisch bedrijf dat één administratief softwarepakket aanbiedt: AFAS Profit. Dit pakket biedt de gebruikers een totaaloplossing voor o.a. HRM, boekhouden en de salarisverwerking. Bij AFAS werken 300 medewerkers in binnen- en buitendienst.

De presentatie van Herman Zondag, in de eigen theaterzaal in het moderne pand in Leusden, was vooral gericht op de basisprincipes van het ondernemingsprocesbeheer (OPB): krachtig leiderschap, anders zijn, de klant centraal, denken in standaards, optimaal beheren van processen en automatiseren als kernactiviteit. Herman doorspekte zijn verhaal met koppelingen naar het onderwijs en daagde de aanwezige schoolleiders en bovenschools directeuren uit om hun ideeën te spiegelen aan die van de organisatie.

Opmerkelijk was de stelling dat het bedrijf geen maatwerk levert. Het totaalpakket bestaat uit diverse modules die de afnemers kunnen gebruiken. Als een bedrijf een specifieke applicatie wil hebben, ontwikkelt AFAS dit onderdeel en neemt het vervolgens op in het totaalpakket.

De gastheer heeft de schoolleiders ook laten kennismaken met een onderdeel van de software: leidinggevenden beschikken op hun computer over een zgn. cockpit, waarin `workflows´ opgestart worden. Een workflow zou je kunnen zien als een `loopbriefje´, een keten van geïntegreerde processen.  Tijdens de presentatie startte Herman Zondag een workflow op over de start van een nieuwe medewerker. Na 10 minuten druppelden enkele reacties al binnen waaruit bleek dat verschillende afdelingen de komst van de nieuwe medewerker hadden voorbereid en passende acties in gang waren gezet met vervolgtaken voor betrokken collega´s.

Opmerkelijk tijdens de rondleiding door het bedrijf was de afwezigheid van ordners, papieren en kastruimte. Alle processen zijn geautomatiseerd en op centrale databases vastgelegd. Een van de uitspraken van de gastheer hebben we gebruikt als titel van dit artikel. Medewerkers van AFAS geven op de vraag: “Heb je het druk?” standaard het antwoord: “Ik zit goed in mijn werk”. Het idee erachter is namelijk dat de klant bij het bevestigend beantwoorden van de vraag “Heb je het druk?” het gevoel kan krijgen dat de adviseur misschien te weinig tijd heeft voor persoonlijke aandacht.

De derde alumnidag gaf de aanwezigen een boeiend inkijkje in de bedrijfsfilosofie van een softwareontwikkelaar. Krachtig leiderschap stond centraal en ondanks het verschil tussen de profit (AFAS) en non-profit (onderwijs) organisatie ontdekten we veel overeenkomsten.

Wil je in 2010 ook de alumnidag bijwonen en professionele contacten onderhouden en laten herleven? Zoals gebruikelijk vindt deze ook dit jaar plaats op de laatste vrijdag van november.  
De Alumni adviesgroep bestaat uit: Karin Brakel, Janneke Kolijn, Gerrit-Jan Weiler, Theo Klinkien en Kees Timmers.

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.