Op 1 juli 2019 was naar schatting minder dan de helft van de verplichte registraties in het kader van de informatieplicht Wet milieubeheer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen. Ook veel scholen waren te laat, maar de planning was ook erg krap.

Scholen moeten behoorlijk wat informatie verzamelen over de energiebesparende maatregelen die ze hebben getroffen. De planning was krap, omdat de verplichte maatregellijsten waarover moest worden gerapporteerd pas begin dit jaar gepubliceerd werden en de portal waar de gegevens moesten worden ingevoerd later openging dan gepland. Van de 50 tot 60.000 bedrijven (scholen en andere inrichtingen in de zin van de wet) hadden 1 juli ruim 22.000 een rapportage ingediend.

Naar verwachting moet zo’n driekwart van de 4.500 onderwijsinstellingen waarvoor de verplichting geldt de gegevens nog invoeren. Zij moeten nog aangeven welke energiemaatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend ze getroffen hebben. Daarmee wordt ook duidelijk wat hen nog te doen staat.

De portal blijft nog het hele jaar open en scholen kunnen dus nog gegevens invoeren. Vanaf 2 juli 2019 kunnen gemeenten en omgevingsdiensten de ingediende rapportages opvragen en gebruiken in hun gesprekken met de betrokken scholen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders