Gemiddeld besteden basisscholen tussen groep 3 en groep 8 anderhalf uur per week aan Kunstzinnige oriëntatie. Op driekwart van de scholen is er een cultuurcoördinator. Dit zijn enkele conclusies van het peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie dat de Inspectie van het Onderwijs onlangs, als onderdeel van Peil.onderwijs, publiceerde.

Het onderzoeksrapport besteedt aandacht aan het onderwijsaanbod en de resultaten van basisschoolleerlingen eind groep 8. Hiermee geeft de inspectie  input voor een brede dialoog, op scholen en daarbuiten, over de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van Kunstzinnige oriëntatie.

 
Enkele resultaten uit het onderzoek:
• Gemiddeld besteden basisscholen tussen groep 3 en groep 8 anderhalf uur per week aan Kunstzinnige oriëntatie. De meeste tijd gaat naar de discipline  beeldende vorming (65 minuten per week).  
• Op driekwart van de scholen is er een interne cultuurcoördinator; 25 procent van de scholen heeft een vakleerkracht voor één of meer van de disciplines Kunstzinnige oriëntatie. 
• De resultaten van leerlingen lopen sterk uiteen en blijken voor een belangrijk deel afhankelijk van de aandacht die er bij de leerlingen thuis is voor kunst en cultuur. 
 
Bij het peilingsonderzoek is een video gemaakt met verhalen over Kunstzinnige oriëntatie in de praktijk.
 
 
Belang van kunstzinnige oriëntatie
Met het aanbod in beeldende kunst, muziek, dans, drama en cultureel erfgoed krijgen kinderen een breed scala aan mogelijkheden aangereikt voor de ontwikkeling van uiteenlopende vaardigheden en kennis. Zo leren ze niet alleen spelen, verbeelden en hun zintuigen gebruiken, maar ook communiceren en samenwerken.
Werken aan creativiteit en expressiviteit is daarmee niet alleen een aangename afwisseling. Het is van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Je leert spelen, verbeelden en al je zintuigen gebruiken: vaardigheden en competenties die meer dan ooit nodig zijn.
 
Over Peil.Onderwijs
Peil.onderwijs is onderdeel van de stelselmonitoring door de inspectie, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. De inspectie zet daarmee de PPON-peilingsonderzoeken voort die tot 2014 werden uitgevoerd door Cito.  

Links

Gerelateerd nieuws