Drie stimuleringsregelingen Gezonde leefstijl op school

Tot en met 19 april kunnen scholen een aanvraag indienen voor ondersteuning op het gebied van een gezonde leefstijl. Daarvoor biedt de Gezonde School drie stimuleringsregelingen aan.

Gezonde school 2022-2023

Gezonde leerlingen presteren vaak beter op school. Het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School kan helpen een gezonde leefstijl in de DNA van de school te krijgen.  Het ondersteuningsaanbod Gezonde School is voor alle scholen (locaties) in het primair, voortgezet, (voortgezet) speciaal en mbo-onderwijs.

Gezonde relaties & seksualiteit

Aandacht voor relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven zij vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling. De stimuleringsregeling (ronde 6) is voor alle scholen (locaties) in het primair, voorgezet, (voortgezet) speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. De regeling is onder andere gericht op kwetsbare groepen.

Jong Leren Eten

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair,  speciaal, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Het programma Jong Leren Eten wil scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de stimuleringsbijdrage zijn voorwaarden verbonden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links