De Onderwijscoöperatie heeft voortschrijdende inzichten bij het ontwerpproces van Onderwijs2032. De vijf vertegenwoordigende organisaties binnen de coöperatie willen een tussenfase in het proces inlassen, zodat de lerarenorganisaties eerst hun achterban kunnen vragen of er wel draagvlak is.

De Onderwijscoöperatie wil de periode tot 1 december 2016 benutten om het debat te voeren over de uitgangspunten van Onderwijs2032, het draagvlak te onderzoeken en de betrokkenheid van leraren bij het curriculum te vergroten. In hun brief daarover zegt de coöperatie op korte termijn met een verder uitgewerkt voorstel te komen.

Eerder liet voorzitter Joost Kentson van de Onderwijscoöperatie via een gezamenlijke brief met de AVS, PO-Raad en VO-raad weten achter de uitgezette koers van Onderwijs2032 te staan.

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders