Dr. Mommersprijs voor excellent lees- en taalonderwijs

Scholen die met succes werk maken van hun lees- en taalonderwijs kunnen meedingen naar de Dr. Mommersprijs, die met ingang van 2009 elke twee jaar wordt uitgereikt.

De prijs is bedoeld voor (speciale) basisscholen die investeren in taal- en leesonderwijs, die daarmee aantoonbare resultaten boeken en een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere scholen. Deze keer staat het technisch lezen centraal. Gebruik van evidence based methoden en gerichte hulp aan risicoleerlingen zijn belangrijke kenmerken van excellent technisch leesonderwijs. De winnende school ontvangt EUR 10.000; de andere twee genomineerde scholen winnen een bedrag van EUR 2.500.

Via de website http://www.mommersprijs.nl/ kunnen scholen zich vóór 1 oktober 2008 aanmelden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.