7 resultaten
 • Vijf miljoen voor leesproblemen

  Minister van der Hoeven heeft besloten € 5 miljoen uit te trekken voor een specifieke impuls aan de ondersteuning en begeleiding van leerlingen met ernstige leesproblemen en dyslexie in het funderend onderwijs (po, so en vo). Vanaf januari 2006 moet een 'masterplan' zorgen voor een systematische en integrale aanpak binnen scholen en in afstemming met leesklinieken en pedologisch instituten. Doel: uitbreiding, vernieuwing en verdieping van de aanpak. Alle deskundige instanties worden...

 • Publicatie zorg voor kinderen met ADHD

  De publicatie Naar betere zorg voor kinderen met ADHD, regionale samenwerking tussen onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg doet verslag van de resultaten van een praktijkstudie van het LCOJ. De studie onderzocht veelbelovende initiatieven die de zorgverlening voor kinderen met ADHD, hun ouders en leerkrachten in het basisonderwijs verbeteren. De publicatie beschrijft initiatieven in de regio’s Rotterdam, Maastricht, Delft en Lelystad. De werkwijze in de regio Delfland wordt uitgebreider...

 • Inspiratie door succesvolle sbo-scholen

  De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal praktijkvoorbeelden van succesvolle sbo-scholen op het internet gezet. Het zijn herkenbare schoolportretten die daardoor collega-sbo-scholen kunnen stimuleren en inspireren. Doel van de sbo-portretten is het stimuleren van andere sbo-scholen, gericht op het verbeteren van kwaliteit. De schoolportretten zijn geen blauwdruk voor kwaliteitsverbetering, omdat iedere school weer anders is. De scholen hoeven niet per se op alle kwaliteitsstandaarden...

 • Het model onderwijskundig rapport

  Vanuit de verschillende organisaties zoals de Wegbereiders (REC/LGF), WSNS+ en de VMBO-projectorganisatie is een model onderwijskundig rapport ontwikkeld (digitaal) dat de noodzakelijke basisinformatie geeft over leerlingen die naar een andere school(soort) gaan. Dit rapport kan worden gebruikt bij: verhuizing binnen dezelfde schoolsoort; aanmelding voor een speciale school voor basisonderwijs; aanmelding voor voortgezet onderwijs; aanmelding voor leerwegondersteunend - en...

 • De uitvoering van Weer Samen Naar School

  De leerlingenzorg in het samenwerkingsverband WSNS kan altijd beter en daarbij helpt het verbeterproject Weer Samen Naar School Plus. WSNS+ is een overeenkomst tussen het ministerie en diverse onderwijsorganisaties. Sinds 2002 is de AVS vertegenwoordigd in de landelijke stuurgroep WSNS+. De stuurgroep werkt op basis van een aantal met het ministerie afgesproken, meetbare doelstellingen, gekoppeld aan de standaarden van de inspectie. De doelstellingen zijn gericht op het verbeteren van de...

 • Brede evaluatie WSNS en lgf levert weinig op

  Tijdens de evaluatie van WSNS en lgf waren de leden van de Tweede Kamer erg uitgesproken in hun kritiek op het ontbreken van beleid. Toch stelde men zich tevreden met de oplossingen van de minister uit de beleidsbrief. In een vijf uur durend debat is er veel gesproken en weinig gescoord. Een overzicht van de opbrengsten. In haar beleidsbrief had de minister al een aantal maatregelen aangekondigd: een herbezinning op het zorgbeleid samen met de organisatiesruimte geven voor een regionaal...

 • Omgaan met verschillen in de klas

  Dit is de titel van een brochure die WSNS+ onlangs heeft uitgegeven. In deze handreiking zet onderzoeker en onderwijskundige Cor Meijer enkele feiten op een rij die belangrijk zijn bij de vormgeving van inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs wordt gekenmerkt door het streven kinderen een onderwijsomgeving te bieden die aansluit bij de eigen ontwikkeling. Bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen is de attitude van leerkrachten cruciaal. De brochure belicht vijf succesvolle...