Blijf op de hoogte van het onderwijsnieuws en ontwikkelingen in je vakgebied.

Bekijk hieronder een overzicht van alle nieuwsberichten van de AVS.

Uitvoering bovenwettelijke uitkering naar KPMG

Uitvoering bovenwettelijke uitkering naar KPMG

Uitvoering bovenwettelijke uitkering naar KPMG

Uitspraak gelijke behandeling OALT-leerkracht

Minder werkzoekenden met pedagogisch beroep

Overgangsregeling Reglementen Participatiefonds schooljaar 2010–2011

Publieke verzekering voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten blijft mogelijk

Voormelding dreigend ontslag afgeschaft

Compensatieregeling oudere en langdurig zieke werknemers

Compensatieregeling loonkosten bij langdurige ziekte oudere werknemers

Aanpassing BBWO voor 51 jaar en ouder

Eerste Kamer stemt in met aanscherping toegangseis WW