37 resultaten
 • Minister Asscher keurt Sectorplan-VO goed

  Minister Asscher (SZW) heeft het Sectorplan-VO goedgekeurd. De sociale partners in het voortgezet onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion, zijn hier erg blij mee, omdat de sector nu kan werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers in het vo en beperking van de werkloosheid. De sectorale maatregelen in het in het Sectorplan-VO zijn mede tot stand gekomen door de ingediende wensen van 19 scholen en besturen. Er zijn verschillende activiteiten opgenomen om medewerkers...

 • Lichte daling werkloosheid in onderwijs

  De werkloosheid in het onderwijs is in juni licht gedaald met 1,4 procent. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is er wel een stijging van 13 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De werkloosheid daalde van 14.100 in juni naar 13.900 in mei. Een kleine daling van 1,4 procent. In januari 2014 waren er nog 15.600 werklozen in het onderwijs. Dat aantal loopt elke maand iets terug. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de werkloosheid gestegen. In juni 2013 waren er 12.300...

 • Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid

  Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op 10 juni met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerste Kamer is aangenomen. Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015...

 • AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht

  Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve besluitvorming volgt medio juni. Eerder riep de AVS de Eerste Kamer in een brief op tot zorgvuldige invulling van het ontslagrecht, dat ongewenste gevolgen kan hebben voor het onderwijs. In de onderwijssector is veel onrust ontstaan over de verandering van het ontslagrecht. Zo wordt de...

 • Forse pensioenschade bij vertrekregeling via de WW/BW (wachtgeld)

  Met het oog op komend schooljaar en in combinatie met alle veranderingen op pensioenvlak heeft PROambt speciaal voor de leden van AVS Voordeel onderstaande aanpak ontwikkeld. Want hoe informeert u immers een werknemer bij een gedwongen vertrek over de WW/BW-uitkeringen en de pensioengevolgen?   Regelmatig worden vertrekregelingen gebaseerd op de WW-uitkering en de bovenwettelijke (sectorale) aanvulling, al dan niet met een extra financiële aanvulling. Redenen om voor deze aanpak te kiezen...

 • Werkloosheid onderwijs licht gestegen

  Het aantal werkzoekenden in de onderwijssector is in januari voor het eerst sinds een aantal maanden weer licht gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In januari is de werkloosheid in de onderwijssector 1,5 procent gestegen; er zijn 300 ww-uitkeringen meer verstrekt dan in december 2013. Het aantal werkzoekenden in het onderwijs ligt nu op 15.600. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal werklozen flink gestegen; met bijna 23 procent. De stijging van het aantal...

 • Werkloosheid in onderwijssector iets gedaald

  De werkloosheid onder onderwijspersoneel is in december 2013 met 1,3 procent gedaald ten opzichte van de maand ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel ligt het aantal werklozen veel hoger dan in december 2012. Toen waren er 12.400 mensen uit het onderwijs met een werkloosheidsuitkering. Dit jaar zijn dat er bijna 3.000 meer, ruim 23 procent. De werkloosheid in het onderwijs daalt vanaf augustus al. In andere sectoren steeg de werkloosheid juist in...

 • ‘Ouder onderwijspersoneel niet vaker dupe van ontslag dan jonge leraar’

  Staatssecretaris Dekker herkent het beeld niet dat CNV Onderwijs medio december 2013 schetste dat ouder onderwijspersoneel steeds vaker te maken krijgt met conflict- en ontslagsituaties. “We hebben geen reden om aan te nemen dat oudere leraren nu de dupe worden”, aldus Dekker in een reactie op Kamervragen hierover van  Kamerleden Mohandis van de PvdA en Klein van 50PLUS. CNV Onderwijs trok twee maanden geleden aan de bel, omdat sinds 2010 het aantal 58-plussers in een conflict- of...

 • Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid positief over voortgang cao-overleg

  De Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (A&P) van de AVS is op 24 januari 2014 bijeen geweest om te spreken over de ontwikkelingen en voortgang aangaande de nieuwe CAO PO 2014. De gesprekken tussen de sociale partners, de PO-Raad en de vakbonden - waaronder de AVS - verlopen in een goede, harmonieuze sfeer. Eerst wordt bekeken waar de partijen zich in elkaars standpunten kunnen vinden. Daarna worden de onderhandelingspunten gedefinieerd. In de bijeenkomst van de Commissie A&P is...

 • Aanvraag sectorplan voor 1.500 banen leerkrachten po

  De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds, hebben een sectorplan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingediend. Met meer mobiliteit in de sector, het daardoor voorkomen van ontslagen en het werven van jonge leerkrachten moet het primair onderwijs de komende paar jaar 1.500 leraren kunnen behouden of aantrekken. De leerlingenkrimp heeft in drie jaar tijd de werkgelegenheid met 9,6...

 • Al ruim 80 Nederlandse leraren werkzaam in Antwerpen

  In het Antwerpse onderwijs werken al 81 Nederlandse leraren, van wie veertig in het basisonderwijs en 41 in het voortgezet onderwijs. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard. Onlangs kwam in het nieuws dat de stad Antwerpen actief leraren gaat werven in Nederland. De stad kampt sinds enige tijd met een groeiend lerarentekort. De vele openstaande vacatures in vooral het basisonderwijs en het schaarse aanbod deed de stad onlangs besluiten buiten de eigen landsgrenzen op zoek te gaan naar...

 • Antwerpen aast op Nederlandse leerkrachten

  Veel Antwerpse scholen hebben vacatures voor leerkrachten. Maar omdat het aanbod schaars is, heeft de stad besloten om Nederlandse leerkrachten te zoeken die de grens willen oversteken, meldt de Volkskrant. Volgens de meest recente schattingen zal Antwerpen tegen 2020 bijna 3.500 vacatures in het onderwijs hebben. “Maar tegelijkertijd zullen er dan maar 1.800 leerlingen uitstromen uit de lerarenopleiding”, zegt Pieter Vissers, coördinator lerarentekort bij de stad Antwerpen in de krant....