16 resultaten
 • Werk mee aan monitoring van werkdruk

  Onderzoeks- en adviesbureau Oberon onderzoekt in opdracht van OCW hoe het is gesteld met de ontwikkeling van de werkdruk in het primair onderwijs en de rol van het Werkdrukakkoord daarin. Een steekproef van schoolleiders heeft begin maart een uitnodiging gekregen om een (korte) vragenlijst in te vullen.AVS wijst op het belang van dit onderzoek: als je de vragenlijst hebt ontvangen, vul deze dan voor 21 april in en geef deze ook door aan je team. Met het Werkdrukakkoord tussen...

 • werkdruk in po

  Schoolleider geeft geen prioriteit aan eigen werkdruk

  Onderzoek Werkdrukakkoord primair onderwijs Schoolleiders geven prioriteit aan de werkdruk van hun team. Ze cijferen zichzelf daarbij weg. En dat is alarmerend, want een op de vijf schoolleiders geeft aan dat hun werkdruk en de emotionele belasting is toegenomen. AVS-voorzitter Karin Straus: “Vanuit AVS willen we aandacht vragen voor deze stijging van de werkdruk van de schooldirecteur. Er is een stevig schoolleiderstekort, dat volgens recente cijfers ook weer is toegenomen (13,6%). De...

 • Werkdrukmiddelen schooljaar 2021-2022

  Ook aankomend schooljaar stelt het kabinet geld beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs tegen te gaan. Dat meldt het ministerie van OCW. Voor schooljaar 2021-2022 gaat het om een bedrag van 400 miljoen euro. Dat betekent dat scholen in het regulier basisonderwijs 252 euro per leerling ontvangen. Het speciaal basisonderwijs ontvangt 379 euro per leerling en het (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangt 505 euro per leerling. Schoolteams beslissen zelf over de besteding van de...

 • Werkdrukmiddelen voornamelijk ingezet voor extra personeel

  Slob: ‘werkdrukakkoord lijkt bij te dragen aan werkdrukvermindering’ In 2018 sloot demissionair minister Slob een werkdrukakkoord met de onderwijsbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad. De werkdrukmiddelen zijn voornamelijk ingezet voor extra personeel (zo’n 90 procent) en voor de aanschaf van nieuwe materialen of professionaliseringsactiviteiten (10 procent). Dat blijkt uit een tussenevaluatie van onderzoeks- en adviesbureau Oberon. Demissionair minister Slob heeft hierover een...

 • Inzet werkdrukmiddelen leidt tot verminderde werkdruk leerkrachten

  De inzet van extra middelen voor het verminderen van de werkdruk in het schooljaar 2018/2019 heeft volgens de meerderheid van de bestuurders (88 procent) geleid tot een verminderde werkdruk van leerkrachten. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek, in opdracht van de PO-Raad. Het aantrekken van meer onderwijsassistenten (78 procent), meer leerkrachten (56 procent) en meer vakleerkrachten (49 procent) zou voor de werkdrukvermindering zorgen. Daarnaast zetten de...

 • Onderzoek Oberon over inzet werkdrukmiddelen

  Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen, heeft het kabinet een akkoord met de vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad afgesloten. In dit werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf huidig schooljaar extra geld ontvangen om werkdruk aan te pakken. Oberon onderzoekt in opdracht van het ministerie van OCW hoe scholen de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van deze maatregelen.  De onderzoekers gaan 30 scholen bezoeken om hierover in gesprek te...

 • Leerkrachten positief over effecten werkdrukakkoord

  De inzet van het extra budget vanuit het werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting onder leerkrachten. Het geld wordt het vaakst besteed aan de inzet van een of meer (extra) onderwijsassistent(en). Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 600 po-leerkrachten van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Een eerdere peiling van de AVS gaf bijna driekwart van de schoolleiders aan tevreden te zijn met het werkdrukakkoord. In februari 2018 hebben de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, met...

 • Nieuwe tool berekening werkdrukmiddelen

  Vanaf het schooljaar 2019/2020 komt er eerder geld beschikbaar uit het werkdrukakkoord om de werkdruk op scholen aan te pakken. In plaats van 237 miljoen euro zal er 333 miljoen euro beschikbaar komen. Hiermee stijgt het bedrag per leerling van 155,55 euro per leerling naar 220,08 euro per leerling. Deze middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een tool gemaakt.   Dit budget wordt uitgekeerd als een...

 • Meer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar

  Scholen in het primair onderwijs krijgen de toegezegde extra middelen uit het werkdrukakkoord sneller tot hun beschikking. De AVS heeft minister Slob hier op basis van een recente peiling nadrukkelijk om gevraagd. Dit schooljaar was al 237 miljoen euro beschikbaar, vanaf schooljaar 2019/2020 gaat dit bedrag al omhoog naar 333 miljoen euro. Vlak voor de bekendmaking van deze ‘positieve verschuiving’ van de middelen, stuurde de AVS een brief (zie download) naar minister Slob waarin zij...

 • Werkdrukakkoord bestaat een jaar

  Zaterdag 9 februari bestond het werkdrukakkoord in het primair onderwijs een jaar. OCW lanceerde daartoe een visual en een Slobcast, een video over de aanpak tegen werkdruk, op vrijdag 8 februari. Ook is minister Slob die vrijdagochtend te gast geweest bij het tv-programma Goedemorgen Nederland van WNL om het over het eenjarige bestaan te hebben. In de Slobcast van 15 minuten schoven de schoolleider van SWS Balans samen met een leraar aan om het te hebben over hun aanpak tegen werkdruk. Deze...

 • Nieuw Platform Werkdruk biedt onderwijsteams kennis en tools om werkdruk aan te pakken

  Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO het digitale Platform Werkdruk, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl. Vanaf 1 oktober kunnen schoolleiders, leerkrachten, beleidsmedewerkers en bestuurders hier terecht voor kennis, praktijkverhalen en praktische tools die helpen werkdruk in primair onderwijs aan te pakken. Veel leerkrachten in het primair onderwijs voelen een hoge...

 • ‘PMR: stem niet in als het niet volgens de regels gaat’

  “Als de uitvoering van het werkdrukakkoord niet volgens de regels gaat, moet de PMR er niet mee instemmen”, reageerde minister Slob op 22 mei op vragen in de Tweede Kamer over de peiling van de AVS waaruit blijkt dat een op de tien besturen bemoeienis heeft met de gelden. “Het is een prachtig werkdrukakkoord en op alle scholen wordt hard gewerkt dit in te vullen. Hier staat een trotse minister”, zo zei Slob. Lisa Westerveld (GroenLinks) vroeg de minister wat hij er aan gaat doen dat...