47 resultaten
 • Save the date: webinars onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne 4 en 5 juli

  (bron Ministerie van OCW) Binnenkort organiseert het ministerie van OCW twee webinars om schoolleiders en besturen meer informatie te geven over het bieden van onderwijs aan kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit Oekraïne. Heb je behoefte aan meer uitleg en informatie hierover, reserveer dan alvast 4 en/of 5 juli in je agenda. Mochten de tijdstippen je niet schikken dan zijn de webinars ook later terug te kijken. 4 juli 11-12 uur: inrichten van een tijdelijke onderwijsvoorziening...

 • Format inrichtingsplan tijdelijke onderwijsvoorziening

  Het ministerie van OCW heeft een format gepubliceerd dat scholen kunnen gebruiken om aan te geven hoe zij onderwijs aan Oekraïense kinderen organiseren. De meeste scholen zijn hier al mee begonnen en werken nu ook aan een afronding richting de zomervakantie. In het format inrichtingsplan voor tijdelijke onderwijsvoorziening geeft de school aan hoe zij de tijdelijke voorziening organiseert en hoe het onderwijsprogramma per groep eruitziet. Ook komen vragen aan bod over of de tijdelijke...

 • Oekraїense schooljaar stopt al eind mei

  In Nederland zijn de centrale examens gestart. In Oekraїne duurt het schooljaar tot en met 31 mei en start de zomervakantie dus veel eerder. Voor scholen die Oekraїense leerlingen opvangen is het dus raadzaam tijdig hierover te communiceren. Het ministerie van OCW heeft meer informatie hierover - en over andere onderwerpen als examens - gepubliceerd op een Oekraїens-Engelse site. Omdat het schooljaar in Oekraïne veel eerder eindigt, is het belangrijk ouders en leerlingen hierop te...

 • Nieuwe handreiking onderwijs aan Oekraïense kinderen

  Onder regie van het ministerie van OCW is een handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne samengesteld, die schoolleiders, besturen en gemeenten handvatten en kaders biedt bij de invulling van onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht. In deze handreiking staat informatie voor scholen en gemeenten: er wordt uitgelegd wat de verwachtingen zijn en waar er van het reguliere onderwijs mag worden afgeweken als de situatie hier om vraagt....

 • Communicatiescript en – kaart voor Oekraïense vluchtelingen

  Jannie Kieft, mediator en begeleider herstelcirkels, heeft een communicatiescript ontwikkeld om de communicatie te ondersteunen tussen mensen die Oekraïense vluchtelingen in hun huis opnemen en deze vluchtelingen. Schoolleiders die contact hebben met ouders die vluchtelingen in huis hebben, kunnen ouders hierop wijzen. Ook is er een communicatiekaart, ontwikkeld door de Radboud universiteit, met afbeeldingen van woorden (in het Oekraïens en Nederlands) die gebruikt kan worden, thuis of...

 • Veel angst onder Nederlandse kinderen om oorlog in Oekraïne

  Meer dan de helft van de 10- tot 18-jarigen denkt vaak aan de oorlog in Oekraïne. Twee van de drie jongeren voelen zich verdrietig of angstig. Bijna de helft van de kinderen en jongeren is bang dat er ook in Nederland oorlog komt. Dat blijkt uit een onderzoek van UNICEF onder ruim 1000 kinderen. Iets minder dan de helft van de kinderen en jongeren is bang dat de oorlog ook in Nederland uitbreekt. Basisschoolleerlingen denken vaker dan middelbare scholieren dat er ook in Nederland oorlog...

 • Terugkijken? Webinar Onderwijs aan Oekraïense kinderen

  De toestroom van leerlingen uit Oekraïne op reguliere scholen is groter dan verwacht. Uit een peiling van de AVS blijkt dat in twee weken tijd het aantal aanmeldingen van 3500 naar 10.000 kinderen is opgelopen. Dat stelt het onderwijs, dat al kampt met grote personeelstekorten en post-coronaperikelen, voor nieuwe uitdagingen. Op dinsdag 5 april organiseerde de AVS samen met LOWAN en de PO-Raad een webinar voor schoolleiders: hoe regel je goed onderwijs voor deze...

 • Mogelijk meer dan 10.000 Oekraïense leerlingen gemeld in Nederlands onderwijs

  Op 37 procent van de scholen hebben zich (gemiddeld vier) leerlingen uit Oekraïne gemeld. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna duizend schooldirecteuren. Het kan betekenen dat er mogelijk al meer dan tienduizend leerlingen uit Oekraïne in het Nederlandse basisonderwijs zijn. Volgens officiële cijfers zijn er momenteel 6000 leerlingen geregistreerd, het verschil wordt mogelijk verklaard doordat scholen al kinderen opnemen in het onderwijs die...

 • Webinar Onderwijs aan Oekraїners op 5 april

  Er hebben zich in totaal meer dan tienduizend leerlingen uit Oekraïne gemeld in het Nederlandse basisonderwijs. De verwachting is dat er de komende maanden nog veel meer Oekraïense leerlingen naar Nederland komen. De wens van het ministerie is dat deze kinderen op een nieuwkomersschool worden geplaatst, maar we zien dat veel leerlingen ook in het reguliere onderwijs terechtkomen. Om schoolleiders te ondersteunen organiseert de AVS met LOWAN een Webinar Onderwijs aan Oekraïners op ...

 • Geef het onderwijsnummer mee aan asielzoekerskinderen

  Kinderen van asielzoekers of overige vreemdelingen hebben vaak nog geen burgerservicenummer (bsn) als zij starten met Nederlands onderwijs. Daarom ontvangt de school die de leerling als eerste inschrijft in het register Onderwijsdeelnemers (ROD) een onderwijsnummer voor deze leerling. Het is belangrijk dat dit nummer bij elke volgende uitwisseling met ROD wordt gebruikt.  Doe je dit niet, dan worden er telkens nieuwe onderwijsnummers aangemaakt voor dezelfde leerling. Dit heeft als gevolg...

 • Gratis cursus – Steun aan vluchtelingenkinderen

  Online modules voor professionals in het onderwijs die werken met vluchtelingenkinderen De eerste vluchtelingenkinderen vanuit Oekraïne gaan al in Nederland naar school. In korte tijd hebben ze zeer stressvolle gebeurtenissen meegemaakt. Iedereen die in zijn werk te maken heeft met deze kinderen of jongeren kan een zeer belangrijke rol voor ze spelen. De gratis cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’ en andere materialen van Augeo Foundation kunnen professionals daarbij...

 • Benefietcongres voor leerkrachten die kinderen uit Oekraïne opvangen

  Veel Nederlandse leerkrachten krijgen in de komende maanden kinderen in de klas die afkomstig zijn uit Oekraïne. Om deze leerkrachten te helpen én om geld op te halen voor het goede doel, organiseert Medilex Onderwijs een benefietcongres op 15 april. Tijdens dit congres krijgen de leerkrachten praktische handvatten om deze kinderen een ‘zachte landing’ in de klas te geven. Tijdens het congres komen de volgende onderwerpen aan bod: · Een warm welkom in de klas · Taalbarrière...