16 resultaten
 • AVS kritisch op wetsvoorstel terugdringen verzuim

  Op 9 september sprak de AVS in een online gesprek over het wetsvoorstel met een aantal directeuren uit het PO en het S(B)O. De input van deze collega’s gebruikten we om het standpunt van de AVS te toetsen en te versterken. Dit leverde een uitgebreide reactie op richting de minister via de internetconsultatie over het wetsvoorstel Terugdringen Verzuim die tot 23 september openstond. Zoals de AVS al eerder meldde, wil minister Wiersma het aantal thuiszitters terugdringen en daarvoor heeft...

 • Onderzoek thuiszitters: investeer in goede relatie met ouders

  Enkele duizenden leerlingen in Nederland zijn ‘thuiszitters’: vanwege een combinatie van complexe problemen volgen zij (tijdelijk) geen onderwijs. Er is nauwelijks onderzoek beschikbaar over waarom leerlingen thuiszitten. In opdracht van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) onderzocht het Kohnstamm Instituut deze factoren op basis van een selecte steekproef van leerlingen waarbij ouders een conflict met de school voorlegden aan de Geschillencommissie...

 • Nog veel leerlingen thuis

  Vanwege corona en afstandsonderwijs waren scholen niet verplicht om verzuimmeldingen door te geven aan gemeenten. Hierdoor zijn de verzuimcijfers van de leerplichttelling 2019-2020 niet met eerdere jaren te vergelijken. Toch laten de verzuimcijfers wel zien dat er nog veel leerlingen niet naar school gaan, ondanks de inspanningen van scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Dat schrijft demissionair minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Slob geeft aan dat er vaak sprake is...

 • Aantal thuiszitters volgens oudervereniging Balans veel hoger

  Niet het gangbare getal van vierduizend thuiszitters klopt, maar dit is meer dan vijftienduizend. Dit stelt Oudervereniging Balans in het rapport Thuiszitters die hier onderzoek naar deed. Dit aantal is volgens voormalig kinderombudsman Marc Dullaert, die door Ouderverening Balans is geїnterviewd, omdat steeds meer leerlingen vrijstelling van de leerplicht krijgen op basis van artikel 5 onder A van de Leerplichtwet. In schooljaar 2012-2013, het jaar voordat de wet passend onderwijs werd...

 • Kamer wil actieplan om het aantal thuiszitters te halveren

  Tijdens een stemming op 3 maart is een aantal moties aangenomen om het aantal thuiszitters terug te dringen. In een van de moties (Beertema, PVV en Van Meenen, D66) wordt de regering verzocht om nog voor het einde van de regeerperiode met een actieplan te komen om het aantal thuiszitters in ieder geval tenminste te halveren. Veel Kamerleden ergeren zich over het grote aantal thuiszitters dat lijnrecht tegenover het doel van Passend onderwijs staat: namelijk nul thuiszitters. Minister Slob...

 • Aantal thuiszitters stijgt

  Ondanks alle inspanningen is het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuiszit opnieuw gestegen: van 4.479 naar 4.790 kinderen. Een lichtpunt is dat het aantal kinderen dat tijdens het schooljaar uitvalt sinds de start van het Thuiszitterspact ieder jaar is afgenomen. Dat schrijven minister Slob (onderwijs), De Jonge (Volksgezondheid) en Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. In 2016 is het Thuiszitterspact gesloten waarin de ambitie is opgenomen dat in 2020 geen...

 • Aannames over achtergrond thuiszittersproblematiek niet bevestigd

  Verschillende aannames uit de wetenschappelijke literatuur over de (gedrags)problematiek die zouden schuilgaan achter de vele thuiszitters in Nederland, worden niet bevestigd. Dit constateert het Kohnstamm Instituut in het rapport ‘Niet thuisgeven - Schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen: onderzoek naar thuiszitters’ dat in oktober is verschenen. Op basis van de empirisch wetenschappelijke literatuur was de verwachting vooraf dat achter de thuiszittersproblematiek...

 • Absolute aantal thuiszitters is gestegen

  In het schooljaar 2017-2018 is het absolute aantal thuiszitters iets gestegen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Hoewel voor meer thuiszitters een oplossing is gevonden, komen er ook steeds weer nieuwe thuiszitters bij. Minister Slob van Onderwijs is er ontevreden over dat het absolute aantal thuiszitters niet daalt. Er komt per regio een regisseur die helpt te voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten en die bepaalt wat er moet gebeuren als een jongere te lang thuiszit. In...

 • 1 t/m 8 juni: Landelijke actieweek thuiszitters

  Een belangrijk doel van Passend onderwijs is het thuiszitten van leerlingen terug te dringen. Met de juiste hulp op het juiste moment moet ieder kind een schoolloopbaan krijgen die bij hem of haar past. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. De Landelijke actieweek thuiszitters, van 1 tot en met 8 juni, vraagt hier aandacht voor en organiseert daartoe activiteiten door het hele land. Scholen kunnen zich opgeven om deel te nemen aan de...

 • Slob uit zorgen over aantal thuiszitters

  Hoewel schooljaar 2016-2017 een daling van verzuim laat zien en er minder kinderen spijbelen, is de groep thuiszitters onverminderd groot: meer dan 4.000 kinderen. Onderwijsminister Slob vindt dat ‘onacceptabel’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Slob kondigt maatregelen aan om het aantal thuiszitters te verminderen. Vorig jaar waren er meer dan 5.000 meldingen van absoluut verzuim, dit jaar is dat ruim 4.500. Ook het aantal meldingen van relatief verzuim is in schooljaar...

 • Landelijke Actieweek Thuiszitters: 8-12 mei

  Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Er worden diverse bijeenkomsten (en een webinar) georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad samen met diverse andere organisaties en de ministeries van OCW en VWS. Volgens de organisatoren is het tijd voor actie: ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Zij wijzen erop dat Passend onderwijs inhoudt dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij...

 • Landelijke Actieweek Thuiszitters

  Van 8 tot en met 12 mei organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad in nauwe samenwerking met partners (zoals de ministeries van OCW en VWS) de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Tijdens deze week kunnen scholen deelnemen aan een groot aantal activiteiten, waarbij ze nieuwe contacten op kunnen doen, bestaande samenwerkingen kunnen versterken en aanpakken kunnen uitwisselen. Goede voorbeelden over het voorkomen en terugdringen van thuiszitten kunnen worden gemaild naar...