13 resultaten
 • ‘We moeten ons vak beter op de kaart zetten’

  Staat van de Schoolleider: voer voor discussie Wat zijn de belangrijkste speerpunten uit de Staat van de Schoolleider? Wat kunnen we doen aan het oplopende schoolleiderstekort en hoe zorgen we ervoor dat het vak aantrekkelijk blijft om uitstroom te voorkomen en nieuwe mensen aan te trekken? Waar liggen kansen en oplossingen? Tijdens de workshop ‘Staat van de Schoolleider 2023’ deelden ruim 80 schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers met elkaar hun inspirerende, inzichten ideeën en...

 • Hoe staat het met de schoolleider?

  Wat zijn de belangrijkste trends en kansen uit de Staat van de Schoolleider? Hoe verbind je die aan thema’s uit de Staat van het Onderwijs? Wil je daarover in gesprek met collega’s, kom dan naar de workshop van de Staat van de Schoolleider op het congres van de Onderwijsinspectie, de Staat van het Onderwijs, op woensdag 10 mei in DeFabrique in Utrecht. In samenwerking met schoolleiders uit het po en vo organiseren de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de VO-raad...

 • Terugkijken overhandiging en webinars Staat van het Onderwijs

  Staat van de Schoolleider online en in print In april publiceerde de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs 2021. Na de presentatie volgden verschillende webinars die per onderwijssector of thema verder ingingen op de bevindingen. De overhandiging en de webinars zijn nu terug te zien. Ook is het nog mogelijk de Staat van de Schoolleider in print te bestellen. Op woensdag 14 april 2021 overhandigde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers in het Nationaal...

 • Staat van de Schoolleider aangeboden

  Staat van de Schoolleider laat trots en belang van beroep zien

  Ondanks cruciale positie steeds minder schoolleidersOp 14 april is de Staat van de Schoolleider 2021 (download) door twee schoolleiders aangeboden aan inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers en de ministers Slob en Van Engelshoven via een online publicatie. Iedere twee jaar brengen de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de VO-raad samen een Staat van de Schoolleider uit in aansluiting op de Staat van het Onderwijs. Dit jaar, in de Week van de Schoolleider, mede dankzij de...

 • Staat van de Schoolleider verschijnt 14 april

  Iedere twee jaar brengen de VO-raad en de AVS samen een Staat van de Schoolleider uit. Dit in aansluiting op de Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. Op 14 april wordt de Staat van de Schoolleider aangeboden aan Inspecteur Generaal Alida Oppers en de bewindslieden. Op 21 april is er in het verlengde van het AVS Schoolleiderscongres een gratis sessie (om 16.00 uur) over de Staat van de Schoolleider. In 2021 is de Staat van de Schoolleider mede tot stand gekomen dankzij...

 • Start inschrijving Staat van het Onderwijs op 14 april en 11 mei

  Inschrijven voor deelname aan een of meerdere onderdelen van de Staat van het Onderwijs kan vanaf nu via de website van de Onderwijsinspectie. Het programma is daar ook te vinden. Op 14 april presenteert de inspectie de Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van OCW, en dan zijn diverse webinars te volgen. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan. Op 11 mei zijn onderwijsprofessionals welkom bij de online conferentie die dit...

 • 14 april en 11 mei: Staat van het Onderwijs 2021

  Ook Staat van de Schoolleider in voorbereiding Hoe staat het onderwijs in Nederland er momenteel voor? Dat wordt bekend gemaakt op 14 april 2021. Dan overhandigt inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de publicatie De Staat van het Onderwijs 2021 aan de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over al die uitkomsten en ontwikkelingen, in de aanloop naar de conferentie De Staat...

 • Minister Slob start schoolleiderstour in Zwolle

  Op maandag 28 oktober ging minister Slob van Onderwijs in gesprek met 25 schoolleiders over hun visie op de toekomst van het onderwijs. Het gesprek vormt de start van een schoolleiderstour waarin de minister gesprekken wil voeren met schoolleiders over hun rol en positie. Daarmee geeft de minister ook gehoor aan het e-mailbombardement dat de schoolleiders samen met de Algemene Vereniging Schoolleiders medio augustus naar de minister hadden gestuurd. De schoolleiders spraken in het bijzijn...

 • Derde Staat van de Schoolleider laat dynamische vak zien

  Schoolleiders zijn aan zet. Zij voeren hun vak uit in een complexe en uitdagende omgeving. Het vak staat volop in de schijnwerpers. De derde Staat van de Schoolleider is op 10 april tijdens het congres ‘Staat van het onderwijs’ van de Onderwijsinspectie uitgereikt aan onderwijsministers Slob en Van Engelshoven en inspecteur-generaal Vogelzang. De inhoudelijke artikelen snijden actuele thema’s aan in het werkveld van de schoolleider. Aangevuld met cijfers (voor po en vo) over onder...

 • De schoolleider: sleutelfiguur in een dynamisch krachtenveld

  Schoolleider zijn is een vak. Sterker nog, de schoolleider heeft als sleutelfiguur grote invloed op de kwaliteit van de school. In een dynamische omgeving waarin schijnbaar vaste waarden steeds veranderen, oefent de schoolleider zijn functie uit. Wat is de staat van de schoolleider anno 2017? Het besef dat de schoolleider een belangrijke positie vervult, groeit ook buiten het scholenveld. Zo heeft de Onderwijsraad de functie van de schoolleider op haar werkagenda voor 2017 gezet. Dat motiveert...

 • Inspirerende voorbeelden centraal in ‘De Staat van de Schoolleider 2017’

  Wat behelst het takenpakket van schoolleiders, wat moeten zij in huis hebben om hun werk succesvol te kunnen uitoefenen, en zijn daar verschuivingen in te zien? Hoe geven schoolleiders in de praktijk uitvoering aan hun vak, en wat zijn aandachtspunten en uitdagingen hierbij? Op 12 april is tijdens het congres van de Onderwijsinspectie ‘De Staat van de Schoolleider’ gepresenteerd, waarin via onder meer inspirerende interviews met schoolleiders en deskundigen een overzicht wordt gegeven van...

 • Nu ook ‘De Staat van de Ouder’

  Na ‘De Staat van het onderwijs’, ‘De Staat van de Leerling’, ‘De Staat van de leraar’ en ‘De Staat van de schoolleider’ komt er nu ook ‘De Staat van de Ouder’. ‘De Staat van de Ouder’ laat zien hoe ouders aankijken tegen het onderwijs en de school van hun kind. En ook wat de rol en positie van ouders in het onderwijs is en hoe ouders die zouden wensen. Vorig jaar is voor het eerst ‘De Staat van de schoolleider’ gepubliceerd, uitgegeven door de AVS en de VO-raad, die...