45 resultaten
 • Landelijke veiligheidsmonitor 2020-2021

  In januari kwam ResearchNed met een vervolg op de Veiligheidmonitor 2011-2018 (waarover de AVS berichtte in januari 2019). Het recente onderzoek over het veiligheidsbeleid en de veiligheidsbeleving is afgenomen in de periode 2020-2021, een tijd waarin corona voor heel wat ontregeling zorgde. Uit de monitor blijkt onder andere dat ongeveer de helft van de leerlingen en leerkrachten moeite had met online onderwijs en ongeveer de andere helft niet. Een veilige schoolomgeving is een belangrijke...

 • Meldpunt en meldplicht voor meer veiligheid op school

  Omdat elke leerling zich vrij en veilig moet kunnen voelen op school, komt er een meldpunt voor leerlingen en ouders, een meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten en gaat de Inspectie eerder en harder ingrijpen. Dat is nodig, omdat nog altijd tienduizenden leerlingen worden gepest en lastiggevallen. “Dat raakt me heel erg, en het maakt me strijdbaar”, aldus minister Dennis Wiersma van Onderwijs. Minister Wiersma vindt dat iedere leerlingen zich veilig en vrij moet voelen op...

 • “Een veilige digitale omgeving bestaat niet”

  Het digitaal onderwijs heeft tijdens de coronacrisis een enorme impuls gekregen. Apps, laptops, social media, online onderwijs, cyber security: we krijgen er allemaal mee te maken. “Dat vraagt een andere rol van leerkrachten en schoolleiders ”, stelt Eszter Salamon, coördinator van de European Education Policy Network (EEPN). Dit netwerk geeft richtlijnen voor digitalisering in het klaslokaal. “Een digitaal volwassen school is méér dan een school die goed gebruikmaakt van de...

 • Veiligheidsbeleid kan nog meer ‘leven’ op school

  Evaluatie Wet veiligheid op school Door de invoering van de Wet veiligheid op school is er geen significante verandering opgetreden in de veiligheidsbeleving van leerlingen op school. Wel is er sinds de inwerkingtreding van de wet een daling zichtbaar in het aantal leerlingen dat aangeeft gepest te worden. Ook is een deel van de scholen nog zoekende naar een goede vertaling naar de praktijk: een echte cultuuromslag naar beleid dat leeft op school. Dat blijkt uit de evaluatie van de Wet...

 • Monitoring sociale veiligheid in schooljaar 2020-2021 weer verplicht

  Scholen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid te monitoren. In het schooljaar 2019-2020 was de monitoring niet verplicht vanwege de maatschappelijke impact van de pandemie en de schoolsluiting. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat scholen de monitor wel weer afnemen in schooljaar 2020-2021. Scholen kunnen een gevalideerde vragenlijst voor de Monitoring Sociale Veiligheid via Vensters invullen. De afnameperiode is verlengd tot en met 30 juni 2021. Scholen...

 • ‘Je moet signaleren; alleen kluisjescontrole is niet genoeg’

  School kan samen met partners als jongerenwerk effectief zijn tegen wapenbezit- en gebruik Het aantal steekincidenten onder jongeren neemt toe. Ook scholen hebben hier – buiten de lockdowns om – mee te maken. Partners zoals het jongerenwerk kunnen helpen om met leerlingen in gesprek te gaan en problemen vroegtijdig te signaleren. Het aantal jongeren dat bij steekincidenten is betrokken neemt sinds 2017 toe. Begin 2017 zijn er acht incidenten, in de zomer van 2020 vijftien. Sinds de...

 • Geef leraren de vrijheid

  Politieke column De moord op de Franse leraar Samuel Paty heeft veel losgemaakt, ook in Nederland. “We moeten in de klas gesprekken kunnen blijven voeren over de verschillen in culturen, de verschillen in diverse religies en ook de uitwassen die dat met zich meebrengt. Juist dat is de kracht van ons onderwijs”, aldus Rudmer Heerema, onderwijswoordvoerder van de VVD. Onlangs werd Frankrijk opgeschrikt door de gruwelijke moord op leraar Samuel Paty. Vermoord, omdat hij zijn leerlingen...

 • Corona, Paty en cross mentoring

  AVS in de pers Scholen blijven worstelen met corona, maar móéten het draaiende houden. Dat schreef RTL Nieuws op 20 oktober. "We zien regelmatig problemen door afwezigheid en schoolleiders proberen van alles om tot een oplossing te komen, eerst intern dan extern. Soms worden klassen opgesplitst en uiteindelijk soms naar huis gestuurd", vertelt de woordvoerder van de AVS. Vicevoorzitter Ingrid Doornbos licht die dag de uitdagingen van schoolleiders toe op BNR Nieuwsradio, naar...

 • Gratis materialen heropening scholen

  KiVa, een programma voor de sociale veiligheid van basisschoolleerlingen, heeft voor scholen gratis materiaal ontwikkeld voor hun (gedeeltelijke) heropening vanaf 11 mei.   Het materiaal bestaat uit twee losse katernen voor de onder- en bovenbouw met daarin werkvormen over groepsvorming, emoties, de verschillen tussen thuis en school, het opnieuw neerzetten van de regels en normen op school en aandacht voor corona en wat dat met kinderen heeft gedaan.   LinksHeropening scholen na...

 • Gratis onderwijsmagazine ‘Veilig’ ook digitaal beschikbaar

  Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis onderwijsmagazine ‘Veilig’. Aanleiding is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per 1-1-2019, die leraren helpt om sneller en beter te reageren als er thuis iets misgaat met een kind. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het funderend onderwijs hebben een papieren exemplaar van het magazine ontvangen, evenals pabo’s en roc’s. De digitale versie is te downloaden via...

 • Veiligheid onderwijspersoneel verdient blijvende aandacht

  “In het algemeen zijn de cijfers over het veiligheidsgevoel van onderwijspersoneel positief, maar incidenten kunnen op persoonlijk niveau grote gevolgen hebben.” Dat schrijven de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob in een brief over sociale veiligheid van onderwijspersoneel aan de Tweede Kamer.    Uit de Veiligheidsmonitor po/vo 2018 blijkt dat het grootste deel van het onderwijspersoneel zich veilig voelt op school: in het po 94 procent en in het vo 90 procent...

 • De school als slangenkuil

  Buitensluiten, roddelen en intimidatie. Op sommige scholen leidt het gedrag van collega’s tot sociale onveiligheid, blijkt uit onderzoek. Wat doet dit met je team? En wat doe je eraan als schoolleider? “Dat eerste halfjaar ging ik met pijn in mijn buik naar mijn werk. Er heerste zo’n verschrikkelijke grafstemming op school. Leerkrachten hadden zich teruggetrokken in hun klaslokalen en de samenwerking onderling was minimaal.” Lotte Grijpma (niet haar echte naam) kan zich de sfeer op de...