23 resultaten
 • “Een veilige digitale omgeving bestaat niet”

  Het digitaal onderwijs heeft tijdens de coronacrisis een enorme impuls gekregen. Apps, laptops, social media, online onderwijs, cyber security: we krijgen er allemaal mee te maken. “Dat vraagt een andere rol van leerkrachten en schoolleiders ”, stelt Eszter Salamon, coördinator van de European Education Policy Network (EEPN). Dit netwerk geeft richtlijnen voor digitalisering in het klaslokaal. “Een digitaal volwassen school is méér dan een school die goed gebruikmaakt van de...

 • Leerling van school gestuurd vanwege meme-account op Instagram

  Het Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven heeft een 16-jarige leerling van school gestuurd naar aanleiding van een 'meme-account' op Instagram. Ook is een aantal leerlingen voor een dag geschorst. De school heeft aangifte gedaan. Memes zijn bewerkte foto's of heel korte video's die vaak gaan over herkenbare situaties of grappen bevatten. Dit meme-account ging over schoolzaken zoals toetsen of huiswerk. Op het account werden ook sommige medewerkers van de school belachelijk...

 • Veel zorgen in voortgezet onderwijs over sociale mediagebruik leerlingen

  De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs (87 procent) maakt zich zorgen over de hoeveelheid tijd die hun leerlingen aan sociale media besteden. Van de docenten merkt 92 procent negatieve gevolgen van het intensieve gebruik van sociale media op de schoolprestaties van de leerlingen. Dat blijkt uit een in november 2017 verricht kwantitatief onderzoek onder 1.318 docenten in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Van de docenten...

 • Gratis lespakket digitale fraude

  De Fraudehelpdesk heeft een gratis lespakket ontwikkeld waarmee basisschoolleerlingen inzicht krijgen in de risico’s op internet. Het lespakket richt zich op leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 en bestaat uit een presentatie op digibord, diverse werkbladen en huiswerkopdrachten voor leerlingen. De makers geven tips hoe kinderen risico’s kunnen verminderen. Voor leraren bevat het pakket een handleiding. De Fraudehelpdesk is een particuliere stichting die met subsidie van de overheid...

 • De app is het nieuwe briefje van school

  Scholen zetten steeds vaker verschillende digitale middelen in om met ouders te communiceren. Een app is laagdrempelig, tijdsbesparend en goedkoper dan een briefje. Websites krijgen een andere functie en de inhoud wordt vaker ververst. “Een app is passend bij de tijd van nu”, zegt Heb Huibers, bestuurder van Stichting CPOB in Tiel. “Mensen kijken tig keer per dag op hun telefoon. Zo kun je ouders snel informeren en ze kunnen er nog op reageren ook. De app is een soort besloten...

 • Scholen en ouders spelen ondersteunende rol in gebruik sociale media jongeren

  Scholen kunnen een ondersteunende rol spelen in het gebruik van sociale media onder jongeren, zodat ze hier op een gezonde manier mee leren omgaan. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in antwoord op Kamervragen van Kamerlid Volp (PvdA) en staatssecretaris Dekker van Onderwijs over verslaving aan sociale media. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een publicatie van het CBS over verslaving van jongeren aan sociale media. Uit het onderzoek van het CBS bleek dat 17...

 • Weinig vo-docenten stimuleren zelfgestuurd leren met sociale media

  Nog maar weinig docenten in het voortgezet onderwijs gebruiken sociale media voor het bevorderen van zelfgestuurd leren. En dat terwijl sociale media hiervoor een geschikt instrument kunnen zijn. Dit blijkt uit onderzoek onder 460 vo-docenten van dr. Uwe Matzat van de Technische Universiteit Eindhoven. Vooruitlopend op de presentatie van Matzat op 24 juni tijdens de Onderzoeksconferentie van Kennisnet en het NRO, publiceert Kennisnet een interview met de universitair docent. Matzat vindt het...

 • ​Onderwijsraad: ‘Geen verplichte antipestprogramma’s’

  De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Dekker het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school te heroverwegen. Scholen zijn nu al wettelijk verplicht te zorgen voor een veilig schoolklimaat, en daarmee ook voor sociale veiligheid. Antipestbeleid maakt daarvan onderdeel uit, zo stelt de raad. Scholen kunnen hierbij gebruikmaken van een antipestprogramma, maar moeten ook ruimte houden een andere aanpak te kiezen. Op verzoek van de staatssecretaris heeft de Onderwijsraad advies...

 • App-makers denken niet aan privacy kinderen

  Makers van apps letten te weinig op de privacy van kinderen en gaan onzorgvuldig om met persoonsgegevens. Vier van de tien apps versturen gegevens onversleuteld en dus onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Mijn Kind Online, het kenniscentrum jeugd en media en onderdeel van Kennisnet. Volgens het rapport ‘Kapers op de kust’ - onderdeel van een privacy-campagne van Mijn Kind Online en Kennisnet waarmee zij de aandacht vestigen op de privacyrisico’s die kinderen en jongeren lopen op...

 • Gebruik sociale media in onderwijs geen voorwaarde

  Sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp zijn zeer populair onder jongeren. Toch vinden leerlingen het belangrijker dat de leraar goed kan uitleggen, dan dat er veel gebruik gemaakt wordt van digitale middelen in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van Kennisnet en Kind Online onder jongeren tussen 10 en 18 jaar. Kennisnet en Stichting Mijn Kind Online hebben in een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder Nederlandse jongeren tussen de 10 en 18 jaar getracht in kaart te brengen op...

 • Gebruik sociale media in onderwijs geen voorwaarde

  Sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp zijn zeer populair onder jongeren. Toch vinden leerlingen het belangrijker dat de leraar goed kan uitleggen, dan dat er veel gebruik gemaakt wordt van digitale middelen in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van Kennisnet en Kind Online onder jongeren tussen 10 en 18 jaar. Kennisnet en Stichting Mijn Kind Online hebben in een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder Nederlandse jongeren tussen de 10 en 18 jaar getracht in kaart te brengen op...

 • Studiemiddag Sociale media in het onderwijs

  De AVS organiseert sinds schooljaar 2012-2013 studiemiddagen sociale media voor basisscholen. AVS-adviseur Tom Roetert kreeg de opdracht voor alle scholen van het bestuur Lowys Porquinstichting zo’n informatiemiddag te verzorgen. Een redacteur volgde een middag bij een van de scholen van dit bestuur: basisschool Anton van Duinkerken in Bergen op Zoom. Het gebruik van sociale media in de klas staat nog in de kinderschoenen op deze school. Er is nog geen Facebook- of Hyvespagina, de school...