6 resultaten
 • Eén brancheorganisatie voor funderend onderwijs nog ver weg

  De vorming van een brancheorganisatie voor het funderend onderwijs is nog ver weg, blijkt uit het onafhankelijke rapport ‘Eindverslag advisering verkenning vorming brancheorganisatie funderend onderwijs’ van Ron Bormans, opgesteld op verzoek van de betrokken organisaties. Wel worden een aantal ‘betekenisvolle’ stappen voorgesteld. De betrokken organisaties zijn de PO-Raad, de VO-raad, de AVS en de vroegere besturenorganisaties die zich nu als profielorganisaties presenteren....

 • Eén organisatie voor bestuur en management in verkennende fase

  De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), PO-raad, VO-raad en de vroegere besturenorganisaties zijn in gesprek om te kijken of ze gezamenlijk één organisatie voor bestuur en management kunnen inrichten voor het funderend onderwijs. Voor de AVS is het van belang dat de invloed van (bovenschoolse) schoolleiders op het sectorale beleid in een dergelijke organisatie goed wordt verankerd. Ook vindt de AVS het belangrijk dat een dergelijke organisatie een op de vraag van leden afgestemde...

 • SCP: ‘Sectoralisering zet samenhang binnen onderwijsstelsel onder druk’

  De sectoralisering van het onderwijsbeleid zet de samenhang binnen het onderwijsstelsel onder druk, blijkt uit een studie van het SCP door Ria Bronneman-Helmers. "Het leidt tot aansluitingsproblemen en tot het doorschuiven van verantwoordelijkheden tussen onderwijssectoren. Ondanks diverse maatregelen om de aansluitingsproblemen te verminderen, zoals de referentieniveaus voor rekenen en taal, is van een sectoroverstijgende visie op het onderwijsstelsel geen sprake." Sinds de eeuwwisseling...

 • Nieuwsbrief PO-raad

  De op 22 januari 2008 officieel opgerichte PO-raad brengt voor leden en andere geïnteresseerden een nieuwsbrief uit. Met daarin onder andere aandacht voor het actieplan "LeerKracht!", de Kwaliteitsagenda PO en de organisatie, inrichting en dergelijke van de PO-raad zelf. Geïnteresseerden kunnen zich op de nieuwsbrief abonneren via...

 • Oprichting PO-raad een feit

  Dinsdag 22 januari 2008 was een historische dag: in Amersfoort werd in een voormalige loods voor treinen door 300 bestuurders en schoolleiders de Sectororganisatie PO, ofwel PO-raad opgericht. Het bestuur - onder voorzitterschap van Kete Kervezee - werd geïnstalleerd en de raad van toezicht gepresenteerd. Staatsecretaris Sharon Dijksma feliciteerde als een van de eersten de laatste onderwijssector die een brancheorganisatie opricht en was onder meer vol lof over het feit dat de sector...

 • Sectorvorming mag diversiteit

  De AVS heeft de ontwikkelingen richting één sectororganisatie voor het primair onderwijs uitvoerig besproken in Kader Primair Special december 2005 en Kadernieuws Extra maart 2007. Diverse personen uit het onderwijsveld gaven hierover hun mening in de vorm van een column. AVS-voorzitter Ton Duif sluit af. De laatste elf Kader Primairs hebben in deze column diverse personen hun licht en visie laten schijnen over de noodzaak te komen tot een sectorale vertegenwoordiging. Aan mij de eer deze...