37 resultaten
 • Bas Vernooij in bestuur
  Schoolleidersregister PO

  Bas Vernooij, directeur van basisschool De Stromen en De Viergang in Alphen aan de Rijn, is op voordracht van AVS per 1 januari 2024 benoemd als lid bestuur van het Schoolleidersregister PO. Hij volgt Mogens Domela Nieuwenhuis Nijegaard op die tot 31 december 2023 lid van het bestuur van het Schoolleidersregister PO is. ...

 • Boris van der Ham nieuwe bestuursvoorzitter Schoolleidersregister PO

  Boris van der Ham (47) is per 1 april 2021 de nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO. Van der Ham volgt Ursie Lambrechts op die - na de maximale termijn van 8 jaar - aftreedt als bestuursvoorzitter. De AVS heeft diverse leergangen die gecertificeerd zijn door het Schoolleidersregister PO.Het bestuur van het Schoolleidersregister PO is blij dat Boris van der Ham de voorzittershamer van Ursie Lambrechts wil overnemen. Hij is een ervaren bestuurder in de zorg,...

 • Waarderingssystematiek voor herregistratie gewijzigd

  Het ict-systeem van het Schoolleidersregister PO is vernieuwd. De herregistratie is flexibeler geworden en biedt schoolleiders meer (keuze)mogelijkheden. Schoolleiders kiezen vanaf nu geen drie professionaliseringsthema’s meer, maar kiezen de professionaliseringsactiviteiten die aansluiten bij hun behoefte. In het register is een catalogus opgenomen waarin alle professionaliseringsactiviteiten staan waar al herregistratiewaarde aan is toegekend. Ook de bureaus waar schoolleiders terecht...

 • Meer ruimte voor schoolleiders po door nieuwe herregistratiecriteria

  Dit najaar veranderen de herregistratiecriteria van het Schoolleidersregister PO, zodat er meer ruimte en flexibiliteit voor schoolleiders ontstaat. Schoolleiders hoeven straks niet meer te kiezen voor drie professionaliseringsthema’s. Het wordt mogelijk je helemaal in één onderwerp te verdiepen of in meerdere onderwerpen. In het nieuwe register dat in het najaar live gaat is een catalogus opgenomen met gecertificeerd professionaliseringsaanbod. Hierin toont het Schoolleidersregister PO...

 • Geef uw mening over het Schoolleidersregister PO

  Het Schoolleidersregister PO wordt geëvalueerd om zicht te krijgen op de bijdrage en ondersteuning die het register levert aan de professionalisering van directeuren en adjunct-directeuren in het primair onderwijs. Schoolleiders of schoolbestuurders kunnen hun mening geven door een enquête in te vullen.   Het ministerie van OCW en het Schoolleidersregister PO hebben onderzoeks- en adviesbureau KWINK groep de opdracht gegeven een kwalitatieve evaluatie van het Schoolleidersregister PO uit te...

 • Nieuw professionaliseringsthema: ‘wildcard’

  Het Schoolleidersregister PO heeft inmiddels zeven professionaliseringsthema’s ontwikkeld en geactualiseerd. Nieuwe professionaliseringsthema’s zijn in ontwikkeling. Het eerste nieuwe thema is de ‘wildcard’. Deze wildcard is te gebruiken als het onderwerp waar de schoolleider zich in wil ontwikkelen niet terug te vinden is in de huidige professionaliseringsthema’s. Het mes snijdt aan twee kanten: de individuele schoolleider krijgt meer flexibiliteit en voor het...

 • De waarde van leren buiten de schoolbanken

  Voor de herregistratie in het Schoolleidersregister PO kun je – naast formele trajecten als gecertificeerde scholing – opvoeren wat je ‘informeel’ geleerd hebt. Daarmee laat je aan de hand van leerervaringen in je eigen praktijk zien dat je een flinke ontwikkeling hebt doorgemaakt op een bepaald professionaliseringsthema. Hoe gaat het valideren ervan in z’n werk?   Blik eens terug op je ontwikkeling als schoolleider in het afgelopen jaar. Misschien heb je een opleiding of leergang...

 • ‘Een belan grijke voorwaarde om je werk goed te kunnen doen’

  Per 1 januari 2018 is registratie in het Schoolleidersregister PO voor iedere schoolleider in het primair onderwijs verplicht. Vier jaar na registratie volgt de – eveneens verplichte – herregistratie. Directeur Marja Creemers geeft een overzicht van de stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen.   Per 1 januari 2018 is registratie in het Schoolleiders­register PO voor iedere directeur en adjunct-directeur in het basis- en speciaal (basis)onderwijs verplicht. Vrijwel alle 8.500...

 • Leergangen AVS Centrum Educatief Leiderschap (extra) gecertificeerd

  Nieuw ontwikkelde leergangen en een masterclass van het AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Het gaat om de Leergang Bildung, de Leergang Cultuurpracticum en de Masterclass Stimuleren van praktijkgericht onderzoek. De nieuwe leergang Cultuurpracticum wordt als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het thema ‘Leidinggeven aan verandering’ en bij de deelthema’s: -      Organisatie van de school (uit het thema...

 • Reminder (her)registratie Schoolleidersregister PO

  Gelet op de bepaling in de CAO-PO 2016-2017 herinnert de AVS alle directeuren en adjunct-directeuren eraan zich voor 1 januari 2018 te registreren in het Schoolleidersregister PO. Hoe gaat het (her)registreren in het Schoolleidersregister in zijn werk? (Adjunct-)directeuren die werkzaam zijn in het primair onderwijs, zijn sinds 1 februari 2013 verplicht om zich  in te schrijven en daarmee zich te registreren in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die later in één van genoemde...

 • Registratie in Schoolleidersregister PO: uiterlijk op 1 januari 2018

  In de CAO PO is afgesproken dat iedere schooldirecteur uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Over een paar maanden is het al zo ver. Het Schoolleidersregister legt uit wat schooldirecteuren nog kunnen doen voor 1 januari. En wat zegt de cao precies over registreren? De datum van 1 januari 2018 komt snel dichtbij. Wie nog niet geregistreerd is als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO) moet dit zo snel mogelijk...

 • Scholingsmarkt Schoolleidersregister PO op 12 mei

  Volg ik nog een opleiding of laat ik mijn vaardigheden toetsen via een assessment? Doe ik een masteropleiding of kies ik voor een van de professionaliseringsthema’s? Welke opleidingen kan ik doen om een thema af te ronden? En hoe kan ik mij via informeel leren verder ontwikkelen? Deze en andere vragen worden beantwoord op de gratis Scholingsmarkt van het Schoolleidersregister PO die op 12 mei plaatsvindt in Soesterberg. Ook het AVS Centrum Educatief Leiderschap is aanwezig om uitleg te geven...