157 resultaten
 • Aantal meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik neemt toe

  In het schooljaar 2014/2015 is het aantal meldingen rond seksuele intimidatie en seksueel misbruik, na een eerdere daling, weer toegenomen. Ook steeg het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. Het totaal aantal meldingen van alle onderwijssectoren aan vertrouwensinspecteurs daalde ten opzichte van schooljaar 2013/2014 (van 2.182 naar 2.000), maar de meldingen zijn qua inhoud wel ingewikkelder en urgenter. Er kwamen minder meldingen...

 • ‘Jonge leraar niet goed toegerust tegen agressie ouder’

  Twee geweldsincidenten van ouders tegen leraren in maart doen de alarmbellen van media, politiek en maatschappij rinkelen. “Het is absoluut een toenemend probleem aan het worden”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in EditieNL op 27 maart. In Zwolle is een leerkracht van een basisschool buiten bewustzijn geraakt nadat een moeder haar keel heeft dichtgeknepen. In dezelfde periode was er een geweldsincident op een basisschool in Den Haag. Van de leraren is 23 procent bedreigd door een...

 • Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school

    Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen bij het werken aan een gezonde school. Van 12 februari tot en met 16 maart kunnen scholen weer ondersteuning aanvragen om meer te doen met gezond gedrag op school. De drie manieren van ondersteuning zijn: gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur, een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit en een vergoeding van de taakuren van eigen...

 • Centrale contactpersoon overbrugt

  Met de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet stimuleert de overheid de verbinding tussen beide sectoren. De Onderwijsraad spreekt van ‘een duwtje in de goede richting’. Van centrale contactpersonen tot mobiele ambulante teams met zorgverleners op school: er zijn volop ideeën om vorm te geven aan de samenwerking. “Zicht krijgen op elkaars werkwijze zal leiden tot meer begrip en het spreken van elkaars taal.” Special education is a service and not a place, zegt Erik...

 • Houding jongeren over homoseksualiteit positiever

    Het percentage scholieren (11-16 jaar) dat negatief is over homo- en biseksualiteit is gedaald. Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren ervaren op veel terreinen wel fors meer problemen dan heteroseksuele jongeren. Dit blijkt uit de publicatie Seksuele Oriëntatie en Jongeren van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat eerder deze maand verscheen.   Van 67 procent van de scholieren in het basisonderwijs en 76 procent in het voortgezet onderwijs mogen homoseksuele en lesbische...

 • Veiligheidsmonitor: alertheid geboden voor veiligheid op school

  Het overgrote deel van de leerlingen en docenten voelt zich veilig op en rond de school. Op het voortgezet onderwijs gaat het om 89 procent van het onderwijspersoneel  en 94 procent van de leerlingen. Voor het primair onderwijs is dit respectievelijk 94 procent en 97 procent. Toch is er reden tot zorg. Zo is bijvoorbeeld het pesten van homoseksuele leerlingen en leraren toegenomen, net als het wapenbezit op school. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor die staatssecretaris...

 • Brochure om geweldsbeelden in de klas te bespreken

  Kennisnet wijst in het licht van de terreuraanslag in Parijs op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo op de brochure Kinderen en oorlog in de sociale media. Ook kinderen zien de beelden van de terroristische aanslag op de redactie van het satirische Franse tijdschrift Charlie Hebdo. Hoe bespreek je als leraar de geweldsbeelden die in de media rondgaan op een goede manier in de klas? De brochure is samengesteld door Mijn Kind Online (onderdeel van Kennisnet) en...

 • Groeiend aantal scholen heeft structureel aandacht voor gezondheid

  Steeds meer scholen werken structureel en planmatig aan gezondheidsbevordering. Samen met het RIVM Centrum Gezond Leven bereikt de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) inmiddels een kwart van alle scholen. Daarnaast komt er nationaal en lokaal meer verbinding tussen partijen op het gebied van gezondheidsbevordering in het onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Mulier Instituut. De sectorspecifieke doelstellingen van de Onderwijsagenda...

 • Schoolpleinprogramma verdubbelt percentage leerlingen dat voldoende beweegt

  Kinderen bewegen meer als er genoeg ruimte is om te spelen tijdens het speelkwartier. Besteed tijdens gymlessen aandacht aan spelletjes en sporten die leerlingen op het schoolplein kunnen doen. Stimuleer leerkrachten om kinderen aan te moedigen of zelfs mee te doen aan activiteiten op het schoolplein. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek van bewegingswetenschapper Mirka Janssen, die daarop eind november promoveerde bij VUmc.   Janssen voerde het door VUmc/Hogeschool van Amsterdam...

 • ’School medeverantwoordelijk voor aanleren gezond gedrag’

  Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd willen dat er meer aandacht komt voor het aanleren van gezond gedrag op school. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Hartstichting heeft laten uitvoeren onder 1.000 ouders.   De ondervraagde ouders vinden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het bewustmaken van hun kinderen van wat gezond gedrag inhoudt, maar het volhouden van goede gewoontes thuis gaat gemakkelijker als de school daar ook aandacht aan besteedt. Ruim een op de vier ouders is...

 • ​Schoolgaand kind soms pester, slachtoffer en verdediger tegelijk

  Basisschoolleerlingen zijn soms pester, pestslachtoffer en 'verdediger' tegelijk. Dat kinderen soms meerdere rollen tegelijk innemen, komt doordat zij vaak bij verschillende relaties zijn betrokken die nog aan verandering onderhevig zijn. Dat concludeert socioloog Gijs Huitsing in zijn promotieonderzoek naar pestgedrag, waarop hij begin december aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde. Binnen schoolklassen bestaan vriendengroepjes, waarbij een kind zijn eigen groepje meestal...

 • Kinderen willen veilig (leren) internetten

  Veilig internet, bescherming tegen schadelijk materiaal en goed geregelde privacy. Dat vinden kinderen het meest belangrijk wanneer het gaat om hun online activiteiten. Dat blijkt uit onderzoek van Mediawijzer.net. Meer dan twintigduizend ouders en kinderen uit groep 7 en 8 (10-12 jaar) deden mee aan het onderzoek. Volgens kinderen hebben scholen een voorname taak: dit is de plek waar ze willen leren om veilig te internetten, zichzelf online te presenteren en met cyberpesten om te gaan....