93 resultaten
 • Schoolleiders willen openblijven, voorrang bij boosterprik en meer tijd voor Nationaal Programma Onderwijs

  De meeste schoolleiders willen dat scholen op dit moment openblijven in het belang van leerlingen. Over verlengen Kerstvakantie wordt genuanceerd gedacht. Schoolleiders vinden het erg belangrijk dat er voorrang komt voor onderwijspersoneel bij de boosterprik (75%) en de termijn voor het NPO wordt opgerekt (92%). Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim duizend schoolleiders. Een op de vijf scholen heeft in de eerste drie dagen zelftests ontvangen en...

 • Scholen willen openblijven, ook met minder leerlingen

  In totaal was 84 procent van de leerlingen en 86 procent van de leraren vorige week op school. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna duizend schooldirecteuren. Dat is zo’n tien procent minder dan twee weken daarvoor. Toch vinden de meeste scholen dat ze moeten openblijven. Dit sluit aan bij het OMT-advies van vandaag. “We zitten op een zelfde niveau als eind maart toen de scholen ook openbleven. Er worden vanaf deze week extra adviezen van...

 • Veel leerlingen ‘gewoon’ op school, maar geen invallers te vinden

  Zo’n 95 procent van alle leerlingen en 94 procent van de leraren zijn momenteel op school, dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 500 basisschooldirecteuren. Door het oplopende personeelstekort kunnen veel scholen geen invallers meer vinden en moeten bij het minste of geringste klassen naar huis sturen, klassen samenvoegen of zelfs een vierdaagse schoolweek overwegen. Ook lukt het daardoor vaak niet om het maximale te halen uit het NPOnderwijs. Op...

 • Meerderheid AVS-leden stemt voor cao-akkoord

  De ledenraadpleging onder de AVS-leden heeft een meerderheid opgeleverd die instemt met het onderhandelaarsakkoord voor een korte nieuwe platte salaris-cao in het primair onderwijs. Het onderhandelaarsakkoord houdt in dat een  loonsverhoging van 2,25 procent voor alle medewerkers en een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,3 naar 6,5 procent met een looptijd tot en met  31 december 2021 gerealiseerd kan worden. Deze loonsverhoging was voor 2021 het maximum haalbare in...

 • Wel schoolkamp en musical, geen schoolreisjes

  Ledenpeiling AVS Op tweederde van de scholen gaan leerlingen dit jaar wel op schoolkamp, maar niet op schoolreisje en op ruim 80 procent is er wel een musical voor groep 8. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 600 basisschooldirecteuren en adjuncten. “Vaak wordt wel gekozen voor een aangepaste vorm. Zo blijven schoolkampen beperkt tot hun eigen klas, vinden musicals plaats in het theater met een livestream voor familie en wordt in plaats van een...

 • Meer schoolleiders tevreden met Nationaal Programma Onderwijs na Corona

  Een meerderheid (56%) van de schoolleiders is inmiddels positief over het Nationaal Programma Onderwijs na Corona, eind maart was dat slechts 23 procent. Zo’n 15 procent van de scholen is nog altijd niet blij met het programma, dat was eerder 53 procent. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder meer dan 700 schooldirecteuren en adjuncten. Schoolleiders gaan in toenemende mate uit van de kansen die het programma biedt. Wel zijn er zorgen over het...

 • Meer leerlingen en leraren op school, matig enthousiasme rond gebruik zelftests

  De eerste week na de meivakantie was gemiddeld bijna 90 procent van de leerlingen en 94 procent van de leraren op school. Voor de vakantie was de aanwezigheid respectievelijk 81 en 88 procent. Op 7 procent van de scholen zijn de zelftests nog niet ontvangen, dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 700 directeuren en adjuncten. Het is de bedoeling dat in deze week de leveringen alsnog worden afgerond. Komende weken kunnen scholen bij het...

 • 95 procent van de scholen heeft nog geen zelftests ontvangen

  Ruim 95 procent van de scholen heeft voor de meivakantie geen zelftests ontvangen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 800 schooldirecteuren. Wel waren de laatste twee weken gemiddeld meer kinderen op school. Ruim 70 procent van de directeuren zegt zich zorgen te maken nu de BSO weer opengaat en kinderen uit verschillende scholen en klassen samenkomen, terwijl scholen nog altijd proberen om in cohorten te werken.Petra van Haren, voorzitter van de...

 • Wederom meer klassen thuis, minder leerlingen en leraren op school

  Gemiddeld waren afgelopen twee weken 78 procent van de leerlingen en 87 procent van de leraren op school, dat is minder dan de periode daarvoor. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder duizend directeuren. Op 26 maart ging het om 85 procent van de leerlingen en 89 procent van de leraren en op 11 maart om 90 procent van de leerlingen en leraren. “Het regelmatig groepen naar huis sturen, zorgt voor extra druk op schoolleiders. Ze zijn zelfs op niet...

 • Schoolleiders niet enthousiast over Nationaal Programma, maar zien wel kansen

  Een meerderheid van de schoolleiders (53%) is niet enthousiast over het Nationaal Programma Onderwijs na corona. Slechts 23 procent is positief over wat men nu weet over het plan, waarvan 2 procent zeer positief. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 300 directeuren in het basisonderwijs. Volgens veel schoolleiders zorgt het plan in het hier en nu voor onrust door bijvoorbeeld het vele administratieve werk dat...

 • Helft van de scholen stuurt klassen naar huis

  Ruim de helft van alle basisscholen stuurde deze week klassen naar huis vanwege corona-gerelateerde oorzaken. Gemiddeld gaat het om 2,2 van de 12 klassen per school. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 1400 schoolleiders. Op zo'n 1,3 procent van de scholen moesten alle klassen thuisblijven. Op 49 procent van de scholen waren alle klassen op school, bij de peiling op 11 maart was dat nog 57 procent. Het maakt de roep sterker om het...

 • Schoolleiders tevreden met heropening, wel zorgen over werkdruk en sneltesten

  Bijna 90 procent van de schoolleiders vindt dat het goed gaat op school na de heropening van de basisscholen op 8 februari. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder meer dan 800 basisschooldirecteuren. Toch zijn er wel zorgen over de werkdruk op met name schoolleiders, de leerkrachten en het snel kunnen testen van onderwijspersoneel. “Er wordt gezocht naar vervanging voor afwezigen wegens corona bovenop de reeds bestaande...