26 resultaten
 • Internetconsultatie over afschaffen rekentoets

  Leerlingen die examen afleggen in het vak wiskunde hoeven niet langer de rekentoets te maken voor het behalen van het diploma. Leerlingen die geen examen afleggen in het vak wiskunde, maken vanaf 1 augustus 2020 een schoolexamen rekenen. Dit schoolexamen telt niet mee in de uitslagbepaling. Tot 13 januari kunnen vo-scholen deelnemen aan een internetconsultatie over het besluit de rekentoets in het voortgezet onderwijs af te schaffen. Het besluit bevat in de eerst plaats technische aanpassingen...

 • Rekentoets in vo afgeschaft

  De Tweede Kamer heeft definitief een streep gehaald door de rekentoets in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In plaats daarvan wordt rekenen geïntegreerd in wiskunde. Het plan van de ministers van onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob om een tijdelijke rekentoets in te voeren, heeft het niet gehaald. Vorige week dienden de Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Paul van Meenen (D66) een motie in om de rekentoets in het voortgezet onderwijs met ingang van het schooljaar...

 • OCW wil dat vo-scholen zelf rekenexamens maken

  Middelbare scholen en mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekenexamens gaan maken voor hun leerlingen en studenten. Daarmee komt er een eind aan de landelijk verplichte rekentoets. Dat is het voorstel van onderwijsministers Van Engelshoven en Slob. Met dit voorstel gaat rekenen meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten in het vo en mbo, vanaf schooljaar 2019-2020 wordt rekenen afgesloten aan de hand van een of meerdere schoolexamens. De school kan zelf bepalen hoeveel...

 • Rekentoets telt niet mee voor het eindexamen van dit schooljaar

  Op voorstel van Minister Slob heeft de ministerraad ermee ingestemd dat de rekentoets dit schooljaar niet meer meetelt voor het eindexamen vwo. Dat twittert onderwijsminister op vrijdag 15 december. Een tijdje geleden liet Slob al doorschemeren in antwoord op Kamervragen dat hij de rekentoets niet meer mee wilde laten tellen voor het eindexamen en dat hij het belangrijk vindt dat leerlingen, docenten en scholen snel weten waar ze aan toe zijn. Op vrijdag 15 december twittert de...

 • Rekentoets vmbo en havo telt dit schooljaar niet mee voor behalen diploma

  Het resultaat van de rekentoets telt in het schooljaar 2017-2018 niet mee voor het behalen van het diploma vmbo en havo. De tot dusverre behaalde resultaten op de rekentoets in vmbo en havo geven onvoldoende basis om het resultaat van de toets te laten meetellen voor het behalen van het diploma vmbo en havo, zo laat staatssecretaris Dekker de Tweede Kamer weten.   Alternatieve rekentoets  Momenteel is staatssecretaris Dekker samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW)...

 • Alternatieve rekentoets

  Het alternatief voor de rekentoets zal rond de zomer van 2017 klaar zijn. Dit kondigt staatssecretaris Sander Dekker aan in een brief aan de Tweede Kamer. Die vroeg vorig jaar in een motie om een alternatief voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Er komen twee alternatieven voor de rekentoets: één voor het vmbo en één voor havo en vwo. De expertgroepen die de alternatieven uitwerken, bestaan uit wiskundeleraren en wetenschappers die zijn aangedragen door de Nederlandse Vereniging...

 • Onduidelijkheden rond afspraak over rekentoets

  De rekentoets zorgt weer voor rumoer. Volgens de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) heeft staatssecretaris Dekker beloofd dat hij een alternatief voor de rekentoets zou zoeken. Als dat alternatief goed zou zijn, dan zou de rekentoets afgeschaft kunnen worden. Dit meldt de Volkskrant. Dekker schrijft op 6 december aan de Tweede Kamer dat er geen afspraken zijn. Hij heeft juist aangegeven voorlopig op de ingezette koers door te willen gaan een eerst aan de slag te gaan met het...

 • LAKS: strenger toezien op verplicht rekenonderwijs

  Het rekenonderwijs in Nederland is van een belabberd niveau, constateert het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dit blijkt uit een inventarisatie van de scholierenorganisatie onder middelbare scholieren. Het LAKS roept de Tweede Kamer op de rekentoets uit de kernvakkenregel van het vwo te halen en de staatssecretaris aan te sporen strenger toe te zien op scholen die hun verplichting niet nakomen. Volgens het LAKS wordt op veel scholen geen rekenonderwijs gegeven, terwijl de scholen...

 • Rekentoetsopgaven openbaar

  Ongeveer 90 procent van de in 2015-2016 gebruikte opgaven van de rekentoets zijn openbaar gemaakt op de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De rekentoetsopgaven staan op rekenopgaven-etalage.nl Na de vraag om meer transparantie uit het onderwijsveld kondigden de minister en staatssecretaris van OCW in juni 2015 aan dat het merendeel van de opgaven uit de rekentoetsen en rekenexamens openbaar gemaakt wordt. Dat is nu met de opening van de rekenopgaven-etalage...

 • Meeste vwo-leerlingen slagen voor rekentoets

  Vwo-leerlingen hebben de rekentoets dit jaar goed gemaakt. 97 procent van de leerlingen heeft een cijfer gehaald op de rekentoets waarmee ze het diploma kunnen halen. Dit kan nog meer worden, omdat de laatste herkansingsronde nog niet meegeteld is. Dit schooljaar telt de rekentoets op het vwo voor het eerst mee voor het behalen van het eindexamen. Vanwege de goede resultaten hoeft geen coulanceregeling, de zogeheten vangnetconstructie, te worden toegepast.   Volgens staatssecretaris Dekker...

 • Resultaten rekentoets 2015 bekend

  Het ministerie van OCW heeft de resultaten van de rekentoets 2015 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau bekendgemaakt. De landelijke resultaten van 2015 zijn al eerder openbaar gemaakt. Vo-scholen hebben in 2015 gemiddeld betere resultaten behaald met hun rekenonderwijs dan in 2014. Dit geldt voor alle schoolsoorten en leerwegen. De resultaten zijn nu beschikbaar per school. Nieuw dit jaar is dat de gegevens zijn gepubliceerd op het niveau van de schoolvestiging in plaats...

 • OCW wil resultaten rekentoets binnenkort openbaar maken

  De resultaten van de rekentoets vo van 2015 worden openbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. Het gaat om de resultaten per school, vestiging en afdeling (schoolsoort), niet herleidbaar tot individuele leerlingen. Dat staat in een brief van Matthijssen, directeur VO, die namens staatssecretaris Sander Dekker naar de Tweede Kamer is gestuurd.   Een aantal scholen heeft bedenkingen kenbaar gemaakt. Deze weerlegt Matthijssen in de brief. Ze wijst er ook op dat ouders met vragen terecht kunnen bij...