430 resultaten
 • Themabijeenkomst Generatiemanagement

  Op 11 april in 3 regio’s Je bent schoolleider, 55plus, en vraagt je af hoe je het beste kunt samenwerken met de verschillende generaties in jouw school. Want ongemerkt zijn er misschien al vier generaties op jouw school aan het werk en je wilt dat al die generaties goed samenwerken. Maar, hoe overbrug je die kwart eeuw aan werkervaring? Generatiemanagement kan je hierbij helpen. Ervaren adviseurs van VfPf leggen dat uit tijdens deze bijeenkomst op 11 april. ...

 • Nieuwe voorbeeldfuncties OOP voortgezet onderwijs beschikbaar

  De VO-raad heeft samen met de vakbonden nieuwe voorbeeldfuncties gemaakt voor de OOP-functies. De voorbeeldfuncties zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en kunnen worden gebruikt als een schoolbestuur de functies voor het onderwijsondersteunend personeel wil actualiseren. Belangrijk: voorbeeldfuncties dienen vooral als inspiratiemateriaal en moeten altijd worden getoetst aan de specifieke situatie binnen de school. Meer informatie en downloads functiebeschrijvingen...

 • Werkgeluk sleutel tot behoud leerkrachten

  “Werkgeluk is een belangrijke voorspeller voor het behoud van onderwijsprofessionals”, zegt Paul Baan, oprichter van Klassewerkplek en trainer van de Masterclass werkgeluk. “Er is minder verzuim, minder verloop en leerlingen presteren beter.” Wat zijn nu de belangrijkste tips voor schoolleiders om dat werkgeluk te verhogen? “Allereerst mensgericht leiderschap. Geen enkele professional wil werken in een omgeving waar je inbreng er niet toe doet en je gezien wordt als een...

 • Wetsvoorstel HRM stopt tekorten niet

  AVS maakt zich grote zorgen over het wetsvoorstel Strategische Human Resources Management (SHRM). Hierin komen maatregelen aan bod, die de personeelstekorten niet gaan oplossen en het ook niet aantrekkelijker maken om in het onderwijs te gaan werken. Het wetsvoorstel lijkt op zichzelf te staan en samenhang tussen beleidsmaatregelen ontbreekt. De genoemde maatregelen in het wetsvoorstel zouden de tekorten aan leerkrachten en schoolleiders moeten terugdringen, de uitstroom van startende...

 • Praat online mee over wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

  Scholen en besturen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voeren strategisch personeelsbeleid. Het wetsvoorstel moet bijdragen aan kwalitatief goed en duurzaam inzetbaar personeel en ervoor zorgen dat het onderwijs een aantrekkelijke werkplek blijft. Wil je hierover online meepraten met AVS op 1 juni (van 14.45-15.45 uur)? Geef je dan snel op. Het wetsvoorstel verplicht het bevoegd gezag eisen te stellen aan dit beleid en bevat een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen...

 • Werk mee aan monitoring van werkdruk

  Onderzoeks- en adviesbureau Oberon onderzoekt in opdracht van OCW hoe het is gesteld met de ontwikkeling van de werkdruk in het primair onderwijs en de rol van het Werkdrukakkoord daarin. Een steekproef van schoolleiders heeft begin maart een uitnodiging gekregen om een (korte) vragenlijst in te vullen.AVS wijst op het belang van dit onderzoek: als je de vragenlijst hebt ontvangen, vul deze dan voor 21 april in en geef deze ook door aan je team. Met het Werkdrukakkoord tussen...

 • Urenuitbreiding leraren: schoolleider (ook) aan zet

  Bovenaan het onlangs uitgebrachte rapport Urenuitbreiding in het primair onderwijs staat gelijk een quote van een schoolleider: “Wat ik het krachtige vind aan urenuitbreiding als oplossing voor het personeelstekort, is dat ik hier als schoolleider echt zélf wat aan kan doen en het verschil kan maken.” Lees over de pilot bij drie schoolbesturen, uitgevoerd door Het Potentieel Pakken (HPP). Schoolbesturen die willen dat leraren meer gaan werken, kunnen dit het best projectmatig...

 • werkdruk in po

  Schoolleider geeft geen prioriteit aan eigen werkdruk

  Onderzoek Werkdrukakkoord primair onderwijs Schoolleiders geven prioriteit aan de werkdruk van hun team. Ze cijferen zichzelf daarbij weg. En dat is alarmerend, want een op de vijf schoolleiders geeft aan dat hun werkdruk en de emotionele belasting is toegenomen. AVS-voorzitter Karin Straus: “Vanuit AVS willen we aandacht vragen voor deze stijging van de werkdruk van de schooldirecteur. Er is een stevig schoolleiderstekort, dat volgens recente cijfers ook weer is toegenomen (13,6%). De...

 • Gebrek aan maatwerk functiewaardering directeuren

  Gebrek aan maatwerk functiewaardering directeuren

  (Adjunct-)directeuren in het primair onderwijs zijn de schakel tussen schoolbesturen, OOP en leraren. Vanuit die positie dragen zij bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt veel gevraagd van (adjunct-)directeuren. Meer erkenning, waardering en ondersteuning van het vak is nodig. Het onderzoek van Leeuwendaal naar de functie en beloning van de (adjunct-)directeur en het ondersteunend personeel levert een belangrijke bijdrage aan deze discussie. Een eerlijke waardering is mogelijk binnen...

 • Schoolbesturen en PGMR hebben sleutelpositie voor eerlijke waardering (adjunct-)directeuren PO

  Uit een recente peiling van AVS (890 respondenten) blijkt dat veel directeuren ontevreden zijn over hun financiële waardering. Daar komt bij dat zij taken toebedeeld krijgen van hun bestuur (65%) zonder de bijbehorende bevoegdheid (28.4%). Karin Straus, voorzitter AVS benadrukt: “Elke schoolleider heeft recht op een beleidsrijk geformuleerde functiebeschrijving die recht doet aan de werkelijkheid en waarin niet alleen de taken, maar ook de bevoegdheden die daarbij horen beschreven zijn....

 • 96% AVS-leden stemt voor onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023

  Maar liefst 96 procent van de AVS-leden heeft vóór het nieuwe onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023 gestemd. In dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners, waaronder de AVS, ingestemd met een loonstijging van 4,75 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato van de werktijdfactor) voor al het onderwijspersoneel in het basisonderwijs. Ook zijn er afspraken gemaakt over professionalisering en een nieuwe ouderschapsverlofregeling. Wanneer de PO-Raad en tenminste 2...

 • Ouderschapsverlof

  Nieuwe regeling ouderschapsverlof op 2 augustus

  De regels voor ouderschapsverlof gaan veranderen, omdat de algemene wetgeving hierover is veranderd. Op aanbrengen van de AVS wordt er op dit moment aan de cao-tafel nader overleg gevoerd over hoe een mogelijke overgangsregeling eruit gaat zien. Zodra wij daarover iets te melden hebben, komen we bij je terug met alle informatie. De voorgestelde nieuwe cao-tekst luidt als volgt: Betaald ouderschapsverlof Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet...