6 resultaten
 • Premies Vervangingsfonds en Participatiefonds voor 2022 bekendgemaakt

  De besturen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds hebben de premies voor het jaar 2022 vastgesteld. De premiepercentages voor 2022 zijn gelijk aan die van 2021.   Het overzicht van de premies ziet er als volgt uit: BasispremiePremie BGZTOTAALVervangingsfonds premie6,00 %0,05 %6,05 %Volledig ERD-0,05 %0,05 %Financiële variant WD14ERD 2x werktijdfactor p/w3,50 %0,05 %3,55 %Financiële variant WD42ERD 6x werktijdfactor p/w 2,90 %0,05 %2,95 %Financiële variant SL80ERD...

 • Wetsvoorstel modernisering Participatiefonds aangenomen

  Het wetsvoorstel voor de Modernisering van het Participatiefonds (Pf) en het op termijn beëindigen van de verplichte aansluiting bij Vervangingsfonds (Vf) is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de Modernisering Pf op 1 augustus 2022 ingaat. Uitgangspunt van de Modernisering is het behoud van personeel voor het po. De manier waarop de werkloosheidskosten vergoed worden, verandert en er komt meer nadruk te liggen op het voorkomen van verzuim en uitstroom van...

 • Tweede Kamer stemt in met bedrijfsgezondheidszorg naar Participatiefonds

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de beëindiging van het Vervangingsfonds en modernisering van het Participatiefonds wordt geregeld. Daarnaast is het amendement aangenomen, waarin wordt geregeld dat de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) wordt ondergebracht bij het Participatiefonds. De sociale partners, waaronder de AVS, hadden de Tweede Kamer om de wijziging van dit wetsvoorstel verzocht. Sociale partners in het primair onderwijs hadden begin september in een brief...

 • Nieuwe datum invoering Modernisering Participatiefonds bekend

  De nieuwe ingangsdatum voor de Modernisering Pf is 1 augustus 2022. De datum is verlengd, omdat de wetswijziging die noodzakelijk is voor het invoeren van de Modernisering Pf nog niet door de Tweede en Eerste Kamer behandeld is. Ook is de kans groot dat het politieke proces door verkiezingen en coronacrisis nog tijd gaat kosten. Per die ingangsdatum gaat het nieuwe, sterk vereenvoudigde reglement Pf in met de nieuwe systematiek van vergoeden: standaard eigen bijdrage van 50 procent en de...

 • Invoerdatum 1 augustus 2021 voor Modernisering Pf niet haalbaar

  Het bestuur van Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) heeft geconcludeerd dat de invoerdatum van 1 augustus 2021 voor de Modernisering Participatiefonds (Pf) niet haalbaar is. De behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld tot na het verkiezingsreces en wordt pas vanaf 8 april hervat. Het wetstraject waar de invoering van afhankelijk is, is daarmee niet op tijd afgerond om de Modernisering op 1 augustus 2021 van start te laten gaan. De Modernisering Pf is afhankelijk van de...

 • Invoerdatum Modernisering Participatiefonds verplaatst naar 1 augustus 2021

  Op 1 januari 2021 stond de invoering van de Modernisering Participatiefonds (Pf) gepland. Deze is echter afhankelijk van nieuwe wetgeving, die op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. De coronacrisis veroorzaakt vertraging en onduidelijkheid over de afronding van het wetstraject. Dit laat het Participatiefonds geen andere keuze dan de invoerdatum uit te stellen naar 1 augustus 2021. Een belangrijke afweging om dit besluit nu te nemen is dat schoolbesturen zich op tijd en op de...