315 resultaten
 • Vakbonden: onderwijspersoneel met long-covid moet meer compensatie krijgen

  De zorg en inkomensbescherming voor onderwijspersoneel met corona is niet voldoende geregeld. AVS en de lerarenbonden vinden dat een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling en andere compensatiemaatregelen voor werknemers die long covid hebben opgelopen noodzakelijk zijn. Daarover schrijven zij een brandbrief aan de ministers van OCW en SZW. De bonden wijzen erop dat werknemers in het onderwijs in hogere mate aan covid-gerelateerde veiligheidsrisico’s blootgesteld werden (en worden)...

 • Formatieprobleem op scholen blijft gelijk

  De herfstvakantie zit erop, de R zit in de maand en Corona gaat weer rond. AVS heeft een flitspeiling uitgezet onder schooldirecteuren, omdat er zorgen waren dat het formatieprobleem in het griepseizoen groter zou worden. Uit de peiling van deze week (n=573) blijkt dat op 35% van de scholen nog FTE openstaat. Aan de start van dit schooljaar had 41% van de scholen de formatie nog niet rond, in juni was dat 60%. Daar komt nu bij dat van de leerkrachten gemiddeld 7% ziek thuis zit. Van de...

 • Corona: voorlopig verandert er niets

  Kijkend naar het draaiboek op je school, dat geënt is op het sectorplan COVID-19, zitten we met zijn allen in Fase 1 Donkergroen – verkoudheid. Eerder deze week heeft het RIVM besloten de coronathermometer op stand 2 te zetten. Dat betekent nog niet dat de maatschappij ook naar stand 2 schakelt. De thermometer van het RIVM betreft een duiding van de epidemiologische situatie. Het kabinet besluit op basis van die duiding of het nodig is om maatregelen te nemen en vraagt daarover in dat...

 • Aan de slag met het sectorplan COVID-19

  Dat kinderen en jongeren naar school kunnen gaan, ook bij een opleving van het coronavirus, is belangrijk. Daarom heeft OCW, met medewerking van diverse partijen in en om het onderwijs, voor verschillende sectoren een sectorplan opgesteld, dat ze in een Kamerbrief presenteren. De sectorplannen bieden handvatten en richtlijnen voor het opstellen van een aantal draaiboeken op schoolniveau. Daarmee komen de protocollen en serviceberichten waaraan we gewend waren, te vervallen. In elk...

 • Bij de helft van de scholen is de ventilatie niet op orde

  Uit de peiling van de AVS (484 respondenten) blijkt dat 41 procent van de scholen de ventilatie op orde heeft en dat 7 procent dit binnen 6 maanden geregeld verwacht te hebben. Ruim de helft weet niet wanneer het op orde is of heeft nog 1 jaar nodig. Het goede nieuws is dat ruim de helft van de scholen CO2-meters in de klassen heeft. De meest genoemde reden dat scholen nog geen CO2-meters hebben zijn leveringsproblemen (37 procent).  “Ondanks dat een flinke groep scholen de ventilatie...

 • Geen aanpassingen schoolvakanties in 2022-2023

  Vrijdagmiddag, net voor het Pinksterweekend begon , kwam – vooruitlopend op de presentatie van de sectorplannen COVID-19 – het nieuws naar buiten dat het RIVM uit gezondheidsperspectief nu geen duidelijke noodzaak ziet om het komende schooljaar iets te wijzigen aan de schoolvakanties. Zoals wij in onze nieuwsbrief van vorige week donderdag al aangaven, laat ook het maatschappelijke debat zien dat het onwenselijk is de schoolvakanties aan te passen. Daarom heeft de Minister Wiersma nu al...

 • Vier scenario’s om je school beter voor te bereiden op corona

  Vier scenario’s om je school beter voor te bereiden op corona

  Momenteel is het relatief rustig op het vlak van corona, maar schijn bedriegt. Van scholen wordt gevraagd zich goed voor te bereiden op eventuele volgende golven door het opstellen van goede draaiboeken. Op sectorniveau wordt er gewerkt aan een zogenoemde wendbaarheidsagenda: hoe kunnen we het onderwijs (systemisch) flexibeler maken, zodat het (nog) beter kan inspelen op een crisis zoals bijvoorbeeld een pandemie? Binnenkort komt daar concreet nieuws over naar buiten. De AVS is betrokken bij...

 • Servicedocument aangepast

  Dit document legt schoolbesturen uit hoe zij omgaan met de coronaregels en adviezen op school. Versie van 20 mei...

 • Hoofdlijnen van de (middel)lange termijn aanpak COVID-19

  Er is de afgelopen week al veel aandacht geweest voor de plannen om de zomervakanties in te korten en de kerstvakantie langer te maken. De vakanties zijn echter maar een onderdeel van het conceptplan waaraan het ministerie van OCW werkt om het onderwijs weerbaarder en wendbaarder te maken in tijden van crisis. Het plan richt zich met name op de vraag hoe de kans vergroot kan worden dat scholen niet meer gedwongen hun deuren hoeven te sluiten. In een Kamerbrief informeren de ministers Dijkgraaf...

 • Peiling ministerie OCW over coronamaatregelen in onderwijs

  De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op alles gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Een enorme prestatie die veel waardering verdient, want de omstandigheden waren, met vrijwel continu op- en afschalen van beperkende maatregelen, onzeker en zwaar. Het ministerie van OCW vraagt scholen om ervaringen te delen over de coronamaatregelen in de afgelopen twee jaar. Meedoen kan tot 14 mei. Om zoveel mogelijk te...

 • Scholensluiting binnenkort niet meer in coronawet

  Vanaf 1 juni kan het kabinet niet meer besluiten om scholen vanwege corona te sluiten. Dat schrijft minister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. De wet verdwijnt niet helemaal, omdat bij een opleving ven het virus het nodig kan zijn ‘een effectieve samenstelling van maatregelen te kunnen treffen op het moment dat de toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen of de continuïteit van de samenleving in het gedrang lijkt te (kunnen) komen.” In de brief gaat het over...

 • NCO-onderzoek: leergroeivertraging deels ingelopen

  Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) heeft onderzoek gedaan naar de leergroei van leerlingen in het primair onderwijs naar aanleiding van de twee landelijke schoolsluitingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie. De voorzichtige conclusie luidt dat de leergroeivertraging deels is ingelopen en dat heeft veel te maken met het feit dat we aan de nieuwe situatie zijn gewend geraakt. De leergroei is onderzocht in de domeinen: begrijpend lezen, spelling, en rekenen-wiskunde. Dit gebeurt...