32 resultaten
 • Internetconsultatie over bevoegdheden schoolonderwijs jong en ouder kind

  Er is een nieuw voorstel om twee nieuwe bevoegdheden voor het basisonderwijs in de wet op te nemen: lesgeven aan het jonge kind en lesgeven aan het oudere kind. Schoolleiders en andere onderwijsprofessionals kunnen reageren via een internetconsultatie die openstaat tot 1 februari. Als het wetsvoorstel doorgaat, dan komen er naast de reguliere pabo vanaf het schooljaar 2022-2023 nieuwe, speciale opleidingen voor het ‘jonge kind’ en het ‘oudere kind’. Dit maakt het basisonderwijs...

 • Hoge uitval van mannen op pabo

  Ondanks de inspanningen van pabo’s om mannen te krijgen en te houden, zijn de uitvalpercentages hoog. Het uitvalpercentage onder mannen loopt op sommige opleidingen op tot 64 procent. Dat blijkt uit een enquête van Trouw. Gemiddeld is het uitvalpercentage van mannelijke studenten zo’n 40 procent onder de ondervraagde scholen. In 2015 was dat gemiddeld 21,4 procent, volgens onderzoek van DUO onder alle Nederlandse pabo’s. Zo’n 90 procent zet stappen om mannen binnenboord te...

 • Teach-nasium laat leerlingen kennismaken met onderwijsvak

  Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Teach-nasium wil vo-leerlingen enthousiasmeren voor een baan in de onderwijssector. Geïnteresseerde leerlingen volgen colleges pedagogiek, onderwijskunde, didactiek en lopen stage.   Excellente havo- en vwo-leerlingen al in de bovenbouw voorbereiden op een naadloze overstap naar de pabo of lerarenopleiding. “Het...

 • Pabo-studenten tevreden over opleiding, maar instroom daalt elk jaar

  Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. Beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Het aandeel instromende pabo-studenten met een niet-westerse achtergrond loopt terug. Dit blijkt uit de eerste ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 Thema: de lerarenopleiding’ van het Arbeidsmarktplatform PO. Voor deze analyse zijn diverse bronnen gebruikt. Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: “Leerlingen warm maken voor de pabo en startende...

 • Specialisatie binnen lerarenopleiding voor het jonge kind

  Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW hebben via hun brief van 17 maart 2017 gereageerd op vragen die gesteld zijn in het Algemeen Overleg kleuteronderwijs van 13 oktober 2016. In dit overleg is gesproken over de ruimte die er is in het curriculum van de lerarenopleiding voor de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om les te geven aan het jonge kind. Naar aanleiding van genoemd overleg heeft een veldconsultatie plaatsgevonden, waarbij diverse partijen betrokken...

 • Doorstroomprogramma mbo-pabo gelanceerd

  Vanaf volgend schooljaar kunnen mbo-studenten die naar de  pabo willen, zich in een schakeltraject laten bijspijkeren. Minister Bussemaker lanceerde dit doorstroomprogramma gisteren op de Hogeschool van Rotterdam. Het programma wordt aangeboden op de roc’s en pabo’s van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De toelatingstoets voor de pabo is een belangrijke struikelblok voor veel mbo-studenten die willen doorstuderen. Het nu gelanceerde schakeltraject zorgt voor betere doorstroom. Aan het...

 • Pabo-instroom herstelt zich deels

  De instroom op de pabo heeft zich in 2016 gedeeltelijk hersteld. Na de eerdere krimp van 32 procent door de invoering van de nieuwe instroomeisen, is de instroom weer voorzichtig toegenomen met 8,2 procent. Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. De instroom is echter nog steeds maar de helft van de instroom in 2006. Dit jaar startten 4.200 studenten met de pabo-opleiding, tegen vorig jaar 3.900 studenten. Over bijna de hele linie is de instroom in het hbo in studiejaar 2016/2017...

 • Ruim 6 op de 10 pabo-mannen wordt geen leerkracht

  Ondanks een stijging van het aantal jongens dat de pabo volgt, neemt het aandeel mannelijke leerkrachten in de klas af. Van de werkende mannen die de pabo hebben afgerond, staat 63 procent niet voor de klas in het basisonderwijs. Bij vrouwen is dit 43 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. De meeste mannen en vrouwen die de pabo hebben afgerond, werken wel in het onderwijs (61 procent van de mannen en 74 procent van de vrouwen). Ze zijn bijvoorbeeld docent in het voortgezet onderwijs....

 • Universitaire pabo mogelijke oplossing voor lerarentekort

  Vanaf september 2017 start Radboud Universiteit Nijmegen met een academische opleiding voor basisschoolleraren. Deze opleiding moet ervoor zorgen dat meer vwo’ers kiezen voor een beroep in het basisonderwijs. Het is een mogelijke oplossing voor het dreigende lerarentekort dat onlangs al in het nieuws was. Als er nu niets gedaan wordt, dreigt er over tien jaar een tekort van 6.000 tot 8.000 voltijdsbanen in het primair onderwijs. Dit tekort ontstaat omdat een grote groep leerkrachten de...

 • Kwaliteit pabo’s afgelopen jaren versterkt

  De pabo-opleidingen in Nederland zijn de afgelopen jaren een stuk beter geworden. Dit blijkt uit de visitaties van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Van de 24 opleidingen hebben er zeven het eindoordeel ‘goed’ gekregen en zeventien ‘voldoende’. De verbetering van de kwaliteit van de pabo’s manifesteert zich in de instroom, het docentenkorps, het eindniveau van en de kwaliteitscultuur in de opleidingen. Deze constateringen blijken uit de huidige accreditatieronde van...

 • ’Pabo kan oud-student beter volgen’

  “Veel pabo’s leggen voldoende basis voor het leraarsvak, maar de opleidingen zouden allemaal meer werk kunnen maken van het volgen van afgestudeerde studenten. Daar kunnen zowel de opleidingen zelf als de pabostudenten hun voordeel mee doen”. Dat zegt inspecteur-generaal van het onderwijs Monique Vogelzang naar aanleiding van het inspectierapport 'Beginnende leraren kijken terug'. Scholen kunnen ook een rol spelen om beginnende leraren van start- naar vakbekwaam te...

 • Schoolleiders vinden vakkennis afgestudeerde leraren verbeterd

  Schoolleiders en pabo-afgestudeerden zijn overwegend positief over het niveau van de vakkennis en de voorbereiding op de praktijk. Toch vindt een derde van de afgestudeerde pabo-studenten dat de opleiding hen te weinig voorbereidt op het werk voor de klas. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Onderwijsinspectie.   Het inspectieonderzoek laat zien dat de meeste afgestudeerden vinden dat ze goed voorbereid zijn op de vakken rekenen en taal: 75 tot 80 procent vindt dat de pabo...