116 resultaten
 • Betere informatie richting ouders over vrijwillige ouderbijdrage

  Een kwart van de ouders is bang dat hun kind uitgesloten wordt van extra activiteiten, als ze de ouderbijdrage niet betalen. Ook denken ze dat ze het moeten motiveren als ze niet kunnen of willen betalen. Kansengelijkheid is niet alleen een kwestie van goed onderwijs: minister Wiersma roept scholen op ouders beter voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage. De angst van ouders is ongegrond, want alle leerlingen moeten volgens de wet sowieso mee kunnen doen aan extra activiteiten...

 • Tevredenheidsonderzoeken leerlingen en ouders afnemen

  Vanaf 1 november tot en met 30 april kunnen scholen via Vensters-vragenlijsten de tevredenheid van leerlingen en ouders meten. De resultaten zijn via Vensters door te sturen naar de inspectie. Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school. De Onderwijsinspectie handhaaft op de verplichting Monitoring Sociale Veiligheid. Scholen die de vragenlijsten in Vensters afnemen, voldoen aan deze verplichting. Om de...

 • Nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021

  Op 1 augustus 2021 treedt op het gebied van de vrijwillige ouderbijdrage een aangescherpte wetgeving in werking. De wijziging houdt in dat alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Daarnaast worden scholen verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos...

 • Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage aan

  Leerlingen mogen nooit uitgesloten worden van activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De Eerste Kamer nam op 7 juli de initiatiefwet van GroenLinks en SP aan, die dit regelt. Met de nieuwe wet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk verankerd.In de wet staat dat als ouders de bijdrage niet kunnen betalen, dit niet mag “leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een...

 • Vinden van hulpouders wordt steeds moeilijker

  Het wordt steeds moeilijk om ouders te vinden voor activiteiten als de begeleiding bij schoolreisjes of het meefietsen naar buitenschoolse activiteiten. Ook is het moeilijker om ouders te motiveren voor de ouder- en medezeggenschapsraad van de school. Dit blijkt uit onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek & Advies in mei uitvoerde onder 500 leerkrachten in het basisonderwijs. Een ruime meerderheid van de leerkrachten laat weten dat hun school regelmatig ouders inzet voor activiteiten als...

 • Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen

  Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de ouderraad de uitvoering in handen geven, het innen van de gelden uitbesteden aan een administratiekantoor of ouders via automatische incasso laten betalen ondervinden minder problemen. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de AVS waarop 450 schoolleiders...

 • ‘Niet stapelen, maar vervangen’

  De basisscholen van ATO-scholenkring in ‘s-Hertogenbosch willen projecten van Bossche educatieve partners kunnen opnemen in het onderwijsprogramma en inwisselen tegen hoofdstukken of bladzijdes uit de vaste lesmethode, of tegen eigen leeractiviteiten en -middelen. Dat verandertraject vraagt wat van scholen, partners én gemeente. “Start klein en bouw langzaam uit.” Het bestuur van ATO-scholenkring is gehuisvest in een rijksmonument op het landgoed Coudewater in Rosmalen. “We mogen tegen...

 • Minder individueel, meer collectief

  Scholen benaderen ouders vooral individueel voor gesprekken over hun kind en allerhande klusjes. Terwijl ouders volgens ouderorganisatie Ouders & Onderwijs ook behoefte hebben aan een collectiever educatief partnerschap en inzet op basis van hun expertise. De Valentijnschool en het Leidsche Rijn College timmeren met hun aanpak van educatief partnerschap voortvarend aan de weg. Het Leidsche Rijn (LRC) in Utrecht gebruikt de betrokken­heid van ouders om educatief partnerschap vorm te geven....

 • ‘Wij communiceren met elkaar op ons virtuele schoolplein’

  Steeds meer scholen gaan over op – besloten – digitale platforms voor hun communicatie met ouders. Het bespaart tijd en vergroot de ouderbetrokken- en verbondenheid. “De mogelijkheden zijn oneindig”, ervaart een schoolleider. Deskundigen wijzen naast de voordelen op de valkuilen. Overhaast je niet bij de invoering ervan. Doe het niet omdat het hip is.” Over de voordelen van online communicatie is iedereen het vrij snel eens. “Een berichtje via een school-app is sneller en...

 • ‘Vaak is een klacht slechts een vraag om aandacht’

  Ouders en scholen staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Communicatie is dé sleutel tot een goede verstandhouding. “Als een groep ouders boos is, weet je als directeur dat je te laat bent omdat je ergens iets hebt laten liggen.” De irritatie tussen de twee leerkrachten van groep 8 bleef dusdanig oplopen dat schoolleider Wilma de Jong besloot het duo uit elkaar te halen. Vaste kracht Janet mocht in groep 8 blijven. Maar dat ging zomaar niet, vonden ouders, die op hoge poten een...

 • Scholenopdekaart.nl start oudercampagne

  Begin november start een campagne voor de website Scholenopdekaart.nl gericht op ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Voor scholen een goed moment om de puntjes op de ‘i‘ van het schoolprofiel te zetten of ermee te beginnen. Met de campagne wil men ouders ervan bewust maken dat de keuze voor een school een belangrijke is: welke unieke school past het beste bij ieder uniek kind? Voor scholen die op de website staan een goed moment om de puntjes op de ‘i‘ van het...

 • Hoe om te gaan met opvangplicht tijdens prikactie

  Op dit moment zijn juristen het niet eens over of schoolbesturen tijdens de prikactie op 27 juni nu wel of geen opvangplicht voor leerlingen hebben als ouders daar echt niet zelf voor kunnen zorgen. Hierdoor is het onduidelijk of die opvangplicht er nu wel of niet is. Daarom vragen partijen van het POfront gezamenlijk aan schoolbesturen om hier op 27 juni pragmatisch mee om te gaan en iets te regelen voor de ouder die dat echt niet zelf kan. Het schoolbestuur is er in ieder geval voor...