189 resultaten
 • Kinderopvangfonds stopt, beweging gaat door

  Het Kinderopvangfonds startte in 2007, maar stopt nu. De beweging die op gang is gebracht, gaat echter wel door! Dat bleek tijdens de slotbijeenkomst van Het Kinderopvangfonds in de Meervaart in Amsterdam. Er waren veel woorden van dank voor het belangrijke pionierswerk van het Kinderopvangfonds voor de ontwikkeling van de kinderopvang in Nederland en de bijdrage aan de verbindingen in de integrale kindcentra. AVS is altijd betrokken geweest als partner en blijft betrokken bij het PACT voor...

 • Tiende IKC-congres op 29 september, Utrecht

  Op vrijdag 29 september 2023 vindt voor de tiende keer de landelijke IKC-dag plaats. Dit jaar is de insteek IKC: integraal én inclusief, met als congrestitel: Een plek voor ieder kind. ...

 • School en crèche apart: niet meer van deze tijd!

  In Nederland sluiten kinderopvang en onderwijs ‘technisch gesproken’ niet goed op elkaar aan: het zijn twee aparte systemen, met een eigen cao, een eigen bekostiging et cetera. We zijn al jaren bezig om kindcentra te ontwikkelen en al die ‘technische’ verschillen maken dat niet makkelijk. Schoolleiders die leiding geven aan IKC’s, weten daar alles van. Helaas is het plan voor gratis kinderopvang opgeschoven van 2025 naar 2027. Momenteel wordt er gesleuteld aan het systeem...

 • 9e Landelijke IKC-dag op 23 september: Civil society als krachtbron voor het kindcentrum

  Met keynote van prof. dr. Micha de Winter Op 23 september vindt in Utrecht de Landelijke IKC-dag 2022 plaats. Het centrale thema van de dag is ‘Civil Society als krachtbron voor het kindcentrum’. Micha de Winter,  sociaal-pedagoog en emeritus-hoogleraar Universiteit Utrecht, is keynote-spreker. Deelnemers kunnen verder kiezen uit11 deelsessies en 3 masterclasses. Tijdens de lunch is er volop ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. De Afrikaanse uitdrukking ‘it takes a village to...

 • AVS in de Pers: lerarentekort, cao-onderhandelaarsakkoord, kinderopvang en leerachterstanden

  De AVS is de afgelopen tijd volop in het nieuws geweest. Van radio en televisie tot magazines, sites en landelijke dagbladen. Hieronder een overzicht. • In het tv-programma EenVandaag laat AVS-voorzitter Petra van Haren weten hoe groot het lerarentekort is en dat veel jonge leraren het onderwijs verlaten, omdat ze niet zo snel een vast contract kunnen krijgen. Ook vertelt ze dat er geïnvesteerd moet worden in de rol van schoolleiders, omdat juist zij een cruciale positie hebben in het...

 • ‘Het belang van het kind staat voorop, niet het systeem’

  De radicale vernieuwers van Vivere In Rotterdam staat een school waar alles anders gaat. Vivere is een particulier integraal kindcentrum (IKC) waar onderwijs, opvang en zorg in één gebouw zitten. Het staat open voor kinderen tussen de 4-22 jaar. Leerlingen bepalen hier hun eigen doelen en evalueren met leraren, coaches en ouders hun ontwikkeling. Een kijkje bij Vivere, plek van radicale onderwijsvernieuwing, middenin multicultureel Rotterdam-Zuid. In een woonwijk staat een uitnodigend...

 • Kader in oktober

  Thema-editie Integrale Kindcentra Het runnen van een Integraal Kindcentrum (IKC) is toch net even anders dan het managen van een basisschool of afdelingshoofd zijn in het voortgezet onderwijs. Zit je erover te peinzen om jouw school om te vormen tot een IKC, maar heb je wat hulp nodig om die stap te wagen (of heel bewust niet te nemen)? Of sta je aan het hoofd van een IKC en wil je weten hoe anderen het doen? Laat je dan inspireren door de nieuwste KADER, die vanaf 2 oktober...

 • Aanvulling voorschoolse educatie in subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma

  De wijziging van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 in verband met een uitbreiding van de aanvraagmogelijkheden voor het tweede subsidietijdvak houdt in, dat ook kindercentra met een regulier aanbod in de schoolvakanties subsidie kunnen aanvragen voor een inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie. Met de oorspronkelijke Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op...

 • Platform Kindcentra blij met SER-advies Een kansrijke start voor alle kinderen

  Het Platform Kindcentra is erg blij dat ook de SER in het recente advies Een kansrijke start voor alle kinderen pleit voor “een integraal en kwalitatief goed stelsel van voorzieningen, toegankelijk voor alle kinderen en betaalbaar voor alle ouders”. Dat schrijft het platform in een brief aan informateur Hamer. Het huidige kinderopvangstelsel creëert kansenongelijkheid: dat is anno 2021 onacceptabel. Kinderopvang met toegangsrecht voor minimaal 2 dagen voor alle kinderen biedt gelijke...

 • Buitenschoolse opvang vanaf maandag 19 april weer volledig open

  Vanaf maandag 19 april gaan ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Dat heeft het kabinet op 13 april 2021 in de persconferentie bekendgemaakt. De kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs zijn sinds 8 februari weer volledig open. Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan. Daarnaast worden houders van BSO-locaties...

 • Pact voor Kindcentra wil vereenvoudiging van stelsel van kindvoorzieningen

  Reactie op Scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen Het kabinet heeft de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) op 14 december aan de Tweede Kamer aangeboden. In zijn aanbiedingsbrief schrijft het kabinet “De stap naar een ander stelsel is daarom noodzakelijk”. Het Pact voor Kindcentra (met de AVS als mede-afzender) benadrukt in een brief aan de diverse ministeries de aspecten die expliciet meegenomen moeten worden bij een herontwerp. Het kabinet heeft een viertal...

 • Handreiking ‘Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen’

  De handreiking 'Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen' is opgesteld door PACT voor Kindcentra en gemaakt voor én door wethouders en ambtenaren, maar ook interessant voor het primair onderwijs. De handreiking gaat in op de vraag hoe meer samenhang is te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg.  Kern van de handreiking is een dashboard waarop alle knoppen te vinden zijn om aan te draaien en de samenwerking te stimuleren. Het dashboard bestaat uit...