68 resultaten
 • Welbevinden essentieel voor schoolleiders

  Welbevinden: essentieel voor de schoolleider

  Welbevinden van schoolleiders is voor AVS een belangrijk thema. Daarom ontwikkelde zij de Whitepaper ‘Werken vanuit visie & talenten’ over het welbevinden van de schoolleider. Alleen als de schooldirecteur in zijn of haar kracht staat, kan deze de voorwaarden creëren voor het welbevinden van medewerkers en leerlingen. ...

 • Onderzoek arbeidsmarkttoelage: positief en ongemak

  Het Arbeidsmarktplatform PO presenteerde afgelopen week twee onderzoeken over de impact van de arbeidsmarkttoelage en drijfveren om in het onderwijs te werken. Hoewel onderwijspersoneel -waaronder schoolleiders - overwegend positief is over de toelage is men kritisch op de selectieve toekenning en effecten van deze financiële prikkel. In februari 2021 werd het Nationaal Programma Onderwijs geïntroduceerd om de impact en achterstanden van de coronacrisis in het onderwijs aan te pakken....

 • Vragenlijst effecten NP Onderwijs

  Hoe gaat het met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs op jouw school? Wat gaat goed en wat kan beter? Vul de periodieke vragenlijst van het ministerie van OCW in. Zo is het mogelijk te leren van het programma en bij te sturen indien nodig. Alle schoolleiders in het funderend onderwijs hebben de afgelopen periode daarom een uitnodiging ontvangen om de periodieke vragenlijst over het NP Onderwijs in te vullen. Je kunt de vragenlijst tot half september invullen. Heb je geen...

 • Webinar Evalueren en borgen NP Onderwijs

  Op woensdag 13 september Hoe zorg ik ervoor dat het tussentijds evalueren van interventies goed verloopt? Hoe stel ik zo nodig bij? Wat is mijn rol als schoolleider bij het evalueren en borgen van interventies in het kader van het NP Onderwijs? Dit soort vragen komen aan bod tijdens het webinar ‘evalueren en borgen van het NP Onderwijs’ dat OCW organiseert op woensdagmiddag 13 september om 15.00 uur. Dit webinar is gekoppeld aan de serie kwaliteitskaarten rondom de inzet van NP...

 • Subsidieregeling heterogene brugklassen verlengd

  In het Coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst is afgesproken brede en verlengde brugklassen te (blijven) stimuleren, door de incidentele subsidie voor brede brugklassen uit het Nationaal Programma Onderwijs structureel te maken. Op de OCW-begroting is hiervoor vanaf 2024 structureel € 55,5 mln. gereserveerd. Voor 2023 is een bedrag van € 21,25 mln. gereserveerd op de OCW-begroting. Op 30 september 2021 is de Subsidieregeling heterogene brugklassen...

 • Zomerupdate Basisvaardigheden en NP Onderwijs

  Ondanks het vertrek van Minister Wiersma en de val van het Kabinet gaan de ontwikkelingen in het onderwijs door. ...

 • Bedragen arbeidsmarkttoelage NP Onderwijs bekend

  T/m december Met het onderwijsakkoord Samen voor het beste onderwijs, mede ondertekend door AVS, zijn er vanaf augustus 2023 weer middelen beschikbaar voor de NP Onderwijs arbeidsmarkttoelage. Met de sociale partners is afgesproken dat zij vóór de start van het schooljaar 2023–2024 cao-afspraken maken over deze arbeidsmarkttoelage. De regeling voor het schooljaar 2022–2023 loopt af op 31 juli 2023. Met een aanvullende regeling (Regeling aanvullende bekostiging uitvoering...

 • AVS maakt zich hard voor Kenniscommunity over Welbevinden

  Hoe gelukkig zijn schoolleiders en hun medewerkers op de werkvloer en wat kun je concreet doen om de ervaring van werkgeluk op school te stimuleren? Voor de AVS voert Anke van der Lee, directeur van OBS de Cirkel in Uden, de komende maanden een onderzoek uit onder schoolleiders dat zich richt op het thema welbevinden. Vanuit de sector is er een grote behoefte aan ontwikkeling van -  en het delen van kennis over dit onderwerp. De uitkomsten van het onderzoek worden uiteindelijk gedeeld via...

 • Lancering kenniscommunity NP Onderwijs

  Onlangs is de eerste versie van de kenniscommunity van het Nationaal Programma onderwijs live gegaan. Op deze kenniscommunity verzamelt het NP Onderwijs – waar de AVS ook bij aangesloten is -  praktijkverhalen en helpen we scholen bij de vertaling naar de schoolpraktijk en de implementatie van de activiteiten om het Nationaal Programma Onderwijs goed uit te voeren. In deze eerste versie gaan we in op het thema welbevinden. Ga naar kennis.nponderwijs.nl. Deze kenniscommunity wordt...

 • Aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs 2022-2023

  Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het NP Onderwijs aanvullende bekostiging. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie krijgen scholen extra bedragen. Er is weer een rekentool beschikbaar waarin je kunt kijken om hoeveel geld het voor jouw school gaat. Het totaalbedrag per school is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021. De definitieve aanvullende bekostiging staat in het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, en kan...

 • (Online) bijeenkomsten NP Onderwijs

  In het kader van het NP Onderwijs organiseert het Ministerie van OCW diverse (online) bijeenkomsten. Er zijn webinars op 13 en 17 mei, een (fysieke) dialoogsessie op woensdag 29 juni en een seminar op 30 juni. Meld je aan voor de volgende bijeenkomsten: Webinar: Doorontwikkeling menukaart NP Onderwijs: op 13 mei van 15:00 tot 16:00 uur. Direct aanmelden Webinar: Werken aan welbevinden; een duurzame aanpak: op 17 mei van 15:30 tot 16:30 uur.Direct aanmelden: Direct aanmeldenNP Onderwijs...

 • Scholen voortvarend bezig met Nationaal Programma Onderwijs

  Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om hun plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren, ondanks uitdagingen zoals de sluiting van scholen in december en januari. Op een klein deel van de scholen komt het programma niet goed van de grond. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het programma die aan de Tweede Kamer is gestuurd. Ongeveer de helft van de schoolleiders geeft aan dat het (zeer) veel moeite heeft gekost personeel te vinden voor...