45 resultaten
 • AVS geeft workshop op WMS-congres

  Op woensdag 15 november 2023 vindt het jaarlijkse WMS-congres plaats. Schoolleiders, besturen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen in het funderend onderwijs ontmoeten elkaar dit jaar in Amersfoort. Onderwijsgeschillen organiseert het congres voor de 17e keer, dit keer met alle belangenorganisaties in het onderwijs, waaronder AVS,  en heeft als thema: 'Medezeggenschap met elkaar'.  Dit jaar komt de keynote van Jitze Reeder. Er zijn drie workshoprondes en tussentijds en na...

 • Meer aandacht voor rol schoolleiders

  Het ministerie van OCW gaf afgelopen week akkoord op de Kamerbrief van de minister over het Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap. Met de brief wordt het eindrapport van het Breed gesprek aan de Kamer aangeboden en ingegaan op drie aanbevelingen uit het onderzoek en het ‘goede gesprek’. ...

 • Veldpartijen willen medezeggenschap verbeteren

  Goede medezeggenschap in het onderwijs vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Medezeggenschap in het onderwijs kan beslist professioneler. Daar is het veld al mee bezig en daarom is het niet nodig te wachten op nieuw beleid van OCW. Dat is de strekking van een brief die AVS met acht andere ‘veldpartijen’ in het funderend onderwijs naar minister Dijkgraaf stuurde. Naar aanleiding van het rapport ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ dat afgelopen voorjaar...

 • Praat mee over governance en (mede)zeggenschap

  Wil jij meepraten over de governancestructuur en (mede)zeggenschap in het funderend onderwijs en jouw ervaringen delen? Wil jij helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Neem dan deel aan een breed gesprek aan de hand van vijf thema’s over dit onderwerp. De gesprekken vinden plaats op diverse locaties in het land, vanaf medio november t/m februari en duren zo’n anderhalf tot twee uur. Hoe zien de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school eruit...

 • Handreiking Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap

  Medezeggenschap op vo-scholen die samenwerken in een vsg is veranderd Er is een definitieve versie van de Handreiking VSG (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap), zoals afgestemd met OCW. De handreiking wordt ook gepubliceerd op de website van Sterk Medezeggenschap. Op 1 augustus 2022 treedt het tweede deel van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Wet BHB) in werking. Deze wet geeft vo-scholen en mbo-instellingen meer ruimte om...

 • MR-starterskit: toolkit voor beginnende MR-leden

  Om nieuwe MR- leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een starterskit ontwikkeld met handige artikelen en praktische tips. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt voor een vliegende start van jouw medezeggenschapswerk. Er komt veel op beginnende MR-leden af. Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap – waar de AVS ook in participeert - een starterskit ontwikkeld. In deze toolkit vind je inspirerende video’s, artikelen en handreikingen met handige...

 • Publicatie over MR geactualiseerd

  De AVS-publicatie ‘Goed onderwijs goede MR’ is in juni geactualiseerd. De herziene versie is nu te bestellen via de website van de AVS. In de (negende herziene) uitgave Goed onderwijs goede MR (juni 2021) zijn de relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving (in de WMS en WPO) daar waar relevant opgenomen. Onder andere bij instemmings- of adviesbevoegdheid is artikel 8a ‘Sollicitatiecommissie bestuurder’ als een apart artikel opgenomen en zijn ook door wijzigingen in de CAO PO de...

 • Webinar achterstanden en rol medezeggenschap 17-05-2021

  Webinar achterstanden en rol medezeggenschap terugkijken

  Op 17 mei 2021 werd een webinar gehouden door Sterk Medezeggenschap, met medewerking van de sociale partners, waaronder de AVS. De webinar ging in op de (mogelijk) opgelopen achterstanden en de rol van de medezeggenschap bij het Nationaal Programma Onderwijs. Klik op de onderstaande afbeelding om het webinar terug te kijken of klik op deze link. Webinar achterstanden en rol medezeggenschap...

 • 23 verbetervoorstellen WMS naar Slob

  De Wet medezeggenschap scholen (WMS) is aan verbetering toe. De werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) heeft een lijst met maar liefst 23 punten naar demissionair onderwijsminister Arie Slob gestuurd. De AVS heeft, hoewel ze geen deel uitmaakt van deze werkgroep, input hiervoor geleverd en houdt wel de vinger aan de pols. Zij onderschrijft de voorgestelde verbeterpunten. De lijst bestaat uit wetstechnische gebreken, praktische gebreken (onduidelijkheden)...

 • Internetconsultatie wetsvoorstel versterking medezeggenschap funderend onderwijs

  Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel om de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs te versterken. Ook wordt hiermee de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel verbeterd. Meedenken over het wetsvoorstel kan nog tot 11 september 2020 via de internetconsultatie. Het wetsvoorstel bestaat uit vier verschillende onderdelen. Met het wetsvoorstel: -krijgt de medezeggenschapsraad in het funderend onderwijs een instemmingsrecht op de...

 • CAOP gaat medezeggenschapsraden ondersteunen

  Medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs konden tot 2020 ondersteuning krijgen via het project Versterking medezeggenschap. Vanaf het nieuwe schooljaar is de ondersteuning voor medezeggenschapsraden uitbesteed aan het CAOP. Het CAOP gaat zich eerst richten op het borgen en waar mogelijk nog uitbouwen van het reeds ontwikkelde ondersteuningsaanbod. Vervolgens wordt het aanbod ook uitgebreid op basis van de behoefte van medezeggenschapsraden en ontwikkelingen die op de medezeggenschap...

 • Laatste informatie project Versterking medezeggenschap: handreiking en folder

  Er is een nieuwe handreiking beschikbaar op www.infowms.nl: Rol van de (G)MR bij fusie. De handreiking biedt ondersteuning aan medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs bij het proces van intentiebesluit tot instemming en evaluatie bij (voorgenomen) fusies tussen scholen en schoolbesturen. Dit is de laatste informatie van het project Versterking medezeggenschap - waar de AVS ook in participeerde - omdat de subsidie voor het project op 31 maart jl. is beëindigd. Steeds meer...