4 resultaten
 • Versterking burgerschapsvorming niet per se via maatschappelijke stage

  De verbetering van de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs is nodig. De maatschappelijke stage is “een van de manieren waarop scholen invulling kunnen geven aan hun burgerschapsopdracht.” Dit schrijft demissionair staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Eerste Kamer, waarin hij reageert op vragen van de kamercommissie van OCW. “Scholen maken hun eigen keuzes, passend bij hun specifieke situatie.” “Ik zie geen aanleiding voor een bredere inventarisatie van de factoren...

 • Veel vo-scholen gaan door met maatschappelijke stage

  Een meerderheid van de middelbare scholen gaat door met de maatschappelijke stage, al dan niet in afgeslankte vorm. Dat blijkt uit onderzoek van Verus onder 147 schoolleiders van katholieke en christelijke scholen in het voortgezet onderwijs. De verplichting en bekostiging van de maatschappelijke stage werd vorig jaar stopgezet. Toch handhaaft bijna de helft van de bevraagde middelbare scholen de maatschappelijke stage onverkort, een derde kiest voor een afgeslankte vorm en 11 procent van de...

 • Wetsvoorstel maatschappelijk stage VO aangenomen

  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs aangenomen. Het wetsvoorstel houdt in, dat leerlingen, die vanaf het schooljaar 2011 - 2012 instromen, verplicht een maatschappelijke stage van 30 klokuren moeten volgen. De scholen moeten de stage in de schoolgids opnemen en als eindexameneis handhaven.De inspectie is belast met de controle op de maatschappelijke...

 • Scholieren positief over maatschappelijke stage

  Uit het onderzoek “Maatschappelijke stage”, uitgevoerd door de Nationale Jeugdraad (NJR) en gehouden onder bijna 800 scholieren, blijkt dat er sprake is van een succes. De leerlingen vinden het zinvol om een maatschappelijke stage te lopen en dat zij hierin goed begeleid worden. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd.Uit het onderzoek komt naar voren dat de leerlingen graag iets voor een ander doen. Ook wordt de maatschappelijke stage als zinvol ervaren. De...