6 resultaten
 • Keuzeproces nieuw leermiddel complex

  Scholen die een nieuw leermiddel willen aanschaffen, staan voor een uitdaging. Dit komt deels doordat het aanbod niet altijd aansluit bij de behoeftes van de school, en deels doordat het bij het team nogal eens aan kennis ontbreekt om de kwaliteit van de leermiddelen te beoordelen. Dit zijn de uitkomsten van het onderzoek dat het Leermiddelen Adviescentrum CLU uitvoerde in opdracht van de PO-Raad. Keuzeprocessen voor nieuwe leermiddelen verlopen op scholen verre van doordacht, blijkt uit...

 • Leveranciers berekenen btw-verlaging leermiddelen niet altijd door aan scholen

  Een aantal leveranciers van ict-producten heeft de btw-tarieven op digitaal leermateriaal niet verlaagd van 21 naar 9 procent, wat per 1 januari 2020 moest ingaan. Uit een analyse van SIVON, een coöperatie van schoolbesturen in het po en vo, en Kennisnet onder leveranciers van veelgebruikte producten in het primair onderwijs blijkt dat een aantal leveranciers hun tarieven (ongeveer) hetzelfde heeft gehouden als voor de verlaging. Dit betekent dat sommige leveranciers daarmee feitelijk een...

 • Leermiddelenkeuze sluit moeizaam aan bij wensen en onderwijsvisie

  De leermiddelen die scholen kiezen sluiten niet helemaal aan bij de wensen van leraren en de visie van de school. Leraren zijn vaker op zoek naar flexibele leermiddelen en onderwijs op maat. Dit blijkt uit de ‘Verkenning proces leermiddelenkeuze’, die in 2017 werd uitgevoerd door Kennisnet en SLO in het kader van het Doorbraaktraject Onderwijs & ICT. Het onderzoek, waarvoor literatuurstudie, gesprekken met onderwijsprofessionals en experts en intensieve ontwerpsessies zijn ingezet, richtte...

 • Programma van Eisen voor de Leermiddelenketen geactualiseerd

  De PO-Raad en de VO-raad hebben hun ‘Programma van Eisen voor de Leermiddelenketen’ vernieuwd. Po- en vo-scholen kunne dit Programma van Eisen (PvE) gebruiken bij afspraken met hun leveranciers. De actualisatie was nodig omdat de behoefte aan flexibiliteit toeneemt: leraren willen verschillende leermaterialen (papier met digitaal, uitgeversmateriaal met open leermateriaal et cetera) met elkaar combineren, waarbij ook maatwerk mogelijk is. Daarnaast zijn er nieuwe vraagstukken rond...

 • Veel Steve Jobsscholen stoppen met concept

  Ruim de helft van de scholen die de afgelopen vier jaar overstapten op het Steve Jobsconcept of serieus overwogen dat te doen, is afgehaakt. De hoge kosten en het ‘keurslijf’ noemen zij als belangrijkste reden. Dit meldt de Volkskrant na een rondgang langs 46 scholen die de afgelopen jaren overstapten op de iPadmethode van initiator Maurice de Hond of dat overwogen. Daarvan hebben twaalf scholen gebroken met Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT), de organisatie van Maurice de Hond, of...

 • Leraar en schoolleider denken anders over leermiddelen

  Leraren en leidinggevenden blijken nogal eens van opvatting te verschillen als het gaat om het gebruik van leermiddelen. Zo hebben leidinggevenden duidelijk een zonniger kijk op de toepassing van ict dan leraren. En terwijl leidinggevenden het idee hebben dat er in toenemende mate sprake is van leermiddelenbeleid, ervaren leraren juist het tegenovergestelde. Deze en andere opvallende verschijnselen zijn te vinden in de Leermiddelenmonitor 2013-2014. De monitor is een tweejaarlijks landelijk...