6 resultaten
 • Platform ‘Active Aging’ gelanceerd

  Het nieuwe digitale `Platform Active Aging´ is sinds eind juni online: een startpunt voor informatie over bijvoorbeeld vitaliteitsmanagement, duurzame inzetbaarheid en leeftijdsfasegericht personeelsbeleid binnen overheid en onderwijs.Het platform is er voor iedereen die...

 • Verhoging pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020

  De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel `Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar´.Het voorstel houdt in dat de AOW-leeftijd in 2020 wordt verhoogd van 65 naar 66 jaar. De fiscale facilitering van het aanvullend pensioen (Witteveenkader) wordt vanaf ...

 • Motie aangenomen voor afbouw BAPO

  De Tweede Kamer stemde eind april in met de motie Elias (VVD) om de BAPO-regeling af te bouwen. Alleen GroenLinks, SP, de Partij voor de Dieren en de PVV stemden tegen. Daarmee lijkt de Tweede Kamer een regeling die is bedoeld om senioren in staat te stellen langer te...

 • Bereidheid tot langer doorwerken hoog in onderwijs

  Steeds meer werknemers willen werken tot 65 jaarHet aandeel werknemers dat door wil werken tot 65 jaar is in vier jaar tijd verdubbeld, naar 42 procent in 2009. De bereidheid om ook na het 65ste levensjaar werkzaam te blijven is lager: 13 procent. De bereidheid om door te werken tot 65 ...

 • ‘Hoger loon middenin carrière meest effectief voor behoud leerkrachten’

  Analyse beloningsbedragIn het Convenant Actieplan Leerkracht is budget ter beschikking gesteld om de beloning van leerkrachten te verbeteren om mogelijke (vergrijzings)tekorten te verminderen. Wetenschappelijk tijdschrift TPEdigitaal analyseerde drie opties om dit budget te besteden, waarvan een hoger loon in het midden van de loopbaan het meest effectief blijkt.De optie om het budget te besteden aan hoger loon in het midden van de loopbaan lijkt het meest effectief, onder de voorwaarde dat de...

 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP)

  De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) plaatst leeftijdsbewust personeelsbeleid nadrukkelijk op de agenda van de sectorale CAO-onderhandelingen bij overheid en onderwijs. Samen met ABP introduceert zij een nieuw model om dit beleid te stimuleren. In de ROP werken de stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) samen.Andere mentaliteit Dat er, onder andere door de vergrijzing, de komende jaren forse problemen afkomen...