34 resultaten
 • Ledenraad eerste keer bijeen in nieuwe samenstelling

  De AVS Ledenraad kwam op 25 januari 2019 voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar. Acht nieuwe leden sloten aan om de afgetreden leden te vervangen. Na een prettige kennismaking zaten zij meteen stevig in hun rol. Fijn dat er zoveel nieuwe, betrokken schoolleiders zijn. Er kwamen diverse onderwerpen aan bod.    Tekst Liny Demandt, vicevoorzitter AVS Ledenraad Lidmaatschap en belangenbehartiging We zien dat veel leden, maar óók niet-leden, de AVS aanspreken over het behartigen...

 • Nieuwe samenstelling AVS Ledenraad

  Na enkele oproepen begin dit schooljaar hebben negen kandidaten zich aangemeld om de vrijgekomen plaatsen in de AVS Ledenraad in te vullen. Vier zittende leden stelden zich opnieuw verkiesbaar. Omdat dit samen exact het aantal vrijgekomen plaatsen betrof, waren verkiezingen niet nodig.   De volgende leden zijn benoemd voor een eerste of tweede zittingstermijn van vier jaar: Theo Vaes, Michelina Hoogeveen, Boudewijn van Stuyvenberg, Bea Vos, Gerard Kreugel, Bas Vernooij, Frank Koelen, Tom...

 • Stel je kandidaat voor de AVS-ledenraad!

  In het najaar zijn de jaarlijkse verkiezingen voor de ledenraad van de AVS. Een belangrijk orgaan binnen de vereniging. Alle AVS-leden, leidinggevenden uit het primair én voortgezet onderwijs, kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Interesse? Meld je dan uiterlijk 28 september aan!   De AVS-ledenraad bepaalt mede het strategisch beleid en het uitzetten van de koers van de vereniging. Vanzelfsprekend worden ook de cao-onderhandelingen uitgebreid besproken. De ledenraad volgt de stappen die...

 • Nog niet gestemd voor de verkiezing van de AVS Ledenraad?

  Nog niet gestemd voor de verkiezing van de AVS Ledenraad? Dit kan nog tot en met 31 oktober! Ga naar...

 • Stem mee voor verkiezing AVS Ledenraad

  De AVS Ledenraad vraagt uw aandacht voor de ledenraadverkiezingen. Tot 1 november aanstaande (de stemming sluit op 31 oktober 2017) kunt u kiezen welke van de 8 kandidaten er volgens u in de ledenraad zouden moeten plaatsnemen. De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 20 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht en vergadert drie a vier keer per...

 • Uitslag ledenraadverkiezingen 2016

  De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen dat vijf nieuwe leden zullen toetreden tot de raad, waarmee die weer voltallig is. Zij werden in de periode van 1 tot en met 30 november gekozen uit acht kandidaten. De ledenraad verwelkomt: Stefan van Haaren Liny Demandt Ferdinand ter Haar Yvonne Geelhoed Marten Hazenberg De ledenraad van de AVS is een verenigingsorgaan, gekozen door de leden. De raad heeft alle taken van de ALV overgenomen en adviseert het bestuur van de...

 • Kom de ledenraad versterken!

  De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 20 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht en vergadert drie a vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS. Onder andere door het aflopen van zittingstermijnen heeft de AVS Ledenraad heeft per 1 januari 2017 vijf vacatures. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de...

 • Uitslag ledenraadverkiezing bekend

  De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen dat er vier leden zijn herkozen en er acht nieuwe leden zullen toetreden tot de raad. Zij werden in de periode van 29 november tot 20 december, na digitale stemming, gekozen uit 21 kandidaten. Alle AVS-leden konden zich beschikbaar stellen voor de ledenraad. De ledenraad verwelkomt : Roy Bleeser – directeur basisschool De Bolster, Nuth (L) Joep de Boer – directeur obs De Piramide, Vught Reinier Bos – directeur Dr. A. van Voorthuijsenschool,...

 • Verkiezingen AVS Ledenraad

  De AVS Ledenraad heeft elf vacatures, onder andere door het aflopen van zittingstermijnen. Achttien leden hebben zich hiervoor, na een oproep in oktober, beschikbaar gesteld. De ledenraad gaat over tot verkiezingen om uit deze kandidaten elf nieuwe leden te kiezen. Stemt u mee? De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 25 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal belangrijke...

 • ​Verslag Ledenraad-tweedaagse oktober 2014

  Op 2 en 3 oktober kwam de ledenraad bijeen voor zijn jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst. Het doel van de tweedaagse was en is nog steeds om met het AVS-bestuur te spreken over de strategische koers van de AVS. Daarbij staan onder andere de volgende vragen centraal: Is de huidige koers aan herziening toe en zo ja: waarom? Op welke onderdelen moet de koers worden bijgesteld? Wat zijn in- en externe ontwikkelingen waar bestuur en ledenraad in het beleid op moeten inspelen? Gezamenlijk is...

 • Verslag Ledenraad 13 juni 2014

  Op vrijdag 13 juni kwam de Ledenraad voor de vierde keer bijeen in het schooljaar 2013/2014. Een bijzondere bijeenkomst, omdat het de eerste Ledenraad was met het bestuur in haar nieuwe samenstelling. Voorzitter Petra van Haren, penningmeester Jos de Bruijn, vice-voorzitter Jan Morsink en secretaris Hans Pennings vormen sinds medio maart het nieuwe AVS-bestuur. De bijeenkomst was ditmaal niet in het kantoor van de AVS. De Ledenraad was te gast bij ‘Stichting Mijn Plein’ in Raalte. Er werd...

 • Verslag Ledenraad 28 maart 2014

  De Ledenraad heeft versterking gekregen van Mogens Domela Nieuwenhuis. Met het vertrek van Jos de Bruijn naar het AVS-bestuur kwam er in de Ledenraad een plek vrij, die na verkiezingen is ingevuld door Domela Nieuwenhuis. De Ledenraad kwam op vrijdag 28 maart voor de derde keer dit cursusjaar bijeen. In de vergadering is verder aandacht besteed aan onder meer de bevestiging van het besluit tot benoeming van Petra van Haren tot nieuwe voorzitter van de AVS. Petra van Haren volgt daarmee Ton...