344 resultaten
 • Feedback geven op nieuwe kerndoelen

  Meld je school nu aan voor najaar 2024 Voor het najaar van 2024 zoekt SLO scholen die de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid willen beproeven. AVS vindt het van belang dat scholen proactief bijdragen aan de curriculumherziening en roept schoolleiders op om met hun team deel te nemen aan deze beproeving als dat past in de schoolontwikkeling.    ...

 • Deel je good practice met NRO

  AVS vindt het belangrijk dat schoolleiders zich professionaliseren. Daarom hebben we een eigen academie waar schoolleiders zich kunnen voeden met de nieuwste inzichten en werkwijzen in het onderwijs. Een andere manier is het gebruikmaken van kennisdeling. NRO, onze partner waarmee we samenwerken om kennis voor het werkveld te delen, roept nu onderwijsprofessionals op kansrijke interventies aan te leveren. Heb jij een good practice waar je trots op bent? Deel die dan met NRO! ...

 • Opbrengsten Toekomstagenda Schoolleiders

  Wat is de positie van de schoolleider in 2025? Wat moet de schoolleider kennen en kunnen? Hoe blijft hij gemotiveerd? Welke professionele ruimte vraagt het schoolleiderschap? Wat zijn drijfveren en overtuigingen? Met de uitreiking vorige week vrijdag van het magazine ‘De schoolleider in verandering’ tijdens het schoolleiderscongres van AVS wordt teruggeblikt op het project. AVS houdt schoolleiders in positie, nu en in de toekomst. ...

 • ‘Maak voorschoolse gratis’ 

  PERSBERICHT | Gemeente Den Haag heeft besloten om voorschoolse educatie voor kinderen met een taalachterstand gratis te maken. Is dit eigenlijk niet een geweldig idee voor heel Nederland? ‘Ja’, roepen meer dan 200 directeuren in het basisonderwijs massaal. Dit is hun reactie op een peiling die de Academie en Vakvereniging voor Schoolleiders (AVS) begin maart onder haar leden heeft gehouden. De uitkomsten zijn overweldigend.  ...

 • Toezicht inspectie onder de loep

  De Inspectie van het Onderwijs versterkt de komende jaren haar toezicht in het funderend onderwijs en het mbo. Maar voert de Inspectie haar taak van stimulerend toezicht nog goed uit? AVS vindt het belangrijk deze taak tegen het licht te houden en ging daarom, op uitnodiging van de Inspectie, donderdag 25 januari hierover in gesprek. ...

 • Drie regiobijeenkomsten over onderwijsinnovatie

  Onderwijsverbetering door kennis uit onderzoek Dit voorjaar organiseert AVS regionale netwerkbijeenkomsten met schoolleiders. We gaan graag met jou in gesprek over hoe je interessante inzichten uit onderwijsonderzoek verbindt aan je dagelijkse lespraktijk en andere actuele onderwerpen. Schooldirecteuren, neem zeker ook bouw- of middenmanager mee. We gaan samen aan de slag met jouw schoolvraagstuk! ...

 • Deel je ervaring over toezichtskader

  Oordeel norm basisvaardigheden uitgesteld In augustus is het nieuwe toezichtskader van de Onderwijsinspectie van kracht geworden. Wat vind jij hiervan? Dit schooljaar neemt de inspectie de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) mee in het toezicht. Hiermee kijkt zij naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. De inspectie stelt een oordeel over deze standaard uit tot ergens in het voorjaar. Tot die tijd krijgen scholen en instellingen een herstelopdracht...

 • Onderwijsverbetering door Ontwikkelkracht

  In de regiobijeenkomsten die AVS organiseert willen we met schooldirecteuren en middenmanagers in gesprek over hoe we onderwijsonderzoek en de dagelijkse lespraktijk beter met elkaar kunnen verbinden. Kees Theunis en Mireille Dees, beiden van het NRO, nemen je mee in hoe je kennis uit onderzoek kunt vinden om tot doeltreffende aanpakken te komen. Je gaat meteen aan de slag met een vraagstuk dat speelt bij jou op school. Arjen Toet zal namens het programma Ontwikkelkracht de aanwezigen...

 • Regiobijeenkomst kennis uit onderzoek in onderwijs

  AVS organiseert regelmatig netwerken in de regio om met schoolleiders in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. In het voorjaar van 2024 ontmoeten we elkaar rondom de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. AVS wil met schoolleiders in gesprek, met inbreng vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en het programma Ontwikkelkracht. Schrijf je vandaag in! ...

 • Brugfunctie tussen ouders en school

  Vraag subsidie aan tussen 8 januari en 17 februari Het ministerie van OCW stelt in het nieuwe jaar de subsidieregeling Brugfunctionaris open. Besturen kunnen deze subsidie aanvragen voor scholen in het voortgezet onderwijs en specifieke vestigingen in het primair onderwijs. AVS vindt het belangrijk dat schoolleiders regieruimte benutten om kinderen in hun kracht te brengen. Besturen kunnen van 8 januari tot en met 16 februari 2024 subsidie aanvragen. ...

 • Praat mee over nieuwe kerndoelen

  SLO is op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- rekencoördinatoren of intern begeleiders die verder kennis willen maken met de conceptkerndoelen Nederlandse Taal en Rekenen/Wiskunde. Begin 2024 wil het expertisecentrum met jou in gesprek over hoe bruikbaar de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk zijn. En wat ervoor nodig is om de conceptkerndoelen straks te vertalen naar de onderwijspraktijk. AVS ondersteunt dit initiatief. Nu de conceptkerndoelen Nederlandse Taal en...

 • NRO: vindplaats kennis schoolleider

  Schoolleiders maken het verschil waar het gaat om succesvol implementeren van een onderzoeks- en verbetercultuur in de school. AVS zet zich in als ambassadeur om schooldirecteuren kennis te laten maken met programma’s zoals Ontwikkelkracht, waarbinnen kennisdeling een belangrijke rol heeft. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek inspireert schoolleiders hierbij. Was jij bij het NRO-congres? ...