24 resultaten
 • Duurzame verbetering van het onderwijs

  Zet examentrainers in om het lerarentekort weg te werken en koppel huiswerkbegeleiding aan een ‘stadspas’ voor minima. Dit zijn twee van de oplossingen die de Nationale DenkTank 2021 presenteert op 14 december. Hoe dragen we bij aan een duurzame verbetering van de kwaliteit van en de kansengelijkheid binnen het primair en voortgezet onderwijs? Over deze vraag bogen zich de afgelopen vier maanden twintig jonge onderzoekers met uiteenlopende achtergronden. Onder begeleiding van...

 • Petra van Haren in Clique magazine

  AVS-voorzitter Petra van Haren is door Clique Magazine geїnterviewd over de aanpak van drie grote problemen in het onderwijs. Lees het artikel op pagina 26-29. Corona heeft een enorme invloed op het onderwijs gehad, maar heeft de problemen eerder blootgelegd en verdiept dan veroorzaakt. Het onderwijs had daarvoor al te maken met drie grote kernproblemen: dalende onderwijskwaliteit, toenemende kansenongelijkheid en het personeelstekort. Verandert er iets in de aanpak van de problemen nu...

 • Niet alle leerlingen ICT-vaardiger geworden in coronatijd

  Scholen hebben ook in coronatijd gewerkt aan digitale geletterdheid en zich daar positief in ontwikkeld. Tegelijkertijd nam de ongelijkheid in digitale vaardigheden tussen leerlingen toe. Dat meldt Kennisnet op basis van het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat leerlingen zich weliswaar digitaal hebben ontwikkeld, maar dat een deel van hen nog over onvoldoende ICT-basisvaardigheden beschikt. Het vinden en openen van bestanden, het opslaan...

 • Onderwijspartijen roepen op tot structurele investeringen in voortgezet onderwijs

  VO geeft concrete invulling aan ambities van formerende partijen Met een pleidooi voor structurele investeringen in het onderwijs reageren de gezamenlijke onderwijspartijen in het voortgezet onderwijs, waaronder de AVS, op de ambities voor de komende regeerperiode die informateur Hamer in haar eindverslag optekent. De kwaliteit van het onderwijs op orde brengen, het vergroten van kansengelijkheid en het stimuleren van innovatie zijn hierin de speerpunten. Om de onderwijskwaliteit te...

 • Veel klachten examenleerlingen uit voortgezet speciaal onderwijs

  Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die dit schooljaar staatsexamen doen, dreigen te bezwijken onder de grote druk en kansenongelijkheid. Een groot aantal van hen kan geen gebruik maken van versoepelingen in verband met corona, anders dan leerlingen uit het reguliere onderwijs. Bij Leerlingenbelang VSO (LBVSO) – een nieuwe belangenorganisatie (sinds maart 2020) voor en door leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs - zijn de afgelopen weken 532 klachten...

 • ‘Basisvaardigheden en kansenongelijkheid zijn grote zorgen’

  Inspecteur-generaal Alida Oppers van de inspectie van het onderwijs put hoop uit brede draagkracht Door corona werd 2020 zacht gezegd een raar jaar voor het onderwijs. Maar de crisis biedt volgens de Onderwijsinspectie ook kansen. Dat lezen we in Staat van het Onderwijs 2021, deze lente gepresenteerd door inspecteur-generaal Alida Oppers. ‘Corona biedt het onderwijs de mogelijkheid om niet te repareren, maar te renoveren.’ Hoe was het om in een coronajaar een Staat van het Onderwijs...

 • Dit weekend in Kader Primair: wat te doen met 8500 miljoen?

  En ineens was er 8,5 miljard voor het onderwijs, bedoeld om in de corona-periode opgelopen achterstanden te lijf te gaan. Een berg geld, maar of er voldoende tijd, overzicht en leerkrachten zijn om het duurzaam, verantwoord en op de juiste plaatsen uit te geven – liefst met structureel effect, ondanks het incidentele karakter – is de vraag. Schoolleiders delen hun visie en eerste plannen; het ‘Onderwijs-OMT’ stelt zichzelf beschikbaar voor advies over effectieve interventies. Verder...

 • Advies Onderwijsraad: selecteer later en differentieer beter

  Leerlingen krijgen onvoldoende kans op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. De coronacrisis versterkt dit. Stel een driejarige brugklas in voor alle leerlingen en schaf het schooladvies en eindtoets in groep 8 af. Organiseer flexibel onderwijs op maat in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat zijn de verregaande adviezen van de Onderwijsraad in het rapport ‘later selecteren, beter differentiëren’. De raad geeft aan dat de vroege selectie leidt tot ongelijke...

 • Kabinet onderschrijft belang tegengaan segregatie

  Het demissionaire kabinet onderschrijft het belang van het tegengaan van segregatie in het onderwijs. Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport Samenleven in verscheidenheid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het WRR-rapport meldt dat de toenemende verscheidenheid om een versterking van de competenties van professionals vraagt, vooral in het onderwijs, de zorg en de sociale huisvesting. In scholen lijkt een interculturele benadering het best te werken en bij...

 • Als school het verschil maakt

  Politieke column Sociale ongelijkheid groeit door thuisonderwijs, benadrukt Kirsten van den Hul, onderwijswoordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer. Daar moeten we ons niet bij neerleggen, maar kansenongelijkheid en leerachterstanden structureel aanpakken. En als school om kwetsbare kinderen heen gaan staan, ook als het thuis niet veilig is. ‘Ik wil niet naar de brugklas!’ hoorden we een achtstegroeper verzuchten in de laatste aflevering van Klassen, de even ontroerende als...

 • G4 luidt noodklok onderwijsachterstanden bij minister Slob

  Wethouders Onderwijs in de G4-steden luiden de noodklok en pleiten in een brief aan minister Slob voor een Nationaal Plan voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden. Zij bieden hun hulp aan bij de uitwerking daarvan. De wethouders geven aan dat corona op diverse manieren de situatie verslechterd heeft en een aantal patronen versterkt. “Er is een kantelpunt bereikt en hierdoor zijn de (korte termijn) maatregelen die we nu nemen slechts een druppel op een steeds meer...

 • Doorpraten over documentaire Klassen en gelijke kansen

  Na de laatste uitzending van Klassen organiseert omroep Human meet-ups om door te praten met onderwijsprofessionals en andere betrokkenen over gelijke kansen in het onderwijs. De meet-ups vinden plaats in alle provincies, startend op 27 januari in Noord-Holland. Afhankelijk van de coronasituatie wordt het programma on- of offline aangeboden. Fragmenten uit de serie dienen als startpunt voor het gesprek. De deelnemers halen samen de lokale problematiek boven water, delen ervaringen en...