12 resultaten
 • Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

  Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 november 2021 bekendgemaakt dat de naam van de Inspectie SZW met ingang van 1 januari 2022 wijzigt in Nederlandse Arbeidsinspectie. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt onder andere toezicht op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidstijdenwet. De wijziging wordt in diverse wetten en regelgeving...

 • Regeling vaststelling schoolvakanties 2021-2025

  De vakantieregeling is door de minister van OCW vastgesteld tot en met het schooljaar 2024 – 2025. Het overzicht ziet er als volgt uit: Schooljaar 2021-2022 Soort vakantie Regio Vakantieperiode Herfstvakantie midden/noord 16 oktober t/m 24 oktober 2021 zuid 23 oktober t/m 31 oktober 2021 Kerstvakantie heel Nederland 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 * Voorjaarsvakantie noord 19 februari t/m 27 februari 2022 zuid/midden 26 februari t/m 6 maart 2022 Meivakantie heel...

 • Schoolvakantieregeling 2022 – 2025 vastgesteld

  Op 21 mei 2021 heeft demissionair minister Slob de Regeling vaststelling schoolvakanties 2022–2025 vastgesteld. Deze regeling treedt op 1 augustus 2022 in werking. De regio-indeling is ongewijzigd ten opzichte van de Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022. Wel zijn er namen geactualiseerd van gemeenten die de afgelopen jaren zijn gefuseerd.De Regeling vaststelling schoolvakanties 2022 – 2025 is hieronder te...

 • JaartaakPlanner van nieuwe voordeelpartner Axilium vervangt AVS-rekenprogramma normjaartaak

  Als nieuwe voordeelpartner van de AVS heeft Axilium in 2017 het online softwareprogramma ‘JaartaakPlanner’ ontwikkeld. De AVS heeft tijdens de ontwikkeling ervan een ondersteunende rol gespeeld in de juistheid van de gegevens. Inmiddels hebben afgelopen schooljaar ruim 150 scholen kennisgemaakt met JaartaakPlanner.   Schoolleiders kunnen met behulp van JaartaakPlanner eenvoudiger en sneller jaartaken maken. De software houdt automatisch rekening met de cao-afspraken en overige...

 • Iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur naar school

  Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De leerlingen van obs West in Capelle aan den IJssel gaan iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur naar school, onder meer door de overblijf te laten vervallen “Dat brengt ontzettend veel rust.”   ‘Ga terug naar 25 lesuren in de week’, die opdracht kreeg obs West van het schoolbestuur. De school gaf namelijk te veel uren les. De eindtijd werd met...

 • Werkdruk heb je deels zelf in de hand

  De werkdruk in het onderwijs is berucht. Overkomt dat de sector, of hebben onderwijsprofessionals hier zelf ook een aandeel in? “De druk van de omgeving zal altijd blijven. Het gaat erom hoe je ermee omgaat.” Wanneer taakeisen en hulpbronnen met elkaar in evenwicht zijn, ontstaat ruimte voor bevlogenheid.   Er wordt te vaak gedaan alsof werkdruk je overkómt, zegt Marius Wouters, directeur van basisschool de Leilinde in Reusel. “Dat zie je in de media, maar ook bij de Arbomeester (online...

 • ‘Behoed je medewerkers voor werkdruk’

  De jaartaak is niet alleen van belang om aan allerlei verplichtingen uit de wetgeving en cao te voldoen, maar vooral ook om te kijken naar werkdrukverlaging en goed werkgeverschap. Twee deelnemers, die vorig schooljaar de eendaagse training volgden, vertellen wat het hen heeft opgeleverd. Jeroen Pas, directeur van basisschool de Rieburch in Sint-Maartensdijk: “De uitleg over wat de jaartaak inhoudt en hoe je die toepast, was heel verhelderend. Ik had alle ruimte om vragen te stellen. Vooral...

 • Jaartaak primair onderwijs

  Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. Vanaf de CAO PO 2014-2015 is een verandering voor wat betreft de jaartaak voor medewerkers. Er wordt niet meer gedacht in lestijd maar in werktijd. Werktijd is het uitgangspunt. Publicatie: De jaartaak in het primair onderwijs   Van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde Sinds de CAO PO 2014 – 2015 zijn er enkele fundamentele wijzigingen en hierdoor een breuk met het verleden. De...

 • Bijeenkomst, Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde

  Iedere schoolleider weet dat de vele ontwikkelingen die op de school afkomen, vraagt om handelen, richting en duidelijkheid. In de wetenschap dat een organisatie met heldere doelen en duidelijke verwachtingen voor iedereen resulteert in meer hoop, zelfvertrouwen, veerkracht en optimisme, leidt de schooldirecteur de schoolorganisatie. Iedere schoolleider streeft naar een organisatie waar het samenwerken is gericht op ‘willen’, waarbij niet het verleden maar de toekomst uitgangspunt...

 • Rapport evaluatie schoolvakanties aan Tweede Kamer aangeboden

  Op 10 november 2015 heeft staatsecretaris Dekker van Onderwijs het rapport van de door Regioplan uitgevoerde ‘Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De genoemde regeling wordt periodiek geëvalueerd om te peilen of deze nog voldoet aan de wensen en behoeften van de veranderende samenleving. Voor de evaluatie zijn enquêtes gehouden onder ouders, schoolleiders en leraren en zeventien maatschappelijke organisaties. Ook vertegenwoordigers van de AVS...

 • ‘Laat autonomie aan het veld wat vakanties betreft’

  Met verbazing hoorde de AVS vrijdagmorgen 16 oktober op het nieuws de plannen van OCW om de meivakantie twee weken te maken. Dit geeft voor de AVS aan hoe ook hier, zoals bij wel meer onderwerpen, de politiek worstelt met de wijze hoe om te gaan met het geven van vertrouwen, autonomie en professionele ruimte. “Laat de autonomie aan het veld”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Schoolleiders zijn met hun besturen in overleg met de medezeggenschapsraad aan zet om een goede...

 • Kabinet wil verlofregelingen voor ouders aanpassen

  Het kabinet wil dat werknemers verlofregelingen flexibeler kunnen gebruiken. Ouders kunnen dan bijvoorbeeld zelf bepalen hoe zij het ouderschapsverlof verdelen en opnemen. Ook wil het kabinet het vaderverlof en adoptieverlof uitbreiden. Het gaat om voorgenomen beleid. De ingangsdatum van de wetswijziging is nog niet bekend. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren. Uitbreiding vaderverlof Op dit moment hebben vaders twee dagen kraamverlof. Het kabinet wil dat daar drie...