24 resultaten
 • Kerndoelen ook voor niet-basisvakken

  Minister Wiersma van Onderwijs geeft SLO de ruimte om ook aan de slag te gaan met de kerndoelen voor de vakken die niet worden beschouwd als basisvaardigheid. Dat is goed nieuws, want de vrees bestond dat de ontwikkeling van die kerndoelen op de lange(re) baan geschoven zou worden. Zoals de minister het voor zich ziet, gaan alle scholen in de loop van het schooljaar 2024-2025 met de vernieuwde kerndoelen aan de slag. Dat is dus iets waar je al rekening mee kunt houden bij het maken van de...

 • Wiersma wil gerichtere aanpak voor curriculumtraject

  Wiersma wil een gerichtere aanpak van het curriculumtraject waarbij wat het meest urgent is, het eerst wordt opgepakt. Hij wil focussen op het repareren van achterstallig onderhoud bij de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. “Het is mijn streven om nog in deze kabinetsperiode een wetstraject voor het inrichten van periodiek curriculumonderhoud af te ronden zodat er duidelijkheid en rust ontstaat in het onderwijs.” Dat schrijft minister Wiersma...

 • Podcast curriculumcommissie over samenhang in po en vo

  Hoe zorg je voor samenhang in het curriculum, zodat leerlingen beter hun weg weten te vinden in het onderwijs? Op verzoek van de minister heeft de curriculumcommissie hier apart aandacht aan besteed in een verdiepende studie, die in december 2021 is opgeleverde. Over de studie samenhang is een podcast gemaakt. De leermotivatie van de leerling neemt toe als op landelijk en schoolniveau meer afstemming is tussen de verschillende vakken en leergebieden. Minister Dennis Wiersma benadrukt ook...

 • Slob neemt aanbevelingen curriculumcommissie over

  Werkopdrachten aan SLO aangepast Demissionair minister Slob heeft, naar aanleiding van de adviezen van de Curriculumcommissie, de werkopdrachten aan SLO aangepast. Deze werkopdrachten gaan over de bijstelling van de kerndoelen primair en voortgezet onderwijs onderbouw en de eindtermen voortgezet onderwijs bovenbouw. De werkopdrachten zijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Vanaf september 2020 is deze wetenschappelijke curriculumcommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Roel Kuiper...

 • Slavernijverleden moet vast onderdeel van curriculum worden

  Het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden moet een vast onderdeel worden van het curriculum in alle onderwijsniveaus en vooral ook in de pedagogische opleidingen. Dat is een van de aanbevelingen in het eindrapport Ketenen van het Verleden, dat 1 juli 2021, op Keti Koti, is uitgebracht door het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Collegevoorzitter Dagmar Oudshoorn stelt: “Het adviescollege markeert met dit rapport dat de tijd van vrijblijvendheid nu echt voorbij...

 • Eerste tussenadviezen over bijstelling curriculum in po en vo

  Op 27 januari heeft de wetenschappelijke Curriculumcommissie haar eerste tussenadviezen aangeboden aan demissionair minister Slob. De commissie concludeert dat bijstelling van het curriculum noodzakelijk is en geeft richtinggevende aanbevelingen waarmee de curriculumvoorstellen en werkopdracht verbeterd kunnen worden. De wetenschappelijke Curriculumcommissie onderstreept het belang van een toekomstbestendig curriculum. Een bijgesteld curriculum zou moeten leiden tot een breed...

 • Tweede consultatiefase Curriculum.nu tot en met 6 juli

  De leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben er inmiddels twee ontwikkelsessies opzitten. Tot en met 6 juli kunnen schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de nieuwe tussenproducten of consultatievragen beantwoorden. De tweede ontwikkelsessie vond plaats van 23 tot en met 25 mei. De ontwikkelteams hebben op basis van de binnengekomen feedback hun visie op het betreffende leergebied bijgesteld en...

 • De klassiek-moderne school; onderwijzen en leren in de 21e eeuw

  De kern van het boek ‘De klassiek-moderne school – Onderwijzen en leren in de 21e eeuw’ wordt gevormd door enerzijds kritiek op de nu al decennia ‘voortsukkelende’ onderwijsvernieuwing volgens auteur Henk Oonk, en anderzijds door verbetervoorstellen aan de hand van een eenvoudig klassiek concept: de pedagogische driehoek van de Groningse pedagoog en emeritus hoogleraar Jan Dirk Imelman. Oftewel het samenspel tussen leerling, leraar en leerstof. In de inleiding gaat onderwijskundige en...

 • ‘Niet stapelen, maar vervangen’

  De basisscholen van ATO-scholenkring in ‘s-Hertogenbosch willen projecten van Bossche educatieve partners kunnen opnemen in het onderwijsprogramma en inwisselen tegen hoofdstukken of bladzijdes uit de vaste lesmethode, of tegen eigen leeractiviteiten en -middelen. Dat verandertraject vraagt wat van scholen, partners én gemeente. “Start klein en bouw langzaam uit.” Het bestuur van ATO-scholenkring is gehuisvest in een rijksmonument op het landgoed Coudewater in Rosmalen. “We mogen tegen...

 • Leerkrachten en ouders geven samen les

  Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op Montessorischool Valkenbos in Den Haag gaan leerkrachten en ouders in de klas samen aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren. “We waren al een poos op zoek naar een manier om Wetenschap & Techniek vorm te geven. Ook wilden we - de ideeën van - ouders meer betrekken bij het onderwijs”, vertelt Sandra Kramp,...

 • Feedback gevraagd op eerste tussenresultaten curriculum.nu

  De eerste conceptvisies op de diverse leergebieden staan online. De ontwikkelteams vragen nu feedback op de eerste tussenresultaten. Dit zijn algemene consultatievragen. Later volgen er specifieke vragen voor de ontwikkelscholen, vakverenigingen en het vervolgonderwijs. Op basis van de conceptvisies benoemen de ontwikkelteams in de volgende ontwikkelsessies wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen in hun leergebied. Er zijn spelregels voor het geven van feedback op de eerste conceptvisies...

 • Computational thinking: meer dan alleen leren coderen en programmeren

  “Computational thinking? Programmeren is een trucje dat iedereen kan leren. Het gaat er echter ook om dat leerlingen leren nadenken over de toegevoegde waarde ervan op ons leven.” Schoolleiders erkennen het belang van computational thinking, maar een structurele aanpak is vaak nog lastig. Het begint vrijwel altijd met die ene leraar met passie voor robotica en programmeren.   Johan Hof, leerkracht in groep 7 van obs West in Capelle aan den IJssel, introduceerde na een bezoek aan de High...