8 resultaten
 • Geen centraal examen voor beroepsgericht profielvak vmbo

  Beroepsgerichte profielvakken op het vmbo worden dit jaar afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen. Begin december wordt duidelijk of er meer maatregelen voor de eindexamens volgen, heeft minister Slob van Onderwijs aan de Tweede Kamer laten weten. Scholen kunnen het examenmateriaal gebruiken dat al gemaakt is voor het centraal...

 • Zonder eindtoets naar de middelbare school

  Basisschoolleerlingen hebben dit jaar geen eindtoets gedaan en leerlingen in het voortgezet onderwijs geen centraal schriftelijk eindexamen. Gun leerlingen het voordeel van de twijfel en wees ruimhartig, luidde de oproep van onderwijsminister Slob. Basisscholen konden hierdoor hun initiële schooladvies bijstellen. “Dat is wel wat vreemd als je ervan uitgaat dat dat advies weloverwogen tot stand is gekomen.” Iedereen kan door naar het volgende schooljaar als het aan Jacob Uijl ligt,...

 • Uitslagen centrale examens VMBO Maastricht blijven geldig

  De uitslagen van de centrale eindexamens van de leerlingen van VMBO Maastricht blijven geldig tot 1 januari 2019. Op die manier krijgen leerlingen de tijd om hun schoolexamens te repareren. Daardoor kunnen zij hopelijk alsnog een diploma halen. Dat schrijft minister Slob op 27 juni in een brief aan de Tweede Kamer.   De minister heeft laten onderzoeken of de centrale examens in april en mei goed zijn afgenomen. Volgens het College van Toetsen en Examens (CvtE) is dat netjes gegaan. Dat gaf...

 • VO-raad gaat kwaliteit schoolexamens onderzoeken

  De VO-raad neemt het initiatief tot een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexamens en de positie van het programma van toetsing en afsluiting (pta) hierin. Aanleiding is het examenschandaal bij twee vmbo-scholen in Maastricht, waarbij de Inspectie van het Onderwijs de centrale eindexamens van 354 leerlingen ongeldig heeft verklaard, omdat zij niet alle schoolexamens hadden gemaakt. Ook roept de VO-raad zijn leden op om kritisch te kijken naar hoe de schoolexamens in de...

 • NOS Kort: dagelijks examenspreekuur op Instagram

  NOS Kort, het nieuwskanaal op Instagram, organiseert tijdens de examenperiode (t/m 25 mei) dagelijks examenspreekuren voor eindexamenleerlingen van vmbo, havo en vwo. Docenten beantwoorden via een livestream vragen over de verschillende vakken. Verschillende leraren werken mee, waaronder twee YouTube-docenten (Jeroen Bruijstens en Daan Visser). Twee redacteuren van NOS Kort bezoeken iedere dag een andere school. Scholieren kunnen hun vragen posten in de ‘comments’. Na elk spreekuur kunnen...

 • Aanleverdata schoolexamencijfers eerder vanaf dit schooljaar

  Tot nog toe leverden scholen uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van het centraal examen (CE) hun schoolexamencijfers aan bij BRON. Met ingang van het examenjaar 2017-2018 (dit schooljaar dus) moeten de schoolexamencijfers uiterlijk 10 werkdagen vóór het CE worden aangeleverd in BRON. De aanlevering van schoolexamencijfers moet uiterlijk 30 april 2018 gebeuren aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), door middel van het onderwijsnummer via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site). De...

 • Meldpunt correctie centraal examen geopend

  Aan schoolleiders, bestuurders en docenten de taak om ervoor te zorgen dat het afnemen en de correctierondes van de eindexamens goed verlopen. Om eventuele knelpunten hierin aan te pakken, is er een meldpunt ingesteld door een aantal onderwijsbonden en de VO-raad. Om scholen te helpen bij een goede organisatie tijdens de examenperiode hebben de bonden en de VO-raad een ondersteuningsaanbod voor handen. Zo is er een ’checklist faciliteren correctie centrale examens’ waarin aandachtspunten...

 • Intentieverklaring uitvoering correctie centrale examens vo

  Zoals eerder aangegeven is Dekker bereid de omdraaiing van de correctie door eerste en tweede corrector niet door te laten gaan. Volwaarde was wel dat er commitment van de betrokken partijen was om alles op alles te zetten om aankomend jaar de correctie goed uit te voeren. De VO-raad, diverse bonden en het ministerie van OCW hebben nu zo’n intentieverklaring ondertekend. Dekker kwam een paar maanden geleden met het voorstel de eerste en tweede correctie om te draaien (de examens eerst door...