39 resultaten
 • CAO VO 2018-2019 beschikbaar

  De teksten van de CAO VO 2018-2019 zijn beschikbaar. De teksten (hieronder te downloaden) zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de VO-raad en onderwijsvakbonden op 12 juni sloten. De afspraken uit de CAO VO 2018-2019 gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2018. De cao loopt tot 1 oktober 2019. DownloadsCAO VO...

 • Definitieve overeenstemming CAO VO

  De leden van de VO-raad en de achterbannen van de onderwijsbonden hebben ingestemd met de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De cao vo 2018-2019 heeft als ingangsdatum 1 juni 2018. Met een meerderheid van ruim 80 procent van de uitgebrachte stemmen hebben de leden van de VO-raad goedkeuring gegeven aan het bereikte onderhandelaarsakkoord. Ook de achterbannen van de respectievelijke onderwijsvakbonden zijn akkoord. In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over...

 • Ook onderhandelaarsakkoord cao voortgezet onderwijs

  Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Belangrijkste afspraak is dat de werkdruk vermindert en dat docenten meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. De cao zet daarin een eerste stap. De onderhandelaars benadrukken dat voor een echte oplossing extra geld van de overheid nodig is.   Behalve over werkdruk zijn er afspraken gemaakt over de salarissen. Onderwijzend...

 • Cao-overleg voortgezet onderwijs vastgelopen

  De onderhandelingen over een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs zijn 20 februari vastgelopen. De belangrijkste te bespreken onderwerpen – zowel voor de vakbonden als voor de VO-raad – waren de loonontwikkeling en werkdrukvermindering. Met een looneis van structureel 3,5 procent en een voorgestelde reductie van het lessenaantal van 25 naar 20 vragen de bonden meer dan de financiële ruimte die beschikbaar is. De VO-raad wil niet verder gaan dan een structurele loonsverhoging van 2,35...

 • Ledenraadplegingen positief over onderhandelaarsakkoord CAO VO

  De leden van de VO-raad en CNV Onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017. De verwachting is dat de overige vakbonden in de loop van volgende week de uitslag van hun ledenraadplegingen binnen hebben. Als deze ook instemmen, gaat de nieuwe cao in per 1 juli 2016. Van de leden van de VO-raad heeft 79 procent een geldige stem uitgebracht. Daarvan is ruim 89 procent positief over het akkoord. Conform de statuten kan de VO-raad nu een nieuwe CAO VO 2016-2017...

 • Onderhandelaarsakkoord bereikt over CAO VO 2016-2017

  De VO-raad heeft op 12 april met de vakorganisaties in het onderwijs een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Met dit akkoord geven sociale partners invulling aan de salarisbelofte uit de Loonruimteovereenkomst publieke sector die de overheidswerkgevers en drie vakcentrales afgelopen zomer sloten. De loonsverhogingen, die de VO-raad al in 2015 aan de leden adviseerde, worden in de nieuwe salaristabellen verwerkt. Ook stijgen in 2016 de salarissen...

 • ‘Loonsverhoging nog steeds aan de orde bij cao-bespreking’

  AVS-voorzitter Petra van Haren zegt in een reactie op het artikel in het AD van 25 januari dat bij de cao-onderhandelingen nog steeds wordt gesproken over eerder afgesproken loonsverhoging. ,,Het kan niet zo zijn dat bij elk nieuw probleem een akkoord wordt opengebroken.’’   Het ABP dreigt dreigt roet in het eten te gooien van de loonsverhoging, schrijft het AD. Het fonds verhoogt de premies met één procent, omdat de verplichte dekkingsgraad te laag is. De schoolbesturen zeggen dat...

 • Voorlopig nog geen nieuwe cao vo

  De aangekondigde verhoging van de pensioenpremies staat een cao-akkoord in de weg. Zolang het kabinet niet toezegt een eventuele premieverhoging te compenseren, kunnen de partijen geen cao afsluiten. Dat meldt de VO-raad. Er kan pas een akkoord gesloten worden als de financiële ruimte bekend is. Dat geldt ook voor de cao loonsverhoging. In de loonruimte-overeenkomst is afgesproken dat de lonen met 3 procent stijgen. Ook is de afspraak gemaakt dat er tot 2021 geen opslag wordt geheven op de...

 • Geen nieuwe CAO VO per augustus 2015

  De VO-raad heeft de cao voor het voortgezet onderwijs, die op 1 augustus 2015 afloopt, opgezegd. De vakbonden en de VO-raad hebben 30 juni opnieuw om tafel gezeten, maar konden het niet eens worden. Grootste struikelblokken zijn de onderwerpen loon en Wet werk en zekerheid (Wwz).   Juist omdat de VO-raad het gesprek met de bonden wil voortzetten om zo spoedig mogelijk tot nieuwe afspraken te komen, heeft de raad ervoor gekozen de cao op te zeggen. Dat is de beste stap om snel tot een nieuwe...

 • CAO VO 2014 / 2015

  CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs Via onderstaande link kunt u de CAO VO 2014/2015 downloaden vanaf de site van de VO-raad.LinksCAO...

 • Akkoord CAO VO nog ver weg

  Een akkoord over een nieuwe CAO VO is voorlopig niet aan de orde. De VO-raad en vakbonden concludeerden in het overleg dat zij op 7 april voerden, dat de partijen op een aantal grote punten ver van elkaar staan. Dit schrijft de VO-Raad op haar site. De bonden geven aan dat ze alleen over loonruimte en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) willen praten. Voor de VO-raad is het ook van belang om afspraken te maken over meer beleidsvrijheid om belangrijke innovaties in het onderwijs te kunnen...

 • Cao-onderhandelingen verlopen moeizaam

  De VO-raad heeft in een brief aan haar leden geschreven dat de cao-onderhandelingen moeizaam verlopen. De doelstelling om uiterlijk 1 april een cao-akkoord te hebben, wordt waarschijnlijk niet gehaald. De discussie in de onderhandelingen spitst zich toe op twee hoofdonderwerpen: de loonruimte en de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De bonden willen voor de nieuwe cao een loonsverhoging van 3 procent, plus een verhoging van 0,8 procent, met terugwerkende kracht per 1 januari 2015,...