239 resultaten
 • Deel je input voor de nieuwe cao

  Na het afsluiten van de laatste CAO hebben de sociale partners natuurlijk niet stilgezeten. We zijn nu hard aan de slag met twee belangrijke thema's die voortkomen uit afspraken die in het onderhandelaarsakkoord 2023-2024 zijn gemaakt. Ook kun jij aangeven wat jij belangrijk vindt voor de nieuwe cao.   ...

 • Herziene versie CAO-boek te bestellen

  In de CAO PO 2023-2024 zijn onlangs enkele wijzigingen gedaan. De herziene versie is nu ook als print te bestellen. ...

 • Cao-regeling reiskosten woon-werkverkeer aangepast!

  De reisonkosten woon-werkverkeer worden in de CAO PO 2023-2024 geregeld in hoofdstuk 7, artikel 7.2 en artikel 7.2a. Artikel 7.2 gold tot en met 31 december 2023. Met ingang van 1 januari 2024 geldt artikel 7.2a. Echter… de tekst van artikel 7.2a is aangepast omdat de regeling, zoals oorspronkelijk opgenomen in de CAO PO 2023-2024, te ingewikkeld bleek. ...

 • Printversie CAO PO nu beschikbaar

  De CAO PO 2023-2024 kun je nu als printversie bestellen. Met de nieuwe cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10 procent vanaf 1 juli 2023. Alle medewerkers krijgen in november een eenmalige uitkering. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering 1.000 euro voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 5, 600 euro voor werknemers in de salarisschalen 6 tot en met schaal 9, en 350 euro voor overige werknemers. Bestel...

 • Nieuwe cao beschikbaar!

  De definitieve tekst van de CAO 2023-2024 is klaar en je kunt hem hier downloaden. Let op: op 24 oktober (11.00 uur) is nog een nieuwe versie hier neergezet. Op veler verzoek zal AVS de cao weer op papier gaan uitgeven. Zodra het mogelijk is om het boek te bestellen, maken we dat kenbaar via onze nieuwskanalen. Met de nieuwe cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10 procent vanaf 1 juli 2023. Alle medewerkers krijgen in november een eenmalige...

 • Binnenkort publicatie nieuwe CAO

  Er is een cao-akkoord. De vakbonden en de PO-Raad ronden definitieve teksten zo snel mogelijk af. Daarna stelt AVS de complete CAO 2023-2024 beschikbaar, zowel online als via print. Met de nieuwe cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10 procent vanaf 1 juli 2023. Alle medewerkers krijgen in november een eenmalige uitkering. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering 1.000 euro voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met...

 • Cao-akkoord voor primair onderwijs ondertekend

  De leden van AVS en de andere vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 12 september was gesloten.  ...

 • 82% akkoord met cao

  Met 82% positieve stemmen laten AVS-leden in de onlangs gehouden ledenraadpleging weten in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO 2023-2024. ...

 • Onderhandelaars-akkoord PO: 10% loonstijging

  In het kader van de nieuwe cao-po is er een onderhandelaarsakkoord bereikt. Belangrijkste punten zijn een salarisverhoging van 10%, een eenmalige uitkering in november 2023 en speciale aandacht voor gerichte begeleiding van startende schoolleiders. ...

 • Onderhandelingen CAO PO weer hervat

  Terwijl velen van jullie hebben genoten van een welverdiende vakantie informeert AVS jullie over de actuele ontwikkelingen rondom de cao-onderhandelingen 2023. Inmiddels hebben we de eerste verkenning achter de rug. De intentie bij bonden en werkgevers in het PO en VO is om er zo snel mogelijk uit te komen en onze achterban binnen twee weken een mooi resultaat te kunnen voorleggen. In onze laatste nieuwsbrief (17 juli 2023) hebben wij gemeld dat tijdens de zomervakantie de...

 • Zomervakantie mét cao-onderhandelingen

  Stand van zaken rondom de CAO PO. Terwijl velen van jullie genieten van hun vakantie of zich bezighouden met de laatste loodjes van het schooljaar, willen we jullie informeren over de actuele ontwikkelingen rondom de cao-onderhandelingen 2023. ...

 • Geen gepaste loonsverhoging voor het onderwijs

  Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de afgelopen weken geprobeerd het kabinet te bewegen meer geld ter beschikking te stellen voor een goede loonsverhoging. Dit is niet gelukt. ...