36 resultaten
 • Begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader uitgewerkt

  Sociale partners hebben in het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2014-2015 afgesproken om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader te beschrijven. Deze worden met het ingaan van een nieuwe CAO PO als bijlage XVII opgenomen. De bijlage is gebaseerd op het advies dat op verzoek van de cao-tafel is uitgebracht door de Onderwijscoöperatie. In de cao is afgesproken dat iedere leraar streeft naar het behalen van vakbekwaamheid. Werkgever en werknemer maken hiervoor afspraken over de...

 • Rekenprogramma Jaartaak 2015-2016

  In de CAO PO 2014 – 2015 is voor de invulling van de jaartaak een nieuw Hoofdstuk 2A ingevoegd. In dit Hoofdstuk wordt bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering hiervan heeft gevolgen voor de inzet van personeelsleden voor het schooljaar 2015 – 2016. De AVS heeft het rekeninstrument Jaartaak uitgebracht, waarin per personeelslid de gegevens kunnen worden ingevoerd en de afspraken kunnen worden vastgelegd. Let op! Voor de juiste werking van dit...

 • Nieuwe uitgave: Het ABC van de CAO PO

  De AVS heeft een nieuwe publicatie uitgegeven: het ABC van de CAO PO. Het boekje is vanaf nu te bestellen via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod Van ‘aanstelling’ tot ‘ziekteverzuimpreventie’. De ABC-wegwijzer is gemaakt omdat de AVS Helpdesk veel vragen van leden krijgt over de CAO PO 2014-2015. Deze is toch “best ingewikkeld” en “dik”. Hoewel het veld, bestaande uit bestuurders, (adjunct-)directeuren, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel, roept om een cao die dunner...

 • E-les CAO PO

  E-les CAO PO De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft een eerste E-les voor schoolleiders over de vernieuwde CAO PO 2014/2015 gemaakt. AVS-adviseur en cao-onderhandelaar Paul van Lent legt u de belangrijkste veranderingen uit ten aanzien van professionalisering, duurzame inzetbaarheid, werkdruk en de jaartaak. Bekijk de E-les op https://teacherschannel.nl/e-college-cao-po/   In het primair onderwijs is per 1 juli 2014 de CAO PO 2014 - 2015 van kracht. Deze cao omvat een aantal...

 • ‘Je kunt elkaar versterken’

  Verschillende schoolbesturen uit Deventer slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering – de keuze voor het basis- of overlegmodel en het vaststellen van de bijbehorende kaders – en geven de informatievoorziening gezamenlijk vorm met ondersteuning van de AVS. Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD), Quo Vadis, de Stichting Deventer en Almelose montessorischolen (DAM) en enkele andere schoolbesturen delen...

 • ​Declareren vervangingen bij het Vervangingsfonds in 2015

  Per 1 januari 2015 kan rechtspositioneel verlof niet meer bij het Vervangingsfonds gedeclareerd worden. Per 1 augustus 2015 is declareren voor schorsing beperkter geworden. Het vakantieverlof in de zomervakantie 2015 is ook niet meer declarabel bij het Vervangingsfonds. Per 1 januari 2015 is  het rechtspositioneel verlof op grond van de CAO PO voor onder andere verhuizing, huwelijk, vakbondsverlof, uitoefening van het kiesrecht, ziekte van echtgenoot (zie artikel 8.7 en 8.8  van de CAO PO...

 • CAO PO 2014-2015 in boekvorm beschikbaar

  Op 10 december is de CAO PO 2014-2015 digitaal beschikbaar, hierbij als pdf te downloaden. De CAO PO is ook in boekvorm te bestellen bij de AVS. In het primair onderwijs is per 1 juli 2014 de CAO PO 2014 - 2015 van kracht. Deze cao omvat een aantal nieuwe hoofdstukken op het gebied van de werkdruk (hoofdstuk 2A), duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A), vakantieverlof (hoofdstuk 8B) en professionalisering (hoofdstuk 9). Verder zijn de nieuwe salaristabellen in deze cao...

 • Eerste teksten nieuwe CAO PO bekend

  Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld. De eerste teksten zijn inmiddels gereed. Deze nieuwe cao is een eerste stap op weg naar verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het uiteindelijke doel richt zich op meer flexibiliteit en ruimte voor scholen om zich tot een professionele organisatie te kunnen...

 • Nieuwe cao voor primair onderwijs

  Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld. Deze nieuwe cao is een eerste stap op weg naar verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het uiteindelijk doel richt zich op meer flexibiliteit en ruimte voor scholen om zich tot een professionele organisatie te kunnen ontwikkelen, waarbij ruimte voor talent en een...

 • ​AVS-leden stemmen in met CAO PO

  De ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 is afgerond. Van de vele leden die hun stem hebben uitgebracht is 56 procent voor. Dit brengt de AVS in bij het eerstkomende overleg aan de cao-tafel. Zowel voor- als tegenstanders hebben opmerkingen geplaatst op de thema’s werkdruk, duurzame inzetbaarheid, professionalisering, loon, medezeggenschap, looptijd en werkingssfeer. Er zijn kansen bij het invoeren van het overlegmodel.   De kracht- en pijnpunten die AVS-leden bij de...

 • Leden PO-Raad stemmen voor onderhandelaarsakkoord CAO PO

  De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014. Zo’n 60 procent van de leden stemde en 90 procent daarvan was een ‘ja’, meldt de raad. “We zijn blij met deze uitslag. De meeste leden zien het onderhandelaarsakkoord als een stap vooruit”, aldus Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad.   De sectorraad ziet het nu bereikte akkoord als een eerste stap in de richting van een modernere cao voor het primair onderwijs. Leden van de...

 • Nog twee voorlichtingsbijeenkomsten CAO 2014 in Utrecht

  In juli 2014 is een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, organiseert de AVS regionale voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land. Maandag 22 en dinsdag 23 september volgen de twee laatste bijeenkomsten in Utrecht. U kunt zich hier nog voor aanmelden. Over het onderhandelaarsakkoord kan door de AVS-leden gestemd worden via www.avs.nl/ledenraadplegingcao (u kunt nog tot en met 24 september...