89 resultaten
 • Tips voor onderwijsprofessionals bij werken met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Tegen welke dilemma’s bij de toepassing van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling lopen onderwijsprofessionals aan? Augeo Foundation maakte, in opdracht van het ministerie van VWZ, een factsheet over de ervaringen, belemmeringen en oplossingen bij het werken met de meldcode. De aansluitende campagne geeft onderwijsprofessionals tips en aanbevelingen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat bedoeld is om professionals te helpen eerder en beter...

 • Toolkit Kindermishandeling: wat kan jij doen?

  In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat betekent dat er gemiddeld één kind per schoolklas wordt mishandeld. Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe weet je nu of jouw vermoeden klopt? Hoe breng je het ter sprake? En wat is dan de volgende stap? Kortom, wat kan jij doen? Antwoorden op deze vragen vind je in de toolkit...

 • Duurzame verbetering van het onderwijs

  Zet examentrainers in om het lerarentekort weg te werken en koppel huiswerkbegeleiding aan een ‘stadspas’ voor minima. Dit zijn twee van de oplossingen die de Nationale DenkTank 2021 presenteert op 14 december. Hoe dragen we bij aan een duurzame verbetering van de kwaliteit van en de kansengelijkheid binnen het primair en voortgezet onderwijs? Over deze vraag bogen zich de afgelopen vier maanden twintig jonge onderzoekers met uiteenlopende achtergronden. Onder begeleiding van...

 • Podcast en gids over kindermishandeling en huiselijk geweld

  Van programma Geweld hoort nergens thuis Op sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere wil het team het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling verbreken en de drempel om erover te praten verlagen. Een van de initiatieven is het project ‘op tijd erbij op school’ waarin jonge mensen die zelf met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken hebben gehad, het gesprek aangaan met de kinderen op school. De schoolleider, een leerkracht en een beleidsadviseur gaan met elkaar in gesprek...

 • Week tegen Kindermishandeling: 15-21 november

  Van 15 tot en met 21 november 2021 vindt de 9e editie van de Week tegen Kindermishandeling plaats! Dit jaar is het thema: '... dichterbij dan je denkt'.  In Nederland groeit circa 3 procent van alle kinderen op in een onveilige gezinssituatie. In de Week tegen Kindermishandeling wordt extra aandacht besteed aan de aard en omvang van dit probleem. Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ vergroot het besef dat kindermishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms...

 • Instellingen Google Workspace aanpassen om privacy te borgen

  Om Google Workspace te kunnen blijven gebruiken zijn aanpassingen in de technische instellingen nodig. Anders is het gebruik van de diensten in strijd met de AVG en dus niet toegestaan. In augustus 2021 publiceerde SIVON de stappen die scholen moeten zetten om Google Workspace for Education te kunnen blijven gebruiken. De afgelopen periode kreeg SIVON veel vragen over de aanpassingen die scholen moeten doen in de technische instellingen. Door die aanpassingen kunnen onderdelen van Workspace...

 • Petra van Haren in Clique magazine

  AVS-voorzitter Petra van Haren is door Clique Magazine geїnterviewd over de aanpak van drie grote problemen in het onderwijs. Lees het artikel op pagina 26-29. Corona heeft een enorme invloed op het onderwijs gehad, maar heeft de problemen eerder blootgelegd en verdiept dan veroorzaakt. Het onderwijs had daarvoor al te maken met drie grote kernproblemen: dalende onderwijskwaliteit, toenemende kansenongelijkheid en het personeelstekort. Verandert er iets in de aanpak van de problemen nu...

 • Kinderen achter een laptop (Hans Roggen)

  Hoe kan je Google Workspace for Education blijven gebruiken?

  Voer eerst deze handelingen uit De hoge privacyrisico's in Google Workspace for Education zijn weggenomen door een akkoord tussen SURF en SIVON met Google. Wel moeten er nog een paar handelingen worden uitgevoerd om Workspace for Education te kunnen blijven gebruiken. De 3 handelingen de juiste (technische) instellingen moeten ingevoerd wordende nieuwe voorwaarden van Google moeten geaccepteerd wordener moet een onderwijs specifieke  Data Protection Impact Assessment (DPIA)...

 • Akkoord over verkleinen privacyrisico’s Google

  Op 8 juli is er overeenstemming bereikt met Google over maatregelen gericht op de eerder geconstateerde privacyrisco’s bij Google Workspace for Education. Dit betekent dat scholen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education, mits zij zelf ook enkele acties uitvoeren. Om scholen te ondersteunen komt er onder andere een handleiding beschikbaar en zijn er webinars, op 13 juli en aan het begin van het nieuwe schooljaar. De demissionaire onderwijsministers Arie Slob en...

 • Niet alle leerlingen ICT-vaardiger geworden in coronatijd

  Scholen hebben ook in coronatijd gewerkt aan digitale geletterdheid en zich daar positief in ontwikkeld. Tegelijkertijd nam de ongelijkheid in digitale vaardigheden tussen leerlingen toe. Dat meldt Kennisnet op basis van het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat leerlingen zich weliswaar digitaal hebben ontwikkeld, maar dat een deel van hen nog over onvoldoende ICT-basisvaardigheden beschikt. Het vinden en openen van bestanden, het opslaan...

 • Onderwijspartijen roepen op tot structurele investeringen in voortgezet onderwijs

  VO geeft concrete invulling aan ambities van formerende partijen Met een pleidooi voor structurele investeringen in het onderwijs reageren de gezamenlijke onderwijspartijen in het voortgezet onderwijs, waaronder de AVS, op de ambities voor de komende regeerperiode die informateur Hamer in haar eindverslag optekent. De kwaliteit van het onderwijs op orde brengen, het vergroten van kansengelijkheid en het stimuleren van innovatie zijn hierin de speerpunten. Om de onderwijskwaliteit te...

 • Veel klachten examenleerlingen uit voortgezet speciaal onderwijs

  Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die dit schooljaar staatsexamen doen, dreigen te bezwijken onder de grote druk en kansenongelijkheid. Een groot aantal van hen kan geen gebruik maken van versoepelingen in verband met corona, anders dan leerlingen uit het reguliere onderwijs. Bij Leerlingenbelang VSO (LBVSO) – een nieuwe belangenorganisatie (sinds maart 2020) voor en door leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs - zijn de afgelopen weken 532 klachten...