35 resultaten
 • In 2019 geen stijging van ziekteverzuim onder onderwijzend personeel vo

  Na drie achtereenvolgende jaren van stijging, is het ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel (OP) in het voortgezet onderwijs in 2019 gelijk gebleven aan 2018. Voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is het ziekteverzuim, na vier jaren van stijging, in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. Daarmee lijkt er in 2019 een eind gekomen aan de stijgende trend van het ziekteverzuim over de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs. Dat meldt Voion. Voion meldt de volgende...

 • Meeste burn-out klachten in het onderwijs

  Het burn-outpercentage in het onderwijs is hoger dan het landelijk gemiddelde. De laatste vier jaar is dit percentage gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De resultaten waren al half april gepubliceerd, maar zijn aan de aandacht onttrokken vanwege de uitbraak van het corona-virus. In 2019 kampt 27,4 procent van alle docenten in Nederland met burn-out klachten. Het landelijke gemiddelde ligt op 17...

 • Bestaande arbocontracten nog tot 1 juli 2018 geldig

  Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande arbocontracten aan de nieuwe wetgeving aan te passen. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol gekregen bij het arbobeleid en zijn de randvoorwaarden voor het...

 • Leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs

  Vooral werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende hebben een hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 13 miljoen euro subsidie beschikbaar voor onder meer de aanpak van werkstress door werkgevers. Dat maakt minister Asscher bekend bij de aftrap van de Week van de Werkstress.   Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland heeft te maken met een...

 • ‘Verzuimpreventie is veel meer dan medeleven tonen’

  “Modern personeelsbeleid gericht op preventie en mobiliteit doet een beroep op andere kwaliteiten van de schoolleider, zoals afstand kunnen nemen”, zegt Levien Hamelink, bestuurder van Probaz, een stichting voor basisonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. De schoolleider is de spil bij het creëren van een klimaat waarin medewerkers uitkomen voor hun kwetsbaarheden. Margriet Barendse, directeur van basisschool De Vlieger van ATO-scholenkring in Den Bosch, weet uit eigen ervaring hoe belangrijk...

 • Inspectie SZW controleert werkstress op scholen

  De Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) heeft aangekondigd dat zij in de periode van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 controles bij onderwijsinstellingen gaat uitvoeren op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers. Onder de psychologische arbeidsbelasting valt de algemene benaming werkstress. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, agressie en geweld of een combinatie daarvan. Het kan leiden tot...

 • Nieuwe subsidie Lerend Werken voor po-schoolleiders

  Met ingang van 1 september kunnen schoolleiders in het primair onderwijs gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling van het Vervangingsfonds. De subsidie Lerend Werken kan aangevraagd worden voor een coaching on the job traject, gericht op de professionele ontwikkeling van de schoolleider op het gebied van de verzuimaanpak op school. Via de subsidie vergoedt het Vervangingsfonds 80 procent van de kosten van zo’n coachingtraject, met een maximum van 2.500 euro per schoolleider. De...

 • Pilot ‘ samen werken aan werkdruk’

  Het Arbeidsmarktplatform PO gaat scholen ondersteunen met de aanpak van werkdruk, een belangrijke veroorzaker van werkstress en ziekteverzuim. Daartoe voert het de pilot ‘Samen werken aan werkdruk’ uit op vijf scholen. Uit onderzoek blijkt dat de werkdruk in het primair onderwijs hoog is. Om de werkdruk aan te pakken voert het Arbeidsmarktplatform PO deze pilot uit. De aanpak is gebaseerd op een model van TNO waarin maatwerk centraal staat en teams zelf werken aan het verminderen van...

 • Verplichte aansluiting Vervangingsfonds mogelijk van de baan

  Staatssecretaris Sander Dekker onderzoekt de mogelijkheid of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag 23 april toe in een debat in de Tweede Kamer.   Dekker stelt wel een aantal eisen, voordat de wettelijke verplichting mogelijk afgeschaft wordt: er moeten effectieve prikkels voor goed personeelsbeleid zijn, de vervanging van leerkrachten moet goed geregeld zijn en er moet rekening gehouden worden met de beperkte schaal...

 • DUO: Lichte daling ziekteverzuim onderwijsondersteunend personeel

  Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is vrijwel stabiel gebleven. In het speciaal onderwijs is dit percentage licht gestegen. Het ziekteverzuim bij het onderwijs ondersteunend personeel daalde in zowel het basisonderwijs als het speciaal en voortgezet onderwijs met een paar procentpunten. Dat blijkt uit het DUO-rapport Verzuimonderzoek PO en VO 2012. In het basisonderwijs bleef het ziekteverzuim bij het onderwijzend personeel...

 • ’Slachtoffers van – interne – agressie op werkvloer voelen zich minder gezond’

  Werknemers die slachtoffer waren van agressie op het werk rapporteren vaker dan niet-slachtoffers over een slechte gezondheid te beschikken. Ook zijn ze ontevredener over het werk en vaker op zoek naar een andere baan, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat geldt vooral wanneer ze te maken hebben gehad met interne agressie, door leidinggevenden of collega’s. Van de werknemers van 15 tot 65 jaar werd in 2011 een op de drie slachtoffer van agressie op het werk. Externe agressie door...

 • Slachtoffers van – interne – agressie op werkvloer voelen zich minder gezond

  Werknemers die slachtoffer waren van agressie op het werk rapporteren vaker dan niet-slachtoffers over een slechte gezondheid te beschikken. Ook zijn ze ontevredener over het werk en vaker op zoek naar een andere baan, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat geldt vooral wanneer ze te maken hebben gehad met interne agressie, door leidinggevenden of collega’s.Van de werknemers van 15 tot 65 jaar werd in 2011 een op de drie slachtoffer van agressie op het werk. Externe agressie door bijvoorbeeld...