165 resultaten
 • Onderteken het manifest Werkgeluk

  Whitepaper AVS: 'werken vanuit visie en talenten' Van 25 t/m 29 september is de Week van het Werkgeluk. AVS roept schoolleiders én bestuurders op het manifest te tekenen op www.weekvanhetwerkgeluk.nl; maak werkgeluk belangrijk! Op woensdag 11 oktober organiseert AVS de masterclass over werkgeluk en onderwijskwaliteit. AVS publiceerde de whitepaper ‘werken vanuit visie en talenten'. ...

 • Actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag gepresenteerd

  Als je naar de cijfers kijkt, komt het op elke school voor en heeft elke schoolleider er tijdens zijn of haar carrière met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mee te dealen: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Af en toe krijgt de AVS Helpdesk er ook vragen over van schoolleiders bij wie het speelt op school, of die er zelf mee te maken hebben. Vaak gaat het om onbewust gedrag én het ontbreken van een gezonde aanspreekcultuur op school, waardoor dingen uit de hand kunnen...

 • Week van de liefde: 14 tot en met 18 februari

  Tips en lessen over relaties en seksualiteit De beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag rond tv-programma ‘The voice of Holland’ en bij Ajax zullen leerlingen niet ontgaan. Sommigen van hen hebben bovendien zelf nare ervaringen met seksuele grensoverschrijding. Op school kan dit alles emoties, vragen en onzekerheden oproepen. Daarom is het goed het gesprek aan te gaan. Ook dit jaar organiseren Rutgers en Soa Aids Nederland rond Valentijnsdag weer de Week van de Liefde,...

 • Toename meldingen seksueel misbruik door leraren en ondersteunend personeel

  De Inspectie van het onderwijs maakt zich zorgen over het toenemend aantal meldingen van seksueel misbruik door leraren en ondersteunend personeel. In 74 procent van het aantal meldingen van seksueel misbruik (67 van de 91 meldingen) is de betrokkene een met taken belast persoon. In totaal ontving de inspectie in schooljaar 2020/2021 1296 meldingen over het onderwijs. Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal meldingen van seksueel misbruik door een ‘met taken belast persoon’...

 • Kabinet maakt geld vrij om zwemveiligheid te vergroten

  Vanuit Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend voor de uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021 – 2024. Het plan is opgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) in overleg met meer dan 30 landelijke organisaties uit de zwembranche en daarbuiten. Doel van het plan is dat iedereen veilig opgroeit en meedoet in ‘Nederland waterland’ door ervoor te zorgen dat inwoners zwemvaardiger worden, door...

 • Onderwijsmedewerker vaker betrokken bij seksuele intimidatie en seksueel misbruik

  Een steeds groter deel van de meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik gaan over met taken belaste personen (leraren, ondersteunend personeel et cetera) richting minderjarige leerlingen en studenten. Dat blijkt uit een factsheet over schooljaar 2019-2020 van de Inspectie van het Onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 zijn er 1351 meldingen op het meldpunt van de vertrouwensinspecteurs binnen gekomen. In het schooljaar 2019-2020 ontvingen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie...

 • ‘Je moet signaleren; alleen kluisjescontrole is niet genoeg’

  School kan samen met partners als jongerenwerk effectief zijn tegen wapenbezit- en gebruik Het aantal steekincidenten onder jongeren neemt toe. Ook scholen hebben hier – buiten de lockdowns om – mee te maken. Partners zoals het jongerenwerk kunnen helpen om met leerlingen in gesprek te gaan en problemen vroegtijdig te signaleren. Het aantal jongeren dat bij steekincidenten is betrokken neemt sinds 2017 toe. Begin 2017 zijn er acht incidenten, in de zomer van 2020 vijftien. Sinds de...

 • Geef leraren de vrijheid

  Politieke column De moord op de Franse leraar Samuel Paty heeft veel losgemaakt, ook in Nederland. “We moeten in de klas gesprekken kunnen blijven voeren over de verschillen in culturen, de verschillen in diverse religies en ook de uitwassen die dat met zich meebrengt. Juist dat is de kracht van ons onderwijs”, aldus Rudmer Heerema, onderwijswoordvoerder van de VVD. Onlangs werd Frankrijk opgeschrikt door de gruwelijke moord op leraar Samuel Paty. Vermoord, omdat hij zijn leerlingen...

 • Corona, Paty en cross mentoring

  AVS in de pers Scholen blijven worstelen met corona, maar móéten het draaiende houden. Dat schreef RTL Nieuws op 20 oktober. "We zien regelmatig problemen door afwezigheid en schoolleiders proberen van alles om tot een oplossing te komen, eerst intern dan extern. Soms worden klassen opgesplitst en uiteindelijk soms naar huis gestuurd", vertelt de woordvoerder van de AVS. Vicevoorzitter Ingrid Doornbos licht die dag de uitdagingen van schoolleiders toe op BNR Nieuwsradio, naar...

 • #TotHier: nieuwe campagne tegen seksueel geweld

  Seksueel geweld komt nog veel te vaak voor. Het is tijd dat een nieuwe generatie opgroeit met respect voor elkaars grenzen en wensen, zodat minder mensen slachtoffer worden van seksueel geweld. Daarom start Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, vanaf 24 november de petitie campagne #TotHier. Uit een peiling van Rutgers onder 1.000 jongeren blijkt dat een overgrote meerderheid van de jongeren (80 procent) vindt dat er op school verplicht les moet worden gegeven over het herkennen en respecteren...

 • Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs

  Praktische ondersteuning bij uitwerking meldcode Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling. De onderwijspartijen van de Beweging tegen Kindermishandeling (BtK), waaronder de AVS, ontwikkelden daarom een Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs. Met onder andere aandacht voor de rol van de schoolleider. In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt...

 • 20 procent van jonge leraren wil binnen 5 jaar basisonderwijs verlaten

  TALIS: Nederlandse schoolleiders tevreden met hun baan Nederlandse leraren en schoolleiders van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn erg tevreden met hun huidige baan. Toch zijn er verschillen tussen de sectoren. In de onderbouw van het vo geeft bijna 80 procent van de schoolleiders aan tevreden te zijn met hun salaris. In het basisonderwijs ligt dit met 41 procent een stuk lager. Schoolleiders zijn hierover wel meer tevreden dan leraren. Bijna één op de...