Het percentage leerlingen dat ‘stapelt’ binnen het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gestegen. Mogelijk komt dat omdat schoolleiders en leraren hun verantwoordelijkheid hebben genomen om leerlingen meer kansen te bieden of beter te begeleiden in hun schoolloopbaan. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer over ‘flexibilisering in het voortgezet onderwijs’.

Flexibilisering en maatwerk kunnen in potentie de doorstroom tussen onderwijsniveaus verbeteren, schrijft Dekker. De meest recente cijfers van DUO laten een stijging zien in het aandeel stapelaars over de hele breedte. Hierbij is het totaal aandeel stapelaars in het schooljaar 2014-2015 op het hoogste punt in de afgelopen tien jaar. In totaal is het percentage leerlingen dat stapelt binnen het vo gestegen van 5,1 procent in het schooljaar 2012-2013 naar 7,8 procent in het schooljaar 2014-2015.

Deze recente stijging kan veel oorzaken hebben. “Zo is het mogelijk dat leraren en schoolleiders hun verantwoordelijkheid hebben genomen om leerlingen meer kansen te bieden of om hun leerlingen beter te begeleiden in hun schoolloopbaan. Ook kan het zijn dat scholen de toelatingscode vmbo-havo, die vanaf 1 augustus 2012 van kracht is, beter hanteren,” aldus de staatssecretaris. Volgens de code mogen scholen nog hooguit een 6,8 eisen als gemiddeld examencijfer. Niet alle scholen houden zich daar overigens aan, meldt de Volkskrant.

De toename van het aantal stapelaars valt op, omdat de Onderwijsinspectie in 2015 nog alarm sloeg over het dalende aantal leerlingen dat binnen het vo opstroomt naar een hoger niveau. Laatbloeiers en kinderen uit lagere sociale milieus waren daarvan de dupe volgens de inspectie.

Het afgelopen schooljaar besloot 7,8 procent van de vmbo’ers en havisten na hun diploma over te stappen naar een hogere schoolsoort. Dat is het hoogste percentage in tien jaar. Hoewel het aantal leerlingen dat van vmbo-t naar havo ging het afgelopen schooljaar steeg van 15,3 naar 16,6 procent, is dit wel minder dan in de jaren 2006-2009, toen het rond de 21 procent schommelde. Het aandeel vmbo-g’ers (gemengde leerweg) dat naar de havo ging (3,9 procent), lag enkele jaren geleden ook hoger (bijvoorbeeld 5,9 procent in 2006).

De brief gaat verder ook in op een pilot op het gebied van maatwerk, de mogelijkheid van een herkansing op een hoger niveau in het derde tijdvak (voorstel Kamerlid Rog) en de ondernomen acties in het kader van flexibilisering.

Links

Gerelateerd nieuws