Doorontwikkeling menukaart NP Onderwijs en onderwijskennis.nl

De menukaart met effectieve interventies van het NP Onderwijs is aangepast. Dit betekent concreet dat er een aantal interventies is toegevoegd en aangepast. Deze wijzigingen zijn per 1 april doorgevoerd.

Op de menukaart zijn de interventies schrijfonderwijs en fonemisch bewustzijn toegevoegd. Er zijn meer specifieke interventies beschikbaar voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), waaronder beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid, afkomstig uit de toolkit Jonge Kind.

De menukaart wordt de komende tijd nog verder doorontwikkeld voor een verbeterde aansluiting voor onder meer (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en vmbo, en in samenhang met het Masterplan Basisvaardigheden.

Onderwijskennis.nl

Naast de vertaalde Toolkits ‘Leren en Lesgeven’ en ‘Het jonge kind’, zijn er op onderwijskennis.nl 26 themapagina’s rond interventies voor de Nederlandse context te vinden. De toolkits zijn gebaseerd op internationaal onderzoek. De themapagina’s zijn specifiek gericht op wat we uit Nederlands onderzoek weten en op de toepassing van de interventies in Nederland. De themapagina’s worden de komende tijd verder doorontwikkeld, gericht op het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, praktijkgericht vmbo.

Webinar

Op 25 april organiseert het ministerie van OCW een webinar over de doorontwikkeling van de menukaart. Ook de toolkits en de themapagina’s op onderwijskennis.nl komen daar aan bod. Je kunt je hier aanmelden voor dit webinar. 

Praktijkvideo’s Nationaal Programma Onderwijs

Hoe zetten de scholen in het funderend onderwijs de NP Onderwijs-middelen in en hoe ervaren de leerlingen hun lessen? Bekijk de praktijkvideo’s.

Dialoogsessie op 29 juni

Nu we met het Nationaal Programma Onderwijs een jaar onderweg zijn, leeft bij veel scholen de behoefte aan uitwisseling van ervaringen en inspirerende voorbeelden. Op woensdag 29 juni 2022 van 13:00-17:30 uur houdt OCW daarom een dialoogsessie voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren uit het funderend onderwijs. 

Links